Slå adgang med tegn til/fra

Sundhedsstrategi 2016-2018

Fredericia Kommunes sundhedsstrategi 2016-2018 skal være retnings- og handlingsgivende for kommunens arbejde med sundhed og forebyggelse på tværs af alle fagafdelinger

Udgangspunktet for strategien er Fredericia Kommunes tværgående sundhedspolitik ”Sundhed med alle”, der blev godkendt i maj 2015. Sundhedspolitikken er rammesættende for måden hvorpå Fredericia Kommune arbejder med sundhed dels gennem den politiske vision og de politiske mål for sundhed i Fredericia Kommune og dels gennem de værdier, principper og målsætninger, der fremgår af politikken.

Sundhedspolitikken og dermed også sundhedsstrategien er gældende på tværs af politiske udvalg og fagafdelinger og spiller sammen med sundhedsindsatserne i kommunens øvrige politikker.

Bilag