Slå adgang med tegn til/fra

Budgetlægning 2025-2028

Du vil løbende kunne holde dig orienteret om kommunens budgetlægning for årene 2025-2028 her på siden.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på deres møde den 19. februar 2024 behandlet budgetproceduren, herunder tidsplanen for budgetlægning for årene 2025-2028.

Byrådet afholder sit første budgetseminar den 23. april 2024 og det andet budgetseminar bliver afholdt den 28. august 2024, hvor kommuneaftale, det teknisk budget samt budgetforslag til 1. behandling præsenteres.

Det er i processen forudsat, at forvaltningen fremsender budgetforslag til
1. behandling. 

Budgettet for 2025 forventes endeligt godkendt af byrådet den 7. oktober 2024.

Du finder den godkendte tidsplan her:

  • 23. april – Byrådet – 1. budgetseminar
  • 28. august – Byrådet – 2. budgetseminar
  • 28. august – Økonomi- og Erhvervsudvalget – 1. behandling af budgetforslag 2025-2028 og foreløbige takster for 2025
  • 29. august – 11. september – Budgetforslag i høring – frist 11. september 2024
  • 2. september – Byrådet - 1. behandling af budgetforslag 2025-2028 og foreløbige takster for 2025
  • September – Politiske forhandlinger
  • 30. september – Økonomi- og Erhvervsudvalget – 2. behandling af budgetforslag 2025-2028 og endelige takster for 2025
  • 7. oktober – Byrådet - 2. behandling af budgetforslag 2025-2028 og endelige takster for 2025