Slå adgang med tegn til/fra

Forebyggende hjemmebesøg

Læs om forskellige muligheder for forebyggende hjemmebesøg

Hvad er et forebyggende hjemmebesøg?

Fredericia kommune tilbyder alle seniorer en samtale med en forebyggelseskonsulent. Du kan som borger bruge samtalen til at drøfte emner der er relateret til din helbred og trivsel. 

Det kan være samtaler om eksempelvis:

  • Helbred og trivsel, kroppen og et sundt liv som ældre
  • Tanker om fremtiden
  • Psykisk trivsel, ensomhed og mening
  • Tilbud og information om Fredericia kommune og de aktiviteter samt relevante tilbud til dine behov, så du kan få det liv du drømmer om.

Hvem tilbydes besøg?

Vi tilbyder dig besøg, hvis du ikke modtager personlig pleje og praktisk hjælp. Vores opgave er at formidle information om og arbejde med din indgang til forskellige aktiviteter, samt skabe kontakt til faggrupper med de relevante ressourcer og fagviden til at vejlede dig.
Forebyggelseskonsulenten kan ikke bevilge eksempelvis hjemmehjælp og hjælpemidler, men kan pege dig i retning af dem som kan. 

Tavshedspligt

Samtalen er fortrolig og der videregives kun oplysninger, som du har givet tilladelse til. Besøget registreres elektronisk og vil tage omtrent en time. 

Hvem kan henvende sig?

  • Borgeren selv
  • Pårørende
  • Naboer
  • Kommunalt ansatte
  • Egen læge
  • Frivillige

Henvendelsen kan ikke ske anonymt, og borgeren skal give tilsagn om, at der formidles kontakt.

Besøg til borgere fra 65 år, der befinder sig i en skrøbelig situation

Som 65-årig kan du tage kontakt til det forebyggende team, hvis du oplever udfordringer eller et behov for en samtale om seniorlivet. Mister du din ægtefælle/samlever, så kontakter vi dig og tilbyder dig en samtale om din nye situation.

Besøg til borgere, der er fyldt 70 år

Alle 70-årige, der bor alene ifølge folkeregistret, vil modtage et brev med tilbud om samtale med en forebyggelseskonsulent.

Besøg til borgere, der er fyldt 75 år

Alle 75-årige vil modtage et brev med tilbud om samtale med en forebyggelseskonsulent.

Besøg til borgere, der er fyldt 80 år

Alle 80-årige vil modtage et brev med tilbud om samtale med en forebyggelseskonsulent.

Besøg til borgere fra 82 år+

Fra du fylder 82 år, vil du årligt modtage et tilbud om en samtale med en forebyggelseskonsulent.