Slå adgang med tegn til/fra

Køb og betaling af abonnement aftaler - Lyng Rollespil

Ved køb af abonnement aftaler – f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser - godkender kunden, at Lyng Rollespil er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.

Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Lyng Rollespil må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned eller kvartal), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. Lyng Rollespil er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.

Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mailadresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Indgåede abonnements aftaler er gældende, indtil de opsiges af Lyng Rollespil eller kunden. Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via medlemslogin fra foreningens hjemmeside. Ved kortudløb, kommer der automatisk en mail med påmindelse om at kortoplysninger skal fornyes.

Den månedlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra Lyng Rollespil ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mailadresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.

Kundekonto
Til visse abonnementstyper kan tilkøbes tillægsydelser. Sådanne tillægsydelser afregnes efter forbrug.

For at kunden kan tilvælge tillægsydelser, skal kundens konto ved Lyng Rollespil have en positiv saldo, som overstiger købsprisen for tillægsydelsen.

Kunden indbetaler via de accepterede betalingsmidler et beløb til sin konto, hvorfra Lyng Rollespil trækker købssummen for kundens valgte tillægsydelser.

På hjemmesiden kan kunden tilmelde sig en automatisk indsættelse af beløb på kontoen, når kontoen saldo passerer kr. 25,00. Beløbene hæves fra kundens betalingskort som oplyst ved oprettelse af kundekontoen. Ved tilmelding til automatisk indsættelse af beløb, godkender kunden, at Lyng Rollespil er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.

Kunden kan til enhver tid vælge at få returneret ubrugte beløb fra kontoen, dog med fradrag af et beløb på kr. [xx], som dækker Lyng Rollespil omkostninger ved transaktionen.

For returnering af ubrugte beløb fremsendes e-mail med navn, foreningskonto nummer og bankkonto oplysninger, hvortil beløbet skal overføres til.

Fortrydelsesret
I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, medmindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.

Behandling af personoplysninger
Lyng Rollespil har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores webshop. Lyng Rollespil indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.

De personoplysninger der behandles, er navn, adresse og e-mailadresse.

Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre.

Ved handel gennem webshoppen på www.fredericia.dk/lyngrollespil registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikre Lyng Rollespil, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.

Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

I overensstemmelse med Persondataloven, vil Lyng Rollespil som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om;
1) hvilke oplysninger der behandles, 2) behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer.

En registreret kan til enhver tid over for Lyng Rollespil gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

Kontakt og virksomhedsoplysninger
Lyng Rollespil fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er:

Lyng Rollespil
Højmosevej 11
7000 Fredericia
CVR-nr: 50116418
E-mail: belinda.andersen@fredericia.dk