Skolebørn fra Fredericia kommer på gården og lærer om livets gang på gården
Slå adgang med tegn til/fra

SKOLETJENESTEN

Museumsgaarden Kringsminde tilbyder et anderledes læringsrum, hvor det er muligt at bruge sin krop og sanser for at smage, føle, lugte og afprøve tingene. Praktiske aktiviteter gør det muligt at indleve sig i fortidens anderledes levevis og sætte vores vante hverdag i perspektiv. Der tilbydes forløb for børnehaver, grundskolens 0.-10. kl. samt specialklasser og ungdomsuddannelser.

I nedenstående tekst finder du vores emner/kalender for skoletjenesten 2023/24

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER

PRISER
Alle tilbud er gratis for Fredericia Kommunens skoler.
Pris for institutioner uden for kommunen, 1000,00 kr. For besøg eller specielle ønsker kontakt museumsforvalter Karin Rahbek.

LÆRERROLLE
Med mindre andet er aftalt skal der min. to lærere med, når klasser bruger skoletjenestens tilbud. Lærernes rolle er klasseledelse samt at deltage i aktiviteterne.

BEKLÆDNING
Praktisk tøj og fodtøj efter vejr og vind.

KONTAKT SKOLETJENESTEN
For bestilling af besøg ved skoletjenesten på Museumsgaarden Kringsminde,  kontakt museumsformidler:
Karin Rahbek
karin.rahbæk@fredericia.dk
72105105/25473758

OPLYS
Skole, klasse og elevtal
Dit navn, e-mail og private mobilnummer Er der evt. særlig hensyn, vi skal tage

Booking og afbestilling
Undervisningsforløb og besøg bookes ved det enkelte udstillingssted på mail eller telefon. Undervisningsforløb samt besøg på egen hånd skal bookes mindst 7 dage i forvejen. Afbestilling skal ske mindst tre dage før et undervisningsforløb på mail eller telefon ved den relevante afdeling/formidler. Afbestilling under tre dage før regnes som manglende fremmøde, og i så fald skal du betale fuld pris for undervisningsforløbet.

Fælles mål og den åbne skole
Undervisningsforløbene understøtter folkeskolens Fælles Mål og den Åbne Skole. Der tilbydes forløb i fagene historie, natur, teknik, håndværk og design, samfundsfag, kristendomskundskab, madkundskab, dansk, arbejdskendskab og matematik. Vi samarbejder sammen med Naturvejlederen omkring ønsker og forløb.

UNDERVISNINGSTILBUD
I menuen til venstre kan du se, hvilke undervisningstilbud skoletjenesten tilbyder. 
Museumsgaarden Kringsmindes tilbud omfatter en masse aktiviter og arbejder med Børnenes Verdensmål.

MÅL
Læren om det historiske landliv, biodiversitet og fra jord til bord.
Alle tilbud er med deltagelse af en til to museumsformidler og er gratis for alle skoler inden for  kommunegrænsen.
Har du gode idéer til undervisningsaktiviteter, eller vil du gerne deltage i udviklingen af nye, så kontakt museumsformidler:

Karin Rahbek
kringsmindemail@fredericia.dk
7210 5105

 

Skoleklasser planter træer på Kringsminde, presser æbler til saft, bager brød og laver suppe

PLANT ET TRÆ
I fællesskab bearbejder vi jorden og graver huller, så der kan plantes træer og buske.
Inden vi går i gang med dagens tema, fortæller vi historien om gården og om de gamle traditioner.

PRAKTISK: Eleverne har madpakker med til pauserne. Husk: Praktisk fodtøj og påklædning efter vejret! Programmet kan variere efter aftale eller vejrforhold.

ALDERSGRUPPE
Undervisningen indretter sværhedsgraden efter klassetrin.

STED OG VARIGHED
Mødested: Museumsgaarden Kringsminde, Kringsmindevej 9, 7000 Fredericia
Undervisningen er fra. kl. 9.00-12.00 eller 9.00-13.00 i februar og marts og igen oktober og november.

FAG
Vi tager udgangspunkt i de læringsmål, der er opsat for de forskellige klassetrin især naturfaglige fag, historie, dansk og matematik.

MÅL
At styrke klassens/børnegruppens fællesskab, deres sociale kompetencer gennem fælles oplevelser. At give børnene et indblik i livet på landet i gamle dage. Vi arbejder ud fra pædagogiske, praktiske principper, når vi formidler de forskellige temaer.

FØR BESØGET - JERES FORBEREDELSE
Gennemgå programmet med eleverne.

 

SKOLEHAVE
Hvilke afgrøder vil vi have? Der sås og plantes. I løbet af sommeren skal haven luges. I sensommeren høster vi, og slagter en høne. Vi hugger brænde til det gamle brændekomfur og laver suppe af hønen og afgrøderne. Inden vi går i gang med dagens tema, fortæller vi historien om gården og om de gamle traditioner. Eleverne laver selv dagens ret i folkekøkkenet.

