Søg

Mente du: trænings og rehab?

Søgeresultater

    Fredericia Kommunes Handicappolitik tager udgangspunkt i de fire hjørnesten i den danske handicappolitik; sektoransvarlighed, kompensation, ligebehandling og solidaritet
    Sammen kan vi skabe et Fredericia, hvor alle trives og har mulighed for et godt liv