Symbol til teksten Byråd og udvalg
Dine medarbejdere
Kommunen udbetaler forskellige tilskud til virksomheder, der deltager i den beskæftigelsesrettede indsats. Der er typisk tale om løntilskud, løntilskud vedr. ansatte i fleksjob, jobrotation og lignende ordninger.
Til personer, der har varige og betydelige funktionsnedsættelser, kan der ydes personlig assistance, så de kan passe job og uddannelse.