Slå adgang med tegn til/fra

Politik for fællesskab og civilsamfund 2017 – 2021

Sammen kan vi meget mere

Vi har i Fredericia et aktivt frivillighedsliv og civilsamfund, hvor engagerede borgere tager ansvar for at skabe velfungerende fællesskaber i byen såvel som i lokalsamfundene.

Vores mål med politikken er at understøtte det værdifulde i et aktivt civilsamfund, og anerkende de mange borgere, frivillige, foreninger, klubber og organisationer, der bidrager til Fredericias virkelighed, og gør Fredericia til et godt sted at bo.

Fredericia Kommune vil være en positiv medspiller og med en understøttende holdning arbejde for at skabe og udvikle gode rammer for vores frivillige kræfter, borgerengagement og sociale fællesskaber.

Du kan læse hele politikken under Læs også eller under Bilag

Bilag