Budget og regnskab
Fredericia Kommunes vedtagne budget for 2019 samt overslagsårene 2020-2022.
Her kan du holde dig orienteret om, hvor langt politikerne samt administrationen er med årets budgetlægning.
Her kan du finde nogle af Fredericia Kommunes tidligere vedtagne budgetter
borgrmøde
25.10.2019 - 09:39
Kom i dialog med byrådet om kommunens budget og det fremadrettede arbejde lige efter budgetvedtagelsen