Symbol til teksten Bolig og byggeri
Bolig og byggeri
Drømmer du om at bygge nyt? Vi har flere grunde til salg i hele kommunen. På denne side kan du læse mere om de enkelte udstykninger
Går du med planer om at bygge nyt, bygge til eller bygge om?
For at forebygge og imødegå forurening fra støj og støv fra midlertidige aktiviteter, skal visse erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder anmeldes til kommunen.
I øjeblikket gennemfører Fredericia kommune områdefornyelse i Øgadekvarteret.
Skimmelsvamp er naturligt, og findes alle vegne, både ude og inde. Hvis skimmelsvamp findes meget koncentreret i en bolig, skyldes det ofte uhensigtsmæssig brug af boligen eller boligens stand.
Her kan du læse om dine muligheder, for at søge om støtte til renovering.
Varmeforsyning og varmeplanlægning i Fredericia Kommune.
Juridisk vejledning og hjælp til løsning af konflikt om hegn.

BBR

Bygnings- og BoligRegistret (BBR) er et landsdækkende register med data om alle bygninger og tekniske anlæg i hele Danmark.
Beboerklagenævnet behandler sager om uenighed mellem lejere og udlejere i almene lejemål
Huslejenævnet træffer afgørelse i tvister mellem lejere og udlejere i private udlejningsejendomme
10.04.2020 - 12:54
Byrådets tak til Fredericia