Slå adgang med tegn til/fra

Integrationspolitik

Målet for integrationspolitikken er, at borgere med anden etnisk baggrund end dansk, som er bosat i Fredericia Kommune, har arbejde, deltager i det sociale liv og uddanner sig i lige så høj grad som Fredericias øvrige borgere.