Slå adgang med tegn til/fra

Beredskabsplaner - æresrelaterede konflikter, negativ social kontrol, radikalisering og ekstremisme

Her kan du se beredskabsplaner til forebyggelse, opsporing og håndtering af æresrelaterede konflikter, negativ social kontrol, radikalisering og ekstremisme ift. et barn, ung eller voksen.

Fredericia kommune har udarbejdet disse beredskabsplaner, hvor formålet er at sikre, at alle ansatte i Fredericia Kommune bruger beredskabsplanerne ved bekymring, mistanke eller viden om æresrelaterede konflikter, negativ social kontrol, radikalisering og ekstremisme.

Herudover er formålet at afklare definitioner og begreber samt øge kendskabet til mulige tegn, reaktioner samt handlemuligheder.

Planerne beskriver en hurtig, ensartet og professionel håndtering af mistanke om æresrelaterede konflikter, negativ social kontrol, radikalisering og ekstremisme.

Beredskabsplanerne er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelser i Barnets Lov § 15, stk. 3.

Beredskabsplanen er godkendt i april 2024.

Du kan se beredskabsplanerne her:

Beredskabsplan i forhold til æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

PDF ikon beredskabsplan_ift._aeresrelateret_konflikter_og_negativ_social_kontrol_2024.pdf

Action card i forhold til æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

PDF ikon action_card_bekymring_for_aeresrelaterede_konflikter_og_social_kontrol_2024.pdf

Beredskabsplan i forhold til radikalisering og ekstremisme

PDF ikon beredskabsplan_radikalisering_og_ekstremisme_2024.pdf

Action card i forhold radikalisering og ekstremisme

PDF ikon action_card_bekymring_for_ekstremisme_fredericia_2024.pdf

Links

Link til underretningsskema kun for kommunale ansatte

Link til eksterne og borgere; Underret om børn/unge – anonym

Link til eksterne og borgere; Underret om børn/unge - ikke anonym