Budget og regnskab
Fredericia Kommunes vedtagne budget for 2019 samt overslagsårene 2020-2022.
Her kan du finde nogle af Fredericia Kommunes tidligere vedtagne budgetter