Slå adgang med tegn til/fra

Nye systemer til håndtering af affald

I Øgadekvarteret sorterer beboerne husholdningsaffaldet i plastposer eller container. Beboerne sætter poserne og beholderne ud på gaderne, når de forskellige affaldsfraktioner bliver afhentet.

Affaldet hentes på forskellige tidspunkter. F.eks. indsamles restaffaldet hver uge; det grønne affald hentes hver 2. uge, og det genanvendelige affald hentes 1 gang om måneden.

Et af projekterne i områdefornyelsen består i etablering af et andet affaldssystem i de tre boliggader hhv. Bjergegade, Kongensstræde og Falstersgade. Et system der både ser pænt ud og er nemt at betjene, og hvor affaldet kan opbevares hygiejnisk og sikkert inden afhentning.

Idéen med de nye affaldsløsninger er at fjerne affaldet fra gaderne og de gener, der følger med for at give mere plads og mulighed for ophold og beboeraktivitet i gaderne.