Søgeresultater

  Har du brug for en akut tid?
  Hvis du har høje boligudgifter eller en stor forsørgerbyrde, kan du søge om særlig støtte.
  Her finder du en oversigt over andre udvalg, kommissioner, råd og nævn i Fredericia Kommune
  En akut forurening er en pludselig opstået hændelse, hvor der er fare for forurening af jord, grundvand og overfladevand.
  Her kan du læse om dine muligheder for at få hjælp til betaling af din kloak
  Her kan du læse mere om mulighederne for ældre- og handicapvenlige boliger
  Der findes mange fonde og puljer, som støtter foreningsverdenen
  ​Kunstsamrådet arbejder for at skabe gode forhold for kunstnere, udstillere, undervisere og kunstformidlere
  Målet for integrationspolitikken er, at borgere med anden etnisk baggrund end dansk, som er bosat i Fredericia Kommune, har arbejde, deltager i det sociale liv og uddanner sig i lige så høj grad som Fredericias øvrige borgere.
  Borgeren er det centrale omdrejningspunkt i arbejdet med de socialpolitiske værdier, og det er borgeren, som er udgangspunktet og målet med indsatsen. 
  Revalidering er til for at finde den kortest mulige vej tilbage på arbejdsmarkedet for dig, som ikke længere kan varetage dit job af fysiske, psykiske eller sociale årsager
  Her finder du information om, hvordan Business Fredericia kan hjælpe din virksomhed med at skabe et stærkere netværk
  12.12.2016 - 10:16
  Fredericia Kommune og Frivilligcenter Fredericia har underskrevet en ny samarbejdsaftale
  22.08.2017 - 10:57
  På Erritsø Fælleskole skal 8. årgang fremadrettet have bridgeundervisning på skoleskemaet
  08.09.2017 - 08:19
  Fredericia Kommune og University College Lillebælt kan nu tilbyde en læreruddannelse, der er tilrettelagt på en helt ny måde, hvor de studerende ansæt
  Fredericia Kommunes sundhedsstrategi 2016-2018 skal være retnings- og handlingsgivende for kommunens arbejde med sundhed og forebyggelse på tværs af alle fagafdelinger
  16.10.2017 - 09:41
  Regeringen er midt i de afsluttende forhandlinger omkring den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU), der blandt andet kommer til at rumme produktions
  19.10.2017 - 08:50
  Regeringen indgik i fredags aftale med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om en reform af det såkaldt fo