Slå adgang med tegn til/fra

Værdighedspolitik 2019 - 2022

Værdighedspolitikken 2019-2022 har fokus på syv områder

Vi har haft en værdighedspolitik siden 2016. Denne værdighedspolitik er vedtaget af Fredericia Byråd i januar 2019 og gælder til og med 2022.

Værdighedspolitikken er lavet i tæt samarbejde med Seniorrådet og Senior- og Handicapudvalget. Værdighedspolitikken dækker hele seniorområdet og bygger grundlæggende på værdier om respekt, ligeværdighed, dialog og samarbejde. Borgeren er hovedperson i eget liv, og ønsker og muligheder for et meningsfuldt liv bliver understøttet. Hvad der er det gode liv for den enkelte fredericianer, finder vi ud af i dialog med borgeren selv, de pårørende og vores kompetente medarbejdere. Sammen finder
vi frem til det, der skaber værdi for den enkelte.

Fokusområderne for værdighedspolitikken er:

  • Livskvalitet
  • Selvbestemmelse
  • Pårørende
  • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
  • Mad og ernæring
  • Ensomhed
  • En værdig død

Værdighedspolitikken bygger i høj grad på værdierne og menneskesynet i strategierne ”Længst Muligt i Eget Liv”, ”Aktiv hele livet”, og byrådets Vision 2020, som også bliver ført videre i den kommende lokale demenshandleplan.

Du kan læse hele værdighedspolitikken under Bilag

Bilag

PDF ikon vaerdighedspolitik_2019-2022.pdf

 

Bilag