Brand i Fredericia: Gå indenfor og luk vinduer og døre

Valgbestyrelsen

Valgbestyrelsen udpeges af byrådet for fire år af gangen. Du kan læse mere om valgbestyrelsen her

Regions- og kommunalvalg 
Valgbestyrelsen til regions- og kommunalvalg bliver udpeget af byrådet for en 4-årig periode i forbindelse med byrådets konstituering.
 
Valgbestyrelsen består af 5 medlemmer, der er udpeget af og blandt medlemmerne af Fredericia Byråd.  
Valgbestyrelsen har det overordnede ansvar for, at valg til kommunalbestyrelse og regionsråd bliver gennemført korrekt og lovligt

Valgbestyrelse - Folketings- og valg til Europa-Parlamentet 
Valgbestyrelsen til Folketings- og EU-valg og folkeafstemninger, bliver udpeget af byrådet for en 4-årig periode i forbindelse med byrådets konstituering. 

Valgbestyrelse består af 5 medlemmer, der er udpeget af og blandt medlemmerne af Fredericia Byråd.

Valgbestyrelsen har det overordnede ansvar for at folketingsvalg, valg til Europ-Parlamentet og folkeafstemninger i Danmark, bliver gennemført  korrekt og lovligt i Fredericia opstillingskreds.

Medlemmer

 

Jacob Bjerregaard (A), Borgmester

Økonomiudvalget, Formand
Valgbestyrelsen, Formand
Udvikling af den politiske struktur
jacob.bjerregaard@fredericia.dk
Tlf: 72 10 71 00 

Susanne Eilersen (O)

1. viceborgmester, gruppeformand

Økonomiudvalget
Valgbestyrelsen
Udvikling af den politiske struktur
Sundhedsudvalget
Social- og Omsorgsudvalget
susanne.eilersen@fredericia.dk 
Tlf: 61 62 45 25

 

Pernelle Jensen Ladingkær (V)

Valgbestyrelsen
Udvikling af den politiske struktur
Uddannelsesudvalget, Formand
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget
pernelle.jensen@fredericia.dk 
Tlf: 25 47 08 57

 

Cecilie Roed Schultz (Ø)

Valgbestyrelsen
Udvikling af den politiske struktur
Social- og Omsorgsudvalget
Miljø- og Teknikudvalget
Børne- og Skoleudvalget, Næstformand
cecilie.schultz@fredericia.dk
Tlf: 61 33 16 32

 

 

Marianne Thomsen (F)
 

Valgbestyrelsen
Økonomiudvalget
Demokrati- og Borgerudvalget
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalg, formand
marianne.thomsen@fredericia.dk
Tlf: 41 16 59 10
 

 

 

Feedback