Slå adgang med tegn til/fra

Budget 2024

Her kan du læse om Fredericia Kommunes vedtagne budget 2024.

Materialet indeholder forligstekst, vedtaget budget, oversigt over besparelser og udvidelser samt forudsætningerne bag det vedtagne budget.

 

Bilag: 

Budget 2024 - Overslagsårene 2025-2027
Takstoversigt 2024