Budget og regnskab
Fredericia Kommunes vedtagne budget for 2018 samt overslagsårene 2019-2021.
Her kan du finde nogle af Fredericia Kommunes tidligere vedtagne budgetter
Feedback