Symbol til teksten Byråd og udvalg
Dine medarbejdere
Kommunen udbetaler forskellige tilskud til virksomheder, der deltager i den beskæftigelsesrettede indsats. Der er typisk tale om løntilskud, løntilskud vedr. ansatte i fleksjob, jobrotation og lignende ordninger.
Til personer, der har varige og betydelige funktionsnedsættelser, kan der ydes personlig assistance, så de kan passe job og uddannelse.
Få en sygemeldt medarbejder hurtigt tilbage på jobbet