Slå adgang med tegn til/fra

Valgbestyrelsen

Valgbestyrelsen udpeges af byrådet for fire år af gangen.

Valgbestyrelsen har det overordnede ansvar for gennemførelse af valg til byråd, regionsråd, Folketing, folkeafstemninger og Europa-Parlamentet.

Valgbestyrelsen udpeges af Fredericia Kommunes nye byråd som en del af konstitueringen efter hvert byrådsvalg. Da Fredericia opstillingskreds har samme geografiske udstrækning som Fredericia Kommune, udpeges valgbestyrelsen til at varetage alle valg.

Valgbestyrelsen udpeges for en 4-årig periode. 

Valgbestyrelsen består af 5 medlemmer, der er udpeget af og blandt medlemmerne af Fredericia Byråd. Valgbestyrelsens 5 medlemmer har personlige stedfortrædere.

Borgmesteren er formand for valgbestyrelsen.

 

Medlemmer af valgbestyrelsen

Billede af Steen Wrist, Borgmester

Steen Wrist (A), Borgmester
Formand,
steen.wrist@fredericia.dk
Tlf: 72 10 71 00(fastnet)

Billede af Søren Larsen, 1. viceborgmester

Søren Larsen (A) 1. viceborgmester
Suppleant,
soren.larsen@fredericia.dk
Tlf: 22 20 56 02


Tommy Rachlitz Nielsen (C)
Medlem,
tommy.r.nielsen@fredericia.dk
Tlf.: 4294 9570

Billede af Susanne_Eilersen

Susanne Eilersen (O)
Suppleant,
susanne.eilersen@fredericia.dk 
Tlf: 23 30 24 90

Billede af Peter Tind

Peder Wittendorff Tind  (V)
Næstformand,
peder.tind@fredericia.dk
Tlf: 22 13 70 29

billede af Karsten_Byrgesen

Karsten Byrgesen (D)
Suppleant,
karsten.byrgesen@fredericia.dk
Tlf: 50 69 34 36

billede af connie_maybritt_joergensen

Connie Maybrith Jørgensen (F)
Medlem,
connie.m.jorgensen@fredericia.dk
Tlf.: 6192 3243

billede af John Nyborg

John Nyborg (A)
Suppleant,
john.e.nyborg@fredericia.dk
Tlf: 41 23 91 18

Cecilie Roed Schultz (Ø)
Medlem,
cecilie.schultz@fredericia.dk
Tlf: 61 33 16 32

Christian Bro (A)
Suppleant, 
christian.bro@fredericia.dk
Tlf: 20 85 01 92

Gennemførelse af valg

Styregruppen for valg ledes af kommunaldirektøren, som er formand. Medlemmer udpeges som udgangspunkt fra stabene Politik, Strategi og Jura og Økonomi, Personale og IT 

Administration: Opgaverne omkring valg er forankret i stabene Politik, Strategi og Jura og Økonomi, Personale og IT. 

Valgstyrere: Hvert afstemningsområde ledes af fem valgstyrere, hvoraf én er valgstyreformand. Valgstyrerne er øverste ansvarlige på valgstedet og sørger for, at valget afvikles efter gældende lov. Valgstyrerne er udpeget af de politiske partier.

Kommunen er inddelt i otte afstemningsområder med hver sit valgsted:

  1. Fredericia Gymnasium
  2. Bredstrup-Pjedsted (idrætshallen)
  3. Erritsø (idrætscentret)
  4. Herslev (forsamlingshuset)
  5. Taulov (Elbohallen)
  6. Søndermarken (Fredericia Idrætscenter)
  7. Bøgeskov (idrætshallen)
  8. Indre By (rådhuset)

Valgsekretærer: På hvert valgsted er to valgsekretærer. Valgsekretærene er administrativt udpeget personale fra Fredericia Kommune, som hjælper valgstyrerne.

Klage

Du kan klage over et afholdt kommunalvalg, hvis du har mistanke om, at valget ikke er foregået korrekt jævnfør lovgivningen om valg. Senest en uge efter valgdagen skal du henvende dig til kommunalbestyrelsen, der behandler din klage. Hvis du ønsker at klage over gennemførelsen af et regionalvalg, skal du henvende dig til regionsrådet.

Du kan klage over et afholdt folketingsvalg, en folkeafstemning eller et Europa-Parlamentsvalg, hvis du har mistanke om, at optællingen af stemmerne ikke er foregået korrekt. Senest en uge efter valget skal klagen sendes til Indenrigs- og Boligministeriet, som forelægger klagen for Folketinget.