Omsorg og sundhed
Her finder du information om, hvordan du får bevilget hjælpemidler, hvis du har et handicap eller ikke længere kan klare dig selv i hverdagen.
Tilbud om kurser, samtale og støtte både som forebyggelse, men også hvis du har behov for at arbejde med psykiske eller fysiske udfordringer, herunder misbrugsbehandling
Socialpsykiatrien i Fredericia Kommune har en række tilbud til borgere med psykisk sygdom.
Har du brug for en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse eller har tale-, høre-, syns-, læse/stave- eller andre vanskeligheder, så læs mere her.
Her kan du få information om boliger, beskæftigelse, dag- og fritidstilbud til voksne handicappede i Fredericia Kommune.
Her finder du informationer om det gode ældreliv i Fredericia - både om muligheder for aktiviteter og for hjælp, hvis du har behov for det.
Feedback