Slå adgang med tegn til/fra

Regnskab 2020

Regnskab 2020 blev behandlet og godkendt af Byrådet d. 17. maj 2021.

COVID-19 og kommunal kernedrift

2020 blev et år, hvor COVID-19 satte sit præg på vores hverdag og ikke mindst på den kommunale virksomhed. Allerede i marts oplevede vi, at smittetallene steg eksplosivt i verden omkring os – og Danmark blev også ramt. Store dele af de kommunale aktiviteter blev lukket ned, og der hvor vi ikke kunne lukke ned, blev der indført en række restriktioner med det formål at passe på os selv og hinanden.

Trods nedlukning, restriktioner og følgende begrænsninger i vores hverdag formåede vi i fællesskab at styre den kommunale virksomhed sikkert igennem 2020. Således viser regnskabet for 2020, at Fredericia Kommune fortsat har en god og sund økonomi.

Vi kommer ud af 2020 med et større underskud end oprindeligt budgetlagt. Det dækker blandt andet over, at vi på den ene side fik øgede indtægter fra staten som følge af COVID-19, mens vi på den anden side oplevede øgede udgifter til overførselsområdet, et udvidet anlægsprogram og ikke mindste forbrug af overførte anlægsmidler primært til flytning af den længe ventede genbrugsplads og –center.

COVID-19 kastede sin tunge skygge over verden og Fredericia Kommune i 2020, men på trods af dette formåede kommunens mange medarbejdere at sikre borgerne en god og tryg hverdag. På plejehjemmene blev dørene lukket, og beboerne måtte nøjes med begrænset besøg. Skoler og dagtilbud lukkede stille og roligt op hen over sommeren. Her udviste børn, forældre og medarbejdere en høj grad af gåpåmod, lyst til at gøre tingene anderledes og ikke mindst viljen til at ville lykkes i fællesskab. Der skal lyde en stor ros til alle herfra.

Usikkerheden omkring økonomien på verdensplan og i Danmark betød, at byrådets partier trådte sammen og satte ind med et historisk stort anlægsprogram. Formålet var at understøtte erhvervslivet i Fredericia Kommune og samtidig sikre byens borgere og virksomheder bedre fysiske rammer og infrastruktur. En lang række projekter blev sat i gang – lige fra renovering af skoler, etablering af cykelstier og investering i energirigtige renoveringer. Det oplever jeg, at vi sammen lykkedes med.

Med ønske om godt samarbejde på tværs af faglighed, sektorer og andre skel, ser jeg frem mod 2021 i en solid kommune med en grundlæggende god økonomi. En stor tak til Byrådet – et Byråd hvor vi i fællesskab tager ansvar, og vi sammen med alle gode samarbejdspartnere og ikke mindst medarbejdere bringer Fredericia videre og fortsætter arbejdet med at sikre udvikling i Fredericia Kommune.

Steen Wrist
Borgmester

Du kan finde hele regnskabet for 2020 under Bilag

Bilag