Bevillinger og tilladelser
Fredericia Kommunes Bevillingsnævn tildeler og fornyer alkoholbevillinger og tilladelser til udvidet åbningstid
Her finder du også information om gravetilladelser, opsætning af containere mm, indkørsler, nabohjælpskilte og parker