Slå adgang med tegn til/fra

Tandplejen

Tandplejen er et tilbud for alle børn mellem 0 - 22 år. Det er gratis og foregår på Tandplejens klinik i Sundhedshuset.

Tandplejen og Tandregulering Lillebælt I/S er flyttet i Sundhedshuset januar 2023
Adressen er: Dronningensgade 97, Indgang A. bygning C 3 sal. 7000 Fredericia.
Tlf. 72106730 - Telefontid man-torsdag kl.8-10 og kl.13-15. Obs. Fredag telefontid kl.8-10.

Parkering
Der er gratis parkering ved Sundhedshuset.
Benyt indgang A og ta’ trappen eller elevatoren op til 3.sal.
Husk at sætte p-skiven.

Offentlig transport til Sundhedshuset
Find vejen med offentlig transport ved at bruge Rejseplanen

Sundhedskort
Husk dit / dit barns sundhedskort, enten fysisk eller elektronisk til at tjekke ind med i vores reception.
Sundhedskort-app'en kan hentes til din og dit barns telefon.
Læs mere på borger.dk om Sundhedskort-app'en 

 

Tandplejen og Tandregulering flytter ind i Sundhedshuset Januar 2023

Kære borger i Fredericia kommune.

I slutningen af januar 2023 flytter tandplejen med de 6 filial klinikker, samt Tandregulering Lillebælt I/S til Fredericia Sundhedshus Dronningensgade 97, bygning C, 3. sal.

De omtalte klinikker:
- Centralklinikken i Jyllandsgade
- Klinikken på Kirstinebjerg skolen
- Klinikken på Erritsø Fællesskole
- Klinikken på Fjordbakkeskolen
- Klinikken på Nørre Allé
- Klinikken på Skjoldborgvejen

Det er i det nye fælles hus, at du skal møde op, når du eller dit barn bliver indkaldt til undersøgelse eller behandling. Der er parkeringspladser tæt på indgangene A og B. Der er gode elevator forhold i bygningen. Husk at stille p-skiven, hvis du kommer i bil.

Vi glæder os til at tage imod jer i vores nye lyse og moderne tandpleje.

Har I spørgsmål til Tandplejen kan I kontakte os

Nødbehandling uden for åbningstid

På hverdage efter tandplejens lukketid, kontaktes nærmeste private tandlæge eller Tandskadevagten i Region Syddanmark, tlf. 70110707.
I weekenden, helligdage kontaktes Tandlægevagten i Region Syddanmark på tlf. 99440809.
Ved større tandskader kontaktes Sygehusets Skadestue.

Nødbehandling for tandregulerings patienter:
-  Vi opfordrer til, at du selv afhjælper, evt. med en lille saks eller en ”3 i én neglesaks”.

Lukke dage hos Tandplejen og Tandregulering lillbælt 2023-2024

Tandplejen og Tandregulering lillebælt holder lukket følgende datoer:

  • d. 21 november kl. 11-15 1.Hjælpskursus. 
  • Juleferie fra d. 23 december til og med 2 januar 2024. (begge dage inkl.) 
  • Vinterferie fra d. 12.februar til og med 16 februar 2024. (begge dage inkl.) 
  • Påskeferie fra d. 25. marts til og med 1. april 2024. (begge dage inkl.) 
  • Kr. Himmelfartsferie fra d. 9. maj til og med 10.maj 2024. (begge dage inkl.) 
  • 2. pinsedag d. 20. maj 2024
Aktindsigt

Aktindsigt i journaler

Hvis patienten eller andre på vegne af patienten har anmodet om aktindsigt i patientjournalen, skal det journalføres, at der er givet aktindsigt i journalen, hvilke oplysninger der er udleveret, til hvem og på hvilket grundlag, herunder om eventuel fuldmagt.

Hvis aktindsigten vurderes at skulle begrænses, skal denne vurdering også journalføres. Det kan fx være tilfældet, hvis det vurderes, at en forældremyndighedsindehavers adgang til aktindsigt i en mindreårigs patientjournal skal begrænses.

Klage

Klage over behandlinger

Det er muligt at klage over den sundhedsfaglige behandling, som en patient får i den kommunale tandpleje.

Kommunen kan beslutte, at tandregulering og særligt kostbare behandlingsydelser skal omfattes af visitation. Det betyder, at den kommunale tandpleje foretager en sundhedsfaglig vurdering, som får betydning for, om barnet/den unge efterfølgende kan blive visiteret til den pågældende behandlingsydelse.

Den kommunale visitation er en sundhedsfaglig opgave, der bliver varetaget af autoriseret tandfagligt personale i regi af den kommunale børne- og ungdomstandpleje.

En autoriseret sundhedsperson er ifølge autorisationsloven forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed under udøvelsen af sit arbejde. Det er derfor muligt at klage over selve den sundhedsfaglige vurdering/undersøgelse/behandling, der måtte ligge til grund for visitationen. Klagen skal sendes til Styrelsen for Patientklager.