Slå adgang med tegn til/fra

Personlig assistance

Til personer, der har varige og betydelige funktionsnedsættelser, kan der ydes personlig assistance, så de kan passe job og uddannelse.

Støtte til arbejdsfunktioner
En personlig assistent yder støtte ifm. de arbejdsfunktioner, som personen med handicappet/funktionsnedsættelsen ikke selv kan klare. Det kan dreje sig om at hente og bringe, tage specifikke løft, læse op, fungere som sekretær, tolke for døve, føre bil i arbejdsrelaterede situationer o.l.

Der ydes personlig assistance til ledige, lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, som på grund af en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for personlig assistance til at udføre bestemte dele af de daglige arbejdsopgaver.

Støtte ved varig funktionsnedsættelse  
Varig funktionsnedsættelse betyder, at funktionsnedsættelsen ikke er af midlertidig eller forbigående karakter.

Der kan ikke bevilges personlig assistance til almindelig medhjælp - eller til at vikariere for personen.

Der foretages en konkret vurdering i hver enkelt sag, hvor der skal bevilges en personlig assistent.

 

Bilag