Slå adgang med tegn til/fra

Annoncepolitik

Her kan du læse om vores annoncepolitik

Overordnet politik
Internettet er det bærende medie for den kommunale annoncering.
For at tilgodese borgere, der ikke har adgang til internettet, anvendes de trykte medier som supplement.
Alle kommunale annoncer skal overholde den vedtagne designmanual.

Internet-annoncering
Ledige stillinger – annonceres på én landsdækkende jobportal og på kommunens hjemmeside.
Informationsannoncer -  lægges på kommunens hjemmeside.
Denne annoncering er obligatorisk og kan ikke fraviges.
Indrykning i trykte medier
Lokalt samles stillingsannoncer og informationsannoncer i ét medie. 
Alle annoncer gøres så korte som muligt med henvisning til yderligere oplysninger på kommunens hjemmeside.

Stillingerne annonceres kun med stillingskategori, ansættelsessted og ansøgningsfrist. Der henvises til flere oplysninger på kommunens hjemmeside.

Denne annoncering er obligatorisk og kan ikke fraviges.
 
Specielt for stillingsannoncer
Regional annoncering – er der behov for en bredere annoncering kan der annonceres i ét regionalt medie.
Denne annoncering er valgfri, dog ikke mediet.
 
Landsdækkende annoncering – ved særlige stillinger kan der annonceres i de landsdækkende medier.
Denne annoncering er valgfri også mediet.
 
Fagblade – i særlige tilfælde kan der annonceres i fagblade, dog altid med mindste modulannonce.
Denne annoncering er valgfri også mediet.

Kampagner 
Ved større annoncekampagner kan der annonceres efter behov. Kampagneannoncer skal overholde den vedtagne designmanual.
 
Medievalg 
For at opnå den billigste annoncering indgås en 2-årig indkøbsaftale med ét lokalt, ét regionalt og ét internetmedie.
 
Ansøgninger og indsigelser pr. e-mail
Annoncepolitikken understøtter it-strategien og e-mail-politikken. Derfor skal det være muligt at reagere elektronisk på annoncer.
Det betyder, at stillings- og høringsannoncer (f.eks. lokalplaner) forsynes med e-mail-adresse sammen med øvrige kontaktoplysninger.
 
Betaling
Al annoncering betales af den enkelte afdeling eller institution.