Slå adgang med tegn til/fra

Rammeaftale 2018 for det specialiserede socialområde

He kan du læse om rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet for de 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark

Kommunerne bærer ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. I forbindelse med dette arbejde bliver der hvert år lavet en rammeaftale, som skal godkendes af Fredericia Byråd og Regionsrådet. Rammeaftalen er byrådets og regionsrådets redskab til på tværs at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale. Rammeaftalen gælder for 2018 og bliver genforhandlet hver år.

Du kan læse hele rammeaften under Bilag

Bilag