Symbol til teksten Bolig og byggeri
Bolig og byggeri
Ansøgningsfrist for støtte i 2021 er udløbet.
Drømmer du om at bygge nyt? Vi har flere grunde til salg i hele kommunen. På denne side kan du læse mere om de enkelte udstykninger
Går du med planer om at bygge nyt, bygge til eller bygge om?
I forbindelse med byggeri, renovering og nedrivning mm., kan der forekomme midlertidige aktiviteter, som er omfattet af særlige miljøregler
I øjeblikket gennemfører Fredericia kommune områdefornyelse i Øgadekvarteret.
Skimmelsvamp er naturligt, og findes alle vegne, både ude og inde. Hvis skimmelsvamp findes meget koncentreret i en bolig, skyldes det ofte uhensigtsmæssig brug af boligen eller boligens stand.
Varmeforsyning og varmeplanlægning i Fredericia Kommune.
Juridisk vejledning og hjælp til løsning af konflikt om hegn.

BBR

Bygnings- og BoligRegistret (BBR) er et landsdækkende register med data om alle bygninger og tekniske anlæg i hele Danmark.
Beboerklagenævnet behandler sager om uenighed mellem lejere og udlejere i almene lejemål
Huslejenævnet træffer afgørelse i tvister mellem lejere og udlejere i private udlejningsejendomme
10.04.2020 - 12:54
Byrådets tak til Fredericia