Slå adgang med tegn til/fra

Budgetlægning 2024-2027

Du vil løbende kunne holde dig orienteret om kommunens budgetlægning for årene 2024-2027 her på siden.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på deres møde den 20. februar 2023 behandlet budgetproceduren, herunder tidsplanen for budgetlægning for årene 2024-2027.

Byrådet afholder sit første budgetseminar den 2. maj 2023 og det andet budgetseminar bliver afholdt den 22. august 2023, hvor kommuneaftale, basisbudget samt budgetforslag til 1. behandling præsenteres.

Det er i processen forudsat, at direktionen fremsender budgetforslag til 1. behandling. 

Budgettet for 2024 forventes endeligt godkendt af byrådet den 9. oktober 2023.

Du finder den godkendte tidsplan her:

  • 29. april – Byrådet – 1. budgetseminar
  • 22. august – Byrådet – 2. budgetseminar
  • 28. august – Økonomi- og Erhvervsudvalget – 1. behandling af budgetforslag 2024-2027 og foreløbige takster for 2024
  • 29. august – 11. september – Budgetforslag i høring – frist 11. september 2023
  • 4. september – Byrådet - 1. behandling af budgetforslag 2024-2027 og foreløbige takster for 2024
  • September – Politiske forhandlinger
  • 2. oktober – Økonomi- og Erhvervsudvalget – 2. behandling af budgetforslag 2024-2027 og endelige takster for 2024
  • 9. oktober – Byrådet - 2. behandling af budgetforslag 2024-2027 og endelige takster for 2024