Slå adgang med tegn til/fra

Refusion af løntilskud

Kommunen udbetaler forskellige tilskud til virksomheder, der deltager i den beskæftigelsesrettede indsats

Der er typisk tale om:

  • Løntilskud
  • Løntilskud til førtidspensionister
  • Fleksjob gammel ordning før 1. januar 2013
  • Voksenlærlinge
  • Tilskud til mentorstøtte
  • Jobrotation

Anmodning om udbetaling af tilskud skal foregå gennem NemRefusion på et af de nedenstående links. Jobrotation undtaget, da den søges via SKS.

  • Løntilskud, løntilskud til førtidspensionister, fleksjob gammel ordning:

NemRefusion - Løntilskudsrefusion | Virk

  • Voksenlærlinge

NemRefusion - Anmodning om udbetaling af tilskud til voksenlærling (AB505) | Virk

  • Tilskud til mentorstøtte

NemRefusion - Anmodning om udbetaling af tilskud til mentorfunktion (AB 405) | Virk

  • Jobrotation

SKS - forside (sks-as.dk)