Symbol til teksten Affald og miljø
Affald og genbrug
I Fredericia Kommune skal det være nemt for dig at sortere og komme af med dit affald.