Slå adgang med tegn til/fra

Bekymring for radikalisering og ekstremisme

Nedenfor kan du læse mere om, hvilke bekymringstegn du bør være opmærksom på, og hvad du skal gøre i tilfælde af bekymring.

Hvad gør jeg, som borger?
Du kan læse mere om, hvilke bekymringstegn du bør være opmærksom på, og hvad du skal gøre i tilfælde af bekymring.

Akutte henvendelser skal ske til politiet på 114.

Baggrund
Fredericia Kommune har i efteråret 2018 vedtaget en handleplan mod radikalisering. Handleplanen sigter mod, at der i kommunen fortsat er fokus på forebyggelse af ekstremisme og radikalisering blandt kommunens borgere. Samtidig er der skærpet opmærksomhed på, hvordan kommunen håndterer bekymringer om radikalisering med kommunens borgere.

Hvis du er bekymret for en persons trivsel og udvikling, eller hvis du er bekymret for ulovlige handlinger, kan du henvende dig til kommunen, politiet eller Hotline mod radikalisering. Se ’Kontaktinformation’ i højre side.

Bilag

Hvornår skal jeg være bekymret?

Hvis du bekymrer dig om en borgers eller gruppes udvikling i en radikaliseret eller ekstrem retning, kan du bruge nedenstående bekymringsskema som rettesnor i forbindelse med at vurdere ændringer i borgerens adfærd. Bekymringstegnene nedenfor sættes ofte i forbindelse med en radikaliseringsproces.

Bekymringstegn (eksempler)

Adfærd

 • Involveret i voldelige sammenstød
 • Deltagelse i møder med ekstremistiske budskaber
 • Benytter sig af totalitære symboler
 • Opsøger hjemmesider, litteratur, film med voldelige/ekstreme budskaber

Relationer

 • Isoleret eller splittet i forhold til familien
 • Får nye venner/har relationer til personer eller grupper, der giver anledning til bekymring - fx pga. kriminalitet eller ekstreme holdninger
 • Har givet afkald på hidtidige venner og fritidsaktiviteter

Holdninger

 • Intolerance overfor andre synspunkter end egne
 • Afviser demokratiske principper
 • Er moraliserende og prøver at pådutte andre sin overbevisning
 • Konspirationsteorier, simple fjendebilleder og had mod bestemte grupper
 • Argumenterer for ”absolutte løsninger”
Hvad gør jeg, når jeg bliver bekymret?

Du bør altid overveje, om situationen er akut eller mindre alvorlig, og som derfor ikke kræver aktion nu og her.

 • Hvis det er akut ring 112 eller 114.
 • Hvis det er en bekymring, du vil dele, kan du benytte selvbetjeningsløsningen, som du finder øverst på denne side. Herefter vil vi sørge for, at bekymringen kommer til de rette personer.

TOT sørger for den videre kontakt til relevante myndigheder for en nærmere afklaring af bekymringen. Alle henvendelser bliver behandlet, men du vil ikke altid få en tilbagemelding om, hvad der sker i den konkrete sag.