Slå adgang med tegn til/fra

Regnskab 2021

Regnskab 2021 blev behandlet og godkendt af Byrådet den 27. juni 2022

FOKUS PÅ DEN KOMMUNALE DRIFT

Regnskabet for 2021 er afsluttet – et år hvor corona atter satte sit præg på vores hverdag og den kommunale opgaveløsning. Trods de mange nye måder at arbejde på har medarbejdere og ledere taget opgaverne på sig og leveret en god og solid kommunal service – både professionelt og med høj faglighed.

Regnskabet for 2021 viser, at Fredericia Kommune kommer fornuftigt ud af 2021. Vi har et fundament at stå på, men der er i den kommende budgetlægning behov for fokus på, at den gode og sunde økonomi bevares.

I løbet af 2021 var der udsigt til, at Fredericia Kommune ville overskride servicerammen, men når året gøres samlet op, holder vi os inden for rammen.

Anlægsprogrammet var i 2021 igen ambitiøst og omfattende - både med en række nye projekter vedtaget i budgettet, og med en videreførelse af en lang række anlægsprojekter fra 2020, som var et led i håndteringen af corona-situationen med igangsættelse af bygge og renoveringsprojekter for at sikre beskæftigelsen i en krisetid.

De første tegn på, at Jobcentrets store arbejde med at omlægge indsatserne begynder at bære frugt, viste sig for alvor i 2021. Kurverne begynder at flade ud, og det bliver spændende at følge de kommende år. På skoleområdet var 2021 år 1 med den nye tildelingsmodel. Samtidig blev det også året, hvor vi fik sat de sidste streger på planen for renovering af vores skoler – et arbejde, som kommer til at løbe over de kommende år.

Vi lykkedes med rigtig meget i Fredericia Kommune – også i 2021 – og det sker kun i kraft af det gode samarbejde på tværs, og de mange gode kræfter, som vil samarbejdet med vores kommune. Jeg vil gerne benytte regnskabsafslutningen til at sige alle en stor tak for det.
 

Steen Wrist
Borgmester

BilagRegnskab 2021.pdf