Slå adgang med tegn til/fra

Gaderne bliver også til opholdsarealer

Som del af Øgadekvarterets samlede forskønnelse bearbejdes de tre boliggader Falstersgade, Bjergegade og Kongensstræde.

Gaderne og fortovene skal være rene og velholdte, og der skal være trygge og overskuelige færdselsforhold.

Kørsel bør ske i lav hastighed, og uvedkommende færdsel bør undgås. Der skal være overskuelige parkeringsforhold, og kun hjemmehørende biler bør parkere i gaderne. Er alle p-pladser optagede, kan parkering foregå på p-arealet umiddelbart syd for Bjergegade / Kongensstræde.

Kvarteret har ingen grønne områder bortset fra Oasen, den nye lommepark. Oasen er midlertidig, og arealet bebygges på et tidspunkt. På den baggrund indrettes gaderne således, at beboerne får bedre mulighed for ophold og aktivitet. Af samme årsag opfordres beboerne til at begrønne bygningerne og facaderne, så gaderummene får et grønnere miljø.