Symbol til teksten Bevillinger og tilladelser
Bevillinger og tilladelser
Fredericia Kommunes Bevillingsnævn tildeler og fornyer alkoholbevillinger og tilladelser til udvidet åbningstid
Her finder du også information om gravetilladelser, opsætning af containere mm, indkørsler, nabohjælpskilte og parker
Nye vilkår for taxikørsel