Slå adgang med tegn til/fra

Nyt tilbud til Veteraner på Depotgården

Veteraner - en vigtig ressource i Fredericia

Fredericia er en garnisonsby med stolte traditioner. Lige siden byen blev grundlagt i 1650, har byen været hjemsted for de danske soldater. Derfor har kommunen også et særligt ansvar for at tage sig godt af de soldater, der har tjent Danmark i konflikter ude i verden – også dem der kommer hjem med ar på krop og sjæl. Hjemkomsten fra krig og konflikt til livet herhjemme er ikke altid let. Netværket omkring veteranerne spiller en vigtig rolle i processen med at vende tilbage til hverdagen.

I efteråret 2017 startede projektet ”Veteraner som ressource i fællesskabet”, som er en del af områdefornyelsen i Øgadekvarteret. Projektet forsøger at bygge bro mellem to felter, der ikke tidligere har været i berøring med hinanden – tilbud til veteraner og områdefornyelser.

I projektet ses veteraner som en vigtig ressource i vores fællesskab, og de kan bidrage på lige fod med alle andre og være med til at skabe endnu mere liv og aktivitet i et spændende område under udvikling.

Projektets formål er at bringe veteranerne og Depotgården sammen i et nyt fællesskab, der danner grundlag for nye mødesteder, netværk og samvær blandt veteranerne. Her er fokus på muligheder frem for begrænsninger.

På Depotgården er der mulighed for at mødes i kreative rammer, og man har selv indflydelse på aktiviteterne, som i dag spænder vidt fra radiomontør til smykkeværksted og meget andet.

Se mere om Depotgården under "Læs også".
 

Brobygger mellem Depotgården og veteranerne

På Depotgården er brobygger Susanne Clausen Holst klar til at tage imod veteranerne. Susanne har selv en militær baggrund og har arbejdet på Hærens Sergentskole i Sønderborg som kontorfuldmægtig og som leder af Fællessekretariatet og Kursuskontoret. Hun var desuden ansat i Forsvaret i 8 år. Susanne Clausen Holst er gift med en tidligere officer i Den Kongelige Livgarde, som har været udsendt på Balkan.