Slå adgang med tegn til/fra

Mad i daginstitutioner

Her kan du finde informationer om mad i daginstitutionerne i Fredericia Kommune.

Cirka 95 % af børnene i Fredericia Kommunes kommunale og selvejende daginstitutioner få serveret et sundt frokostmåltid.

Måltiderne består af både varm mad, lune retter og kold mad i løbet af en uge. Hovedparten af daginstitutionerne har køkkener, hvor der kan produceres frokostmåltider.

Takster for frokostordning 0-6 årige

Findes i de daginstitutioner, hvor forældrene har tilvalgt frokostordning. Kr. pr. måned for 11 måneder (juli er betalingsfri):

  • 666 kr. pr. måned i 2023
  • 711 kr. pr. måned i 2024
Fakta om frokost i daginstitutionerne

Måltiderne dækker børnenes behov for varieret kost og er i tråd med fødevarestyrelsens anbefalinger for børnemad. Læs mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside.
 
Frokostordningerne er fuldt forældrefinansierede og der betales for et frokostmåltid 11 måneder om året. Prisen dækker både råvarer, løn til køkkenmedarbejderen samt vedligehold og udskiftning af hvidevarer, køkkenmaskiner og service.
 
Bemærk, at fripladstilskud og søskenderabat også gælder frokostordningen. Rent praktisk følger tilskuddet/rabatten det barn, som også får tilskud til/rabat på taksten.

Du kan som forælder til et barn i daginstitution stemme om frokostordningen hvert andet år. Seneste frokostvalg er blevet afholdt i september 2022 og gælder for 2023 og 2024.

Du kan læse folderen om frokostvalget, der gælder for 2023 og 2024 herunder.

Agerkrogen og Pelikanen er de eneste daginstitutioner, som IKKE serverer frokost for børnene i 2023 og 2024.

Bilag

Loven om fleksibel frokost i daginstitutioner

Bestemmelsen om frokostordning i daginstitutioner er en folketingsbeslutning i henhold til lov om fleksibel frokost i daginstitutioner. I loven er det præciseret, at forældre til børn i daginstitutioner skal tage stilling til, om deres barn/børn skal tilbydes et sundt frokostmåltid i daginstitutionen. I Fredericia Kommune sker denne forespørgsel hvert andet år i lige år.
 
I loven er ligeledes præciseret, at valget om frokostordning alene handler om et fravalg af kommunens tilbud. Det betyder, at børnene som udgangspunkt er omfattet af ordningen, og at forældrene aktivt skal fravælge tilbuddet, hvis de ikke ønsker det. Det er et simpelt flertal af nej-stemmer i den enkelte 0-2 års og 3-6 års gruppe i institutionen, som afgør, om børnene skal have tilbudt fælles frokost. Et simpelt flertal er, når der i en daginstitution med 100 børn er 51, som har stemt nej.
 
I selvejende daginstitutioner kan bestyrelsen træffe beslutning om, hvorvidt børnene i daginstitutionen skal tilbydes frokost. Det sker, fordi de selvejende daginstitutioner har egen bestyrelse. I de kommunale daginstitutioner skal de enkelte forældre spørges, idet de kommunale bestyrelser dækker flere huse.
 
Du kan finde loven om frokostordninger på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

I daginstitutioner, hvor forældre har fravalgt kommunens tilbud om frokostordning, kan de selv arrangere en frokostordning. Læs om forældrearrangerede frokostordninger ved at åbne dokumentet herunder.

Bilag

Mellemmåltider
Det er kun frokosten, der er på valg, så spørg om mellemmåltiderne i den enkelte daginstitution.

Nogle steder arrangeres frugtordninger, men i en del daginstitutioner har børnene mellemmåltiderne med hjemmefra.

Vegansk mad

Hvis jeres barns daginstitution tilbyder et sundt frokostmåltid og I ønsker at jeres barn skal spise vegansk mad, er I velkomne til at lade jeres barn medbringe egen madpakke. Dog skal I stadigt betale for den forældrevalgte frokostordning.

Baggrunden herfor er:

  • At køkkenerne i Fredericia Kommunes daginstitutioner ikke har mulighed for at tilbyde et vegansk frokosttilbud, der lever op til Sundhedsstyrelsens kostråd.
  • At kommunen kun kan fritage forældre fra en forældrevalgt frokostordning, hvis barnet har en lægedokumenteret allergi eller anden sygdom, der kræver specialkost. Dette fremgår af dagtilbudslovens §16a, stk. 3.