Slå adgang med tegn til/fra

Vi har brug for dig

Vi har brug for alle med en sundhedsfaglig uddannelse – også pensionister og sygeplejestuderende - til at styrke vores nødberedskab på Social- og Sundhedsområdet.

Vi står ligesom resten af landet i en ekstraordinær situation på grund af coronavirussen.

Vi gør vi alt for at passe på vores syge, ældre og udsatte borgere, og vores kritiske funktioner som plejecentre, hjemmepleje og døgntilbud vil være åbne.

Men vi forudser, at vi får brug for ekstra sundhedsfaglig arbejdskraft til at styrke disse funktioner. Derfor har vi brug for dig.

Meld dig via dette link

 

Spørgsmål og svar

Hvilke faggrupper kan melde sig?

Vi har brug for din hjælp, hvis du:

  • Er uddannet social- og sundhedshjælper herunder sygehjælper og plejehjemsassistent
  • Er uddannet social- og sundhedsassistent
  • Er uddannet sygeplejerske
  • Er sygeplejerskestuderende efter 4. modul

Hvis vi får brug for andre faggrupper, vil vi melde dette ud særskilt.

Hvilke opgaver kan jeg hjælpe med?

Opgaverne kan f.eks. bestå af sygeplejefaglige opgaver, sundhedsfaglige opgaver i hjemmeplejen og på plejecentre eller hjælpe handicappede/udsatte borgere. Vi sammenholder selvfølgelig kompetencer med opgaver.

Vi forventer, at du kan følge Fredericia Kommune og Sundhedsstyrelsens retningslinjer for, hvordan vi passer på hinanden, og at du ikke har symptomer på coronavirus.

Under hvilke vilkår bliver jeg ansat?

Vi betaler overenskomstmæssig løn for din indsats.

Hvis du er pensioneret, skal du være opmærksom på, at lønnet arbejde kan påvirke din efterløn eller pension. Kontakt din A-kasse eller pensionskasse herom.

Er du sygeplejestuderende, skal du være opmærksom på, at din SU kan blive påvirket. Derudover kan der gælde særlige forhold omkring, hvilke arbejdsfunktioner, det kan anbefales at du udfører afhængigt af, hvor du er i din uddannelse.

Hvis du ikke er dansk statsborger, skal du have gyldig opholds- og arbejdstilladelse.

Ved ansættelse skal du fremvise den private straffeattest.

Jeg vil gerne melde mig, men jeg ved ikke hvor mange timer, jeg kan stille mig til rådighed. Er det et problem?

Det er ikke noget problem. Du skal melde det timetal ind du umiddelbart forestiller dig, du kan stå til rådighed. Vi aftaler resten i en direkte dialog, hvis/når vi får brug for din hjælp, så det afspejler hvordan din situation ser ud.

Jeg har tilbudt min assistance. Hvornår kan jeg forvente at høre fra jer?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt og vil løbende matche ansøgere med opgaver ud fra kompetencer. Da vi søger personale til et nødberedskab, skal du ikke fortvivle, hvis du ikke bliver kontaktet indenfor de næste par uger. Situationen kan hurtigt ændre sig, og du vil blive kontaktet når behovet for at aktivere nødberedskabet melder sig.

Jeg vil gerne stille mig til rådighed som frivillig, ulønnet arbejdskraft. Kan jeg det?

På nuværende tidspunkt søger vi kun uddannet personale, der kan indgå på en overenskomstmæssig aftale.

Hvem kan jeg kontakte med flere spørgsmål?

Afdelingsleder Louise Nyholm 41248261 louise.nyholm@fredericia.dk

Leder Poul Bojlesen Dauer 20855057 poul.dauer@fredericia.dk

Træffes hverdage mellem 08.00 og 15.30.