Symbol til teksten Bevillinger og tilladelser
Bevillinger og tilladelser
Bevillingsnævnet i Fredericia Kommune tildeler og fornyer alkoholbevillinger og tilladelser til udvidet åbningstid
Her finder du også information om gravetilladelser, opsætning af containere mm, indkørsler, nabohjælpskilte og parker
Nye vilkår for taxikørsel