fritidspolitik forside
Slå adgang med tegn til/fra

Fritidspolitik for børn og unge

FREDERICIA HAR FÅET EN FRITIDSPOLITIK FOR OG MED UNGE

I foråret 2021 blev unge, forældre, medarbejdere, foreninger, Idrætsrådet, Handicaprådet, Udsatterådet, Helhedsplanen m.fl. inddraget omkring det gode fritidsliv for unge.

Mandag d. 6. september 2021 blev fritidspolitikken godkendt af byrådet.

 

 

Bilag
Fritidspolitik kort udgave (pdf)
Fritidspolitik samlet udgave (pdf)

Inputkatalog: Fritiden i Fredericia set med manges øjne

Trods den korte proces for indsamling af input, har mange ønsket at bidrage med deres erfaringer, stemme og ideer. Der er således blevet indsamlet et meget stort antal input. For at kunne arbejde videre med det i forhold til en ny fritidspolitik er der lavet en mønsteranalyse på de mange input, og denne analyse er mundet ud i dette katalog. Kataloget består af en lang række kerneinput. Kerneinput er repræsentative og kommer fra flere personer og på tværs af de inddragende mødeaktiviteter.

Kataloget er vedhæftet som bilag herunder.

Fritiden i Fredericia set med manges øjne

Bilag

Se eller gense lokale paneldebatter

Der er afholdt tre Live Online Paneldebat i samarbejde med Fredericia Dagblad med fokus på lokalområderne. Paneldeltagerne var unge og voksne fra lokalområderne. Interesserede kunne lytte med og komme med input undervejs via Fredericia Dagblads Facebook-side. 

Taulov/Skærbæk tirsdag d. 27. april kl. 19.00-20.00, se debatten her: https://www.facebook.com/fredericiadagblad/videos/936495177175268/

Bredstrup/Pjedsted torsdag d. 29. april kl. 19.00-20.00, se debatten her: https://www.facebook.com/fredericiadagblad/videos/185958719926538

Bøgeskov/Egeskov/Trelde onsdag d. 5. maj kl. 19.00-20.00, se debatten her: https://www.facebook.com/fredericiadagblad/posts/5503040116438052

Derudover afholdt Fredericia Kommune en online paneldebat med fokus på Erritsø som lokalområde. Interesserede kunne lytte med og komme med input undervejs via Teams:

Erritsø mandag d. 3. maj kl. 19.00-20.00. Er afviklet.

 

Debatterne for de fire lokalområder tog udgangspunkt i følgende:

  • Hvor er de gode steder i dit lokalområde for unge? Hvad kan de gode steder? Hvorfor er de gode?
  • Hvad er din oplevelse af det digitale fritidsliv?
  • Hvad betyder de voksne i forhold til et godt fritidsliv for alle?
  • Er der unge, der keder sig?
  • Er der nogle aktiviteter/tilbud, de unge i området savner?