Slå adgang med tegn til/fra

Byfornyelsesstøtte 2024

Ansøgningsfristen er den 1. marts 2024.

Så er det igen muligt, at søge om byfornyelsesstøtte i Fredericia Kommune.

Støtten gives til istandsættelse af private udlejningsejendomme og ejer- og andelsboliger i hele kommunen. Støtten skal sikre, at bygningerne sættes i stand i overensstemmelse med deres oprindelige arkitektur og materialer, og at boligerne forbedres.

Inden du søger om byfornyelsesstøtte skal du tage kontakt til os, så vi kan få en dialog om hvad du ønsker støtte til og hvordan arbejderne skal udføres.
Læs mere ved at trykke på de røde krydser, herunder.

Kriterier
  • Bygningen skal være godkendt til beboelse, herunder højskole formål.
  • Bygningen skal være opført før 1960, og utidssvarende forhold skal udbedres senest i forbindelse med Istandsættelsen
  • Der skal opnås en tydelig forskønnelse af bygningen, set fra offentlig vej.
  • Bygningen skal have en bevaringsværdi på 1 - 4
    • Højskoler skal dog have en bevaringsværdi på 1 – 3.

 

Dette kan der søges om støtte til

Originale bygningsdele, der enten istandsættes eller udskiftes, pga. for dårlig stand.

Der kan søges om støtte til originale bygningsdele som kræver istandsættelse, og kun når dette ikke længere er muligt, kan der søges om støtte til udskiftning til en tilsvarende bygningsdel med det oprindelige udtryk, f.eks. udskiftning til røde vingetegl, lille dansk format.

Uoriginale bygningsdele, der ønskes udskiftet for at opnå et originalt udtryk, der er i overensstemmelse med det oprindelige.

Der kan søges om støtte til udskiftning af uoriginale bygningsdele, så der opnås et mere oprindeligt udtryk, f.eks. udskiftning til fyldningsdør.

NB. Der gives ikke støtte til arbejder, der betragtes som almindeligt vedligehold.

 

Støttens størrelse
  1. Der gives op til 40% i støtte til projekter, hvor der søges om støtte til flere og mere omfattende arbejder på en gang
  2. Der gives op til 25% i støtte til projekter, hvor der søges om støtte til enkelte arbejder eller til flere små arbejder

Hvis der er for mange ansøgere, i forhold til størrelsen på byfornyelsespuljen, så kan der blive en max grænse for hvor meget hver enkel ejendom kan opnå i støtte.


Støtten udbetales tidligst i 2025, og arbejderne skal senest være afsluttet og støtten udbetalt d. 15. december 2026

Øvrige oplysninger

Tilskudsarbejder må ikke igangsættes, før Fredericia Kommune har meddelt tilsagn til projektet.

Underhåndsbud/licitation:
Hvis det samlede budget er under 3 mio. kr. ekskl. moms, skal der
indhentes mindst 2 håndværkertilbud.

Hvis det samlede budget er over 3 mio. kr. ekskl. moms, skal arbejderne udbydes via licitation

Ansøgning foregår ved at trykke på "Ansøg om byfornyelsesstøtte" under "Læs også" - her logges der ind med MitId.

Du skal have de 2 tilbud klar.

Tidsplan

Ansøgningsfrist d. 1. marts 2024

Politisk behandling af ansøgninger: juni 2024

Tilsagn gives i uge 25 el. 26

Støtten kan udbetales fra 2025 til og med d. 15. december 2026

Ansøgning om regnskabsgodkendelse

Hvis du er blevet færdig med et projekt, der har fået tilsagn om byfornyelsesstøtte, skal du ansøge om regnskabsgodkendelse.
Dog skal vi først ud og besigtige resultatet - kontakt os for en tidspunkt til dette.

Ansøgning om regnskabsgodkendelse skal fremover foregå online.

Du skal derfor trykke på en af de 2 links under "Læs også", som handler om regnskabsgodkendelse.
Her skal du logge ind med MitID eller NemID.