Slå adgang med tegn til/fra

Valgbestyrelsen

Valgbestyrelsen udpeges af byrådet for fire år af gangen.

Valgbestyrelsen har det overordnede ansvar for gennemførelse af valg til byråd, regionsråd, Folketing, folkeafstemninger og Europa-Parlamentet.

Valgbestyrelsen udpeges af Fredericia Kommunes nye byråd som en del af konstitueringen efter hvert byrådsvalg. Da Fredericia opstillingskreds har samme geografiske udstrækning som Fredericia Kommune, udpeges valgbestyrelsen til at varetage alle valg.

Valgbestyrelsen udpeges for en 4-årig periode. 

Valgbestyrelsen består af 5 medlemmer, der er udpeget af og blandt medlemmerne af Fredericia Byråd. Valgbestyrelsens 5 medlemmer har personlige stedfortrædere.

Borgmesteren er formand for valgbestyrelsen.

 

Medlemmer af valgbestyrelsen

Steen Wrist Ørts

Steen Wrist (A), borgmester

steen.wrist@fredericia.dk
Tlf: 72 10 71 00
Personlig stedfortræder: Ole Steen Hansen (A), 2. viceborgmester


Søren Larsen (A), gruppeformand

soren.larsen@fredericia.dk
Tlf: 22 20 56 02
Personlig stedfortræder: John Nyborg (A), udvalgsformand

 

Peder Tind (V), udvalgsformand

peder.tind@fredericia.dk
Tlf: 22 13 70 29
Personlig stedfortræder: Pernelle Jensen (V), udvalgsformand

 

Susanne Eilersen (O), 1. viceborgmester

susanne.eilersen@fredericia.dk
Tlf: 61 62 45 25
Personlig stedfortræder: Inger Nielsen (O)

 

Cecilie Roed Schultz (Ø)

cecilie.schultz@fredericia.dk
Tlf: 61 33 16 32
Personlig stedfortræder: Karsten Byrgesen (løsgænger)

 

 

 

 

 

Gennemførelse af valg

Styregruppen for valg ledes af kommunaldirektør Annemarie Schou Zacho-Broe, som er formand. Medlemmer er økonomichef Tommy Abildgaard, sekretariatschef Lene Vangsgaard Clausen og chef Charlotte Walkusch.

Administration: Opgaverne løses i to spor: 1) Det formelle valgs gennemførelse, v/ valgkoordinatorerne Tine Gellert og Holger Folkmann Villumsen, Fællessekretariatet. 2) Politik, kommunikation og kampagner, v/ leder Sune Qvist Juul-Sørensen, Politik og Kommunikation.

Valgstyrere: Hvert afstemningsområde ledes af fem valgstyrere, hvoraf én er valgstyreformand. Valgstyrerne er øverste ansvarlige på valgstedet og sørger for, at valget afvikles efter gældende lov. Valgstyrerne er udpeget af de politiske partier.

Kommunen er inddelt i otte afstemningsområder med hver sit valgsted:
01 Fredericia Gymnasium, 02 Bredstrup-Pjedsted (idrætshallen),
03 Erritsø (idrætscentret), 04 Herslev (forsamlingshuset),
05 Taulov (Elbohallen), 06 Søndermarken (Fredericia IdrætsCenter) ,
07 Bøgeskov (hallen) og 08 Indre By (rådhuset).

Valgsekretærer: På hvert valgsted er en valgsekretær ved hovedbordet. Valgsekretæren er en administrativt udpeget medarbejder fra rådhuset, som hjælper valgstyrerne.

Tilforordnede: De tilforordnede hjælper valgstyrerne med den praktiske gennemførelse af valget og den efterfølgende optælling af stemmerne. De tilforordnede er udpeget af de politiske partier. Vælgere udenfor partierne kan også blive tilforordnede.

Klage

Du kan klage over et afholdt kommunalvalg, hvis du har mistanke om, at valget ikke er foregået korrekt jævnfør lovgivningen om valg. Senest en uge efter valgdagen skal du henvende dig til kommunalbestyrelsen, der behandler din klage.Hvis du ønsker at klage over gennemførelsen af et regionalvalg, skal du henvende dig til regionsrådet.

Du kan klage over et afholdt folketingsvalg, en folkeafstemning eller et Europa-Parlamentsvalg, hvis du har mistanke om, at optællingen af stemmerne ikke er foregået korrekt. Senest en uge efter valget skal klagen sendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet, som forelægger klagen for Folketinget.