Familie, børn og unge
Her finder du information om dagplejen - et tilbud til 0-2 årige børn
Her finder du information om daginstitutioner - et tilbud til 0-5 årige børn
Her finder du information om grundskolerne (0-10. årgang)
Tandplejen er et tilbud for alle børn mellem 0 - 18 år. Det er gratis og foregår på kommunens klinikker
Sundhedsplejen arbejder med børn og familier fra graviditet til barnet forlader grundskolen
Her finder du information om kvalitet og udvikling i Fredericia Kommunes dagtilbud og folkeskoler
30.11.2017 - 12:15
Pædagoger kobler teori og praksis, og gør naturfaglige fænomener og begreber forståelige for børn i alle aldre
Feedback