Slå adgang med tegn til/fra

Regnskab 2022

Regnskab 2022 blev behandlet og godkendt af Byrådet den 19. juni 2023

SOLIDT SAMARBEJDE GIVER SUCCES

Når man skriver historien om et år i kommunen, så er budgettet første kapitel. Kapitlet fortæller, hvilke forventninger vi har til året. Nu sidder du så og læser det sidste kapitel – regnskabet. Regnskabet viser, om de forventninger, vi havde, også holdt stik.

2022 var et år, der fortsatte takten fra de foregående år: Det, der skete ude i verden, satte sine spor her i vores kommune. Krigen i Ukraine har både betydet inflation, stigende renter og fordrevne flygtninge.

Verdenshistorien har altså i nogen grad påvirket økonomien, men vi har også oplevet landsdækkende tendenser, der har presset os på servicerammen og sat spor i regnskabet. Ved budgetopfølgningen så vi bl.a. stigende udgifter til det specialiserede område. Både på voksenområdet og familie-og børneområdet. Det så man i flere af landets kommuner.

Vi har en stærk organisation, der tog opgaven på sig og fik bremset den forventede overskridelse, så den blev væsentligt mindre end forventet. Stor ros for det arbejde.

Vi kigger ind i nogle år, hvor tendensen med stigende udgifterne på en række områder i den kommunale økonomi forventes at fortsætte. Det er blandt andet det specialiserede voksen-, familie- og børneområde. Tendensen betyder, at der vil være pres på den kommunale økonomi i forhold til servicerammen. Det vil kunne ses ved kommende budgetlægninger. Der er behov for at holde fokus på den økonomiske styring og vise handlekraft til at gribe ind og foretage prioriteringer, når ændringer i forudsætninger og økonomi kræver det.

Alt er ikke drift, noget er også anlæg, og i regnskabet vil man kunne se, at vi i 2022 videreførte et ambitiøst anlægsprogram. Vi har blandt andet fortsat skolerenoveringen af Ullerup Bæk Skolen afd. Skolesvinget, vi har udviklet sundhedshuset, fortsat vores arbejde på voldanlægget, udviklet og solgt parcelhusgrunde og trukket store virksomheder til kommunen med attraktive erhvervsgrunde i DanmarkC.

Så der er meget godt at sige om Fredericia i 2022. Det solide samarbejde på tværs af erhvervsliv, foreninger, civilsamfund og kommune gør, at mange ting lykkes. Den udvikling vil fortsætte, når vi skal skrive historien om 2023. Stor tak til alle, der i det forgangne år har gjort en indsats for Fredericia. Det er værdsat.

Steen Wrist
Borgmester

Bilag: Regnskab 2022