Symbol til teksten Byråd og udvalg
Dine medarbejdere
Til personer, der har varige og betydelige funktionsnedsættelser, kan der ydes personlig assistance, så de kan passe job og uddannelse.
Kommunen udbetaler forskellige tilskud til virksomheder, der deltager i den beskæftigelsesrettede indsats
Få en sygemeldt medarbejder hurtigt tilbage på jobbet