Slå adgang med tegn til/fra

Forebyggende hjemmebesøg

Læs om forskellige muligheder for forebyggende hjemmebesøg

Hvad er et forebyggende hjemmebesøg?

Besøget er en samtale mellem dig og en sundhedsfaglig medarbejder. Samtalen giver dig mulighed for at tale om det, du finder væsentligt, for eksempel:

  • Vi kan drøfte emner, der har betydning for dit helbred og din trivsel
  • Du kan få talt om din hverdag: Hvad er godt? Hvad er svært? Hvad har jeg lyst til at gøre noget ved? Hvordan vil jeg gøre det?
  • Vi kan informere om aktiviteter og tilbud i Fredericia Kommune i forhold til dit relevante behov

Formål

Formålet med besøget er at understøtte og styrke dig i at udnytte dine egne ressourcer, så du kan leve det liv, du ønsker, så længe som muligt.

Hvem tilbydes besøg?

Vi tilbyder dig besøg, hvis du ikke modtager både personlig pleje og praktisk hjælp. Den forebyggende medarbejder kan ikke bevilge eksempelvis hjemmehjælp og hjælpemidler.

Tavshedspligt

Samtalen er fortrolig. Der videregives kun oplysninger, som du har givet tilladelse til. Besøget registreres elektronisk.

Hvem kan henvende sig?

  • Borgeren selv
  • Pårørende
  • Naboer
  • Kommunalt ansatte
  • Egen læge
  • Frivillige

Henvendelsen kan ikke ske anonymt, og borgeren skal give tilsagn om, at der formidles kontakt.

Besøg til borgere fra 75- og 80-års alderen

Du vil få tilbudt et forebyggende hjemmebesøg det år, du fylder 75 og det år, du fylder 80 år.

Fra du fylder 82 år, vil du blive tilbudt forebyggende hjemmebesøg en gang om året.

Besøg til borgere fra 70-års alderen

Alle 70 årige borgere, der bor alene ifølge folkeregistret, vil blive tilbudt et forebyggende hjemmebesøg. 

Besøg til borgere fra 65-års alderen

Borgere kan allerede fra 65-års alderen få et forbyggende hjemmebesøg, hvis de befinder sig i en særlig vanskelig livssituation. Det kan f.eks. være, at man har mistet en ægtefælle eller samlever, at man føler sig ensom eller isoleret eller man har været ramt af sygdom og derfor har svært ved at få hverdagen til at fungere.

Enkebesøg

I Fredericia Kommune modtager alle borgere fra 65-års alderen et tilbud om besøg, hvis man er blevet enke eller enkemand.