Slå adgang med tegn til/fra

Lokale aktører og kommunen forbedrer i fællesskab Øgadekvarteret

Fredericia Byråd har vedtaget at arbejde for at forskønne Øgadekvarteret ved at forbedre både byrummene, bygningerne og boligerne.

Byrådet ønsker, at arbejderne sker i samskabende processer mellem bygningsejere, beboerne og kommunen, og at resultaterne kommer alle til gode.

Ideer og ønsker til forbedringerne af de offentlige rum er sket over en periode, hvor kvarterets forskellige aktører har været inviteret til at deltage i processen.

Der har været afholdt en række møder og workshops, hvor aktørernes ønsker og ideer til forbedringer og forskønnelse har været diskuteret.

Områdefornyelsen sker frem til 2022. I hele perioden holdes jævnligt informationsmøder for de lokale aktører. Bl.a. når der skal informeres om gennemførelse af projekterne, som beboere har været med til at udvikle, og hvor der også diskuteres nye tiltag og ideer til udformning, arrangementer m.m.

Kommunens håb er, at lokal forankring af kvarterets forskønnelse skaber et ejerskab, en samhørighed og en fælles identitet blandt beboerne, og at f.eks. de nye grønne områder kan understøtte kvarterets sociale liv og aktiviteter fremover.