Slå adgang med tegn til/fra

Kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarderne beskriver det serviceniveau, som byrådet har fastlagt. Formålet med kvalitetsstandarderne er at give en enkel og klar information om, hvad vi, som kommune, tilbyder at borgeren kan få bevilget. En bevilling gives ud fra en konkret individuel vurdering af borgerens behov og formåen. Det er en visitator i Visitationen, Senior der behandler ansøgningen.

Hvis borgerne midlertidig eller varigt ikke kan klare den personlige hygiejne eller de praktiske gøremål, kan de også i folderen læse om, hvilke krav og forventninger vi har til den hjælp og støtte, som borgerne kan få fra leverandørerne. 

Kvalitetsstandarderne bliver revideret én gang om året, så der løbende kan blive fulgt op på de politiske mål for kommunens indsats.

I folderen Kvalitetsstandarder kan du finde de informationer, du har brug for. Du finder folderen under Bilag.

Kvalitetsstandarder 2023