PRAKTISK
Kl. 10.00 serveres der madam blå kaffe og fedtemadder. 

Husk:
Praktisk fodtøj og påklædning efter vejret! Programmet kan variere efter aftale eller vejrforhold.

ALDERSGRUPPE
Undervisningen indretter sværhedsgraden efter klassetrin.

STED OG VARIGHED
Mødested: Museumsgaarden Kringsminde, Kringsmindevej 9, 7000 Fredericia Undervisningen er fra. kl. 9.00-12.00 eller 9.00-13.00 -marts-juni og august-oktober.  Se nedenstående kalender.

FAG
Vi tager udgangspunkt i de læringsmål, der er opsat for de forskellige klassetrin især naturfaglige fag, historie, dansk og matematik.

MÅL
At styrke klassens/børnegruppens fællesskab og deres sociale kompetencer gennem fælles oplevelser.
At give børnene et indblik i livet på landet i gamle dage. Vi arbejder ud fra pædagogiske, praktiske principper, når vi formidler de forskellige temaer.

FØR BESØGET - JERES FORBEREDELSE
Gennemgå programmet med eleverne.

 

Elever fra 4H madskole på Biskole

SKOLEBIGAARD
Introduktion til bier og biavl. Eleverne iføres bi dragter og går i bi gården. De ser på bierne og skal finde dronningen.
Klassen deles op i hold, og på skift oplever de bierne, laver vokslys og bager dagens brød, som de senere nyder med honning.
Inden vi går i gang med dagens tema, fortæller vi historien om gården og om de gamle traditioner.

PRAKTISK
Eleverne har madpakker med til dagen. Husk: Praktisk fodtøj og påklædning efter vejret! Programmet kan variere efter aftale eller vejrforhold.

ALDERSGRUPPE
Undervisningen indretter sværhedsgraden efter klassetrin, dog først fra 3. klassetrin.

STED OG VARIGHED
Mødested: Museumsgaarden Kringsminde, Kringsmindevej 9, 7000 Fredericia Undervisningen er fra. kl. 9.00-13.00 -maj-juni. Se nedenstående kalender.

FAG
Vi tager udgangspunkt i de læringsmål, der er opsat for de forskellige klassetrin især naturfaglige fag, historie, dansk og matematik.

MÅL
At styrke klassens/børnegruppens fællesskab og deres sociale kompetencer gennem fælles oplevelser. At give børnene et indblik i livet på landet i gamle dage. Vi arbejder ud fra pædagogiske, praktiske principper, når vi formidler de forskellige temaer.

FØR BESØGET - JERES FORBEREDELSE
Gennemgå programmet med eleverne.

 

PÅSKETEMA
Vi puster og dekorerer æg, klipper gækkebreve og påskepynt. I folkekøkkenet laves en traditionel påskeret:
Skidne æg. Inden vi går i gang med dagens tema, fortæller vi historien om gården og om de gamle traditioner. 

PRAKTISK
Kl. 10.00 serveres der madam blå kaffe og fedtemadder. Husk: Praktisk fodtøj og påklædning efter vejret! Programmet kan variere efter aftale eller vejrforhold.

ALDERSGRUPPE
Undervisningen indretter sværhedsgraden efter klassetrin.

STED OG VARIGHED
Mødested: Museumsgaarden Kringsminde, Kringsmindevej 9, 7000 Fredericia Undervisningen er fra. kl. 9.00-13.00 i marts. Se nedenstående kalender.

FAG
Vi tager udgangspunkt i de læringsmål, der er opsat for de forskellige klassetrin især naturfaglige fag, historie, dansk og matematik.

MÅL
At styrke klassens/børnegruppens fællesskab og deres sociale kompetencer gennem fælles oplevelser. At give børnene et indblik i livet på landet i gamle dage. Vi arbejder ud fra pædagogiske, praktiske principper, når vi formidler de forskellige temaer. Inden vi går i gang med dagens tema, fortæller vi historien om gården og om de gamle traditioner.

FØR BESØGET - JERES FORBEREDELSE
Gennemgå programmet med eleverne.

 

ULD
Uldens vej til strikkegarn eller vævet stof. Vi finder urter og andet i naturen der kan bruges  til farvning af garnet. Råulden bearbejdes, kartes.
Ud af ulden laver vi uldbolde i sæbevand. Til sidst bruger vi det farvet garn til fingervævning og eller væver.

Eleverne laver selv dagens  ret i folkekøkkenet. Inden vi går i gang med dagens tema, fortæller vi historien om gården og om de gamle traditioner. 

PRAKTISK
Kl. 10.00 serveres der madam blå kaffe og fedtemadder.
Husk: Praktisk fodtøj og påklædning efter vejret! Programmet kan variere efter aftale eller vejrforhold.

ALDERSGRUPPE
Undervisningen indretter sværhedsgraden efter klassetrin.

STED OG VARIGHED
Mødested: Museumsgaarden Kringsminde, Kringsmindevej 9, 7000 Fredericia Undervisningen er fra. kl. 9.00-12.00 eller 9.00-13.00 i april-juni. Se nedenstående kalender.

FAG
Vi tager udgangspunkt i de læringsmål, der er opsat for de forskellige klassetrin især naturfaglige fag, historie, dansk og matematik.

MÅL
At styrke klassens/børnegruppens fællesskab og deres sociale kompetencer gennem fælles oplevelser. At give børnene et indblik i livet på landet i gamle dage. Vi arbejder ud fra pædagogiske, praktiske principper, når vi formidler de forskellige temaer. Inden vi går i gang med dagens tema, fortæller vi historien om gården og om de gamle traditioner.

FØR BESØGET - JERES FORBEREDELSE
Gennemgå programmet med eleverne.

 

SYLTNING & HENKOGNING
Vi plukker eller tager årstidens afgrøder ind i folkekøkkenet, gør dem herefter i stand, så vi kan sylte og henkoge de de forskellige ting på hver sin måde.
Mælkebøtter kan koges til sirup. Hyldeblomsterne kan blive til sagt.

PRAKTISK
Kl 10.00 serveres der madam blå kaffe og fedtemadder. Husk: Praktisk fodtøj og påklædning efter vejret! Programmet kan variere efter aftale eller vejrforhold.

ALDERSGRUPPE
Undervisningen indretter sværhedsgraden efter klassetrin.

STED OG VARIGHED
Mødested: Museumsgaarden Kringsminde, Kringsmindevej 9, 7000 Fredericia Undervisningen er fra. kl. 9.00-12.00 eller 9.00-13.00 i april-juni. Se nedenstående kalender.

FAG
Vi tager udgangspunkt i de læringsmål, der er opsat for de forskellige klassetrin især naturfaglige fag, historie, dansk og matematik.

MÅL
At styrke klassens/børnegruppens fællesskab og deres sociale kompetencer gennem fælles oplevelser.
At give børnene et indblik i livet på landet i gamle dage. Vi arbejder ud fra pædagogiske, praktiske principper, når vi formidler de forskellige temaer. Inden vi går i gang med dagens tema, fortæller vi historien om gården og om de gamle traditioner.

FØR BESØGET - JERES FORBEREDELSE
Gennemgå programmet med eleverne.

 

DUKKETEATER
Vi skal læse og spille teater af gamle eventyr af H.C Andersen. Roller bliver fordelt,  skal læses og skal kunne gengives i en fortolkning når stykket skal spilles.
Dukketeateret skal sættes op efter hvilke stykke der skal spilles. Klassen kan også selv vælge skrive et stykke og fremvise i dukketeateret kulisser.

PRAKTISK
Kl. 10.00 serveres der madam blå kaffe og fedtemadder. Husk: Praktisk fodtøj og påklædning efter vejret! Programmet kan variere efter aftale eller vejrforhold.

ALDERSGRUPPE
Undervisningen indretter sværhedsgraden efter klassetrin.

STED OG VARIGHED
Mødested: Museumsgaarden Kringsminde, Kringsmindevej 9, 7000 Fredericia Undervisningen er fra. kl. 9.00-12.00 eller 9.00-13.00 i april-juni. Se nedenstående kalender.

FAG
Vi tager udgangspunkt i de læringsmål, der er opsat for de forskellige klassetrin især naturfaglige fag, historie, dansk og matematik.

MÅL
At styrke klassens/børnegruppens fællesskab og deres sociale kompetencer gennem fælles oplevelser. At give børnene et indblik i livet på landet i gamle dage. Vi arbejder ud fra pædagogiske, praktiske principper, når vi formidler de forskellige temaer. Inden vi går i gang med dagens tema, fortæller vi historien om gården og om de gamle traditioner.

FØR BESØGET - JERES FORBEREDELSE
Gennemgå programmet med eleverne.

I gamle dage var det en tradition at man havde en "Fissemand" på det sidste læs korn

HØSTTRADITIONER
Vi kigger på de kornsorter vi dyrkede i Danmark dengang. snakker om hvad bruger vi dem til nu og  i fortiden.
Bager brød af hvedemel, smager på byggrød med æbler.

PRAKTISK
Kl. 10.00 serveres der madam blå kaffe og fedtemadder. Husk: Praktisk fodtøj og påklædning efter vejret! Programmet kan variere efter aftale eller vejrforhold.

ALDERSGRUPPE
Undervisningen indretter sværhedsgraden efter klassetrin.

STED OG VARIGHED
Mødested: Museumsgaarden Kringsminde, Kringsmindevej 9, 7000 Fredericia Undervisningen er fra. kl. 9.00-12.00 eller 9.00-13.00 i april-juni. Se nedenstående kalender.

FAG
Vi tager udgangspunkt i de læringsmål, der er opsat for de forskellige klassetrin især naturfