Billede fra Oasen sommer 2017
Slå adgang med tegn til/fra

Områdefornyelse

I øjeblikket gennemfører Fredericia kommune områdefornyelse i Øgadekvarteret.

Øgadekvarteret er beliggende i den sydøstlige del af midtbyen, hvor det grænser op til Kanalbyen ved Lillebælt.

I årene 2017-2022 gennemfører Fredericia Kommune en områdefornyelse i kvarteret. Via medskabende processer indgår de lokale beboere, ejere og kommunen i fornyelsen, der styrker kvarterets identitet som et flot og tidssvarende boligkvarter i bymidten.

Der arbejdes med 3 fokusområder:

  • De grønne uderum - Depotgården og Oasen
  • Forskønnelse af veje og gader, herunder bliver der kigget på affaldsproblematikken
  • Byfornyelse i de omkringliggende ejendomme og boliger.

Plangrundlaget blev vedtaget i foråret 2017, og allerede i maj 2017 tog det første projekt form. Et grønt uderum – en lille midlertidig lommepark - blev indrettet på Oasen (Billederne øverst, er fra Oasen). Her er det plads til fællesskab, hygge og nærvær mellem beboerne i alle aldersgrupper. Der er plantet blomster og krydderurter ligesom der er lavet en lille blomstereng fyldt med sommerblomster.

 

Bilag