Slå adgang med tegn til/fra

Byfornyelsesstøtte, side med kriterier mm.

Ansøgningsfrist d. 1. marts 2024

Bygningsfornyelse i Fredericia Kommune

Det er igen i år muligt, at søge støtte til bygningsfornyelse i Fredericia Kommune.

Støtten skal sikre, at bygningerne sættes i stand i overensstemmelse med deres oprindelige arkitektur og materialer, og at boligerne forbedres.

Kontakt os for en forhånds dialog inden du søger.

Renoveringsprojektet må ikke igangsættes, før Fredericia Kommune har givet tilsagn til projektet

 

Ejendommen skal opfylde følgende kriterier:

 • Have en bevaringsværdi på 1-4 (Find bevaringsværdi under "Læs også")
 • Være privat udlejningsejendom, der er godkendt til beboelse 
  eller
 • Være ejer- og andelsbolig

 

Kriterier for at opnå støtte:

 • Istandsættelsen skal give en tydelig forskønnelse af bygningen, set fra offentlig vej.
 • Små og utidssvarende boliger eller kondemnable forhold udbedres senest i forbindelse med istandsættelsen.

 

Der kan søges om støtte til:

 • Originale bygningsdele, der enten istandsættes eller udskiftes, pga. for dårlig stand
  - Der kan søges om støtte til originale bygningsdele som kræver istandsættelse, og kun hvis dette ikke længere er muligt, kan der søges om støtte til udskiftning til en tilsvarende bygningsdel med det oprindelige udtryk, f.eks. udskiftning til røde vingetegl, lille dansk format.
 • Uoriginale bygningsdele, der udskiftes for at opnå et originalt udtryk, i overensstemmelse med det oprindelige
  - Der kan søges om støtte til udskiftning af uoriginale bygningsdele, så der opnås et mere oprindeligt udtryk, f.eks. udskiftning til fyldningsdør.

NB! Der gives ikke støtte til arbejder, der betragtes som almindeligt vedligehold

 

Støttens størrelse:

I Fredericia Kommune er støttens størrelse afhængigt, af hvor mange arbejder, der søges om støtte til på den pågældende ejendom:

 • Der gives op til 40% i støtte til projekter, hvor der søges om støtte til flere og mere omfattende arbejder på en gang
 • Der gives op til 25% i støtte til projekter, hvor der søges om støtte til enkelte arbejder eller til flere små arbejder

Teknisk udvalg prioriterer, hvilke projekter, der kan få del i byfornyelsen og indstiller støttens størrelse til Byrådet.

 

Underhåndsbud/licitation:

Byggearbejderne skal udbydes i konkurrence:

Hvis det samlede budget er under 3 mio. kr. ekskl. moms, skal der indhentes mindst 2 håndværkertilbud

 

Tilbagebetalingsdeklaration:

Fredericia Kommune tinglyser en deklaration om tilbagebetaling af støtten, hvis ejendommen skifter status eller sælges inden for:

      5 år: for udbetalt støtte mellem 50.000 – 300.000 kr.

     10 år: for udbetalt støtte større end 300.000 kr.

 

Ansøgningen skal indeholde:

 • 2 håndværkertilbud eller resultat af licitation
 • Ansøgningsskema med beskrivelse af projekt (Skema findes under "Bilag")
 • Økonomiskema skal udfyldes med det billigste af de 2 tilbud (Skema findes under "Bilag")
 • 2-3 fotos fra forskellige vinkler
 • ! Bemærk at der i nogle tilfælde skal ansøges om byggetilladelse

I byfornyelsesfolderen kan de ovenstående kriterier mv. let ses og printes ud

Tidsplan

Tirsdag d. 29 marts 2022: Ansøgningsfrist

Juni: Politisk behandling

Uge 26/27: Tilsagn

Når renoveringsarbejdet er afsluttet

Når de støtteberettigede arbejde er færdige skal du kontakte os, så vi kan besigtige de færdige arbejder.

Derefter skal du indensende følgende materiale, når du har betalt håndværkerne:

 • Ansøgning om regnskabsgodkendelse (Kommer snart på siden)
 • Kvittering for at pengene er udbetalt, det kan være kontoudskrift eller kvittering fra håndværkeren