Slå adgang med tegn til/fra

Vandværker

Her kan du læse mere om vandværkerne i Fredericia Kommune

Langt hovedparten af vandforsyningen i Fredericia Kommune kommer fra syv almene vandværker. De seks af vandværkerne ligger i Fredericia Kommune, og ét ligger i Vejle Kommune. Et alment vandværk er et vandværk, som forsyner mindst 10 ejendomme med vand.

Hvis du har problemer med forsyningen af drikkevand, skal du kontakte dit vandværk.  Kontaktoplysningerne til  vandværkerne finder du her på siden. 
 

Hvilket vandværk hører jeg til?

Hvis du ikke ved, hvilket vandværk som leverer rent drikkevand til dig, kan du se vandværkernes forsyningsområder vha. Kortinfo.

Vandværkerne i Fredericia Kommune
 • Børup Vandværk 
  www.boerupvandvaerk.dk
  Formand Erling Gandrup, Tlf. 75 56 47 18 / 60 14 56 11
  Vandværkspasser Frede Tiedemann, Tlf. 75 56 28 83/40 18 34 62
   
 • Skærbækværkets Vandværk
  Kontaktperson Steen Lyngvig Tlf. 99 55 66 80
   
 • Skærbæk Vandværk
  www.skaerbaek-vand.dk 
  Formand Erik Kristensen, Tlf: 75 56 40 03 / 29 46 99 25
  Vandværkspasser Bent Eskildsen Tlf. 75 56 29 64 / 21 79 26 28
   
 • Pjedsted Vandværk
  www.bredstrup-pjedsted.dk/pjedsted-vandvaerk 
  Formand Niels Ladegaard Jensen, Tlf. 75 95 46 09 /40 53 79 05
  Vandværkspasser Gert Mortensen Tlf. 75 95 44 05 /20 99 69 18
   
 • Taulov Vandværk 
  http://taulovvand.vandnet.dk/ 
  Formand Peter Storgaard Tlf. 75 56 31 81 / 40 25 11 81
   
 • TRE-FOR Vand A/S   
  http://www.trefor.dk/
  Tlf. 79 33 34 35 (omstilling til døgnvagt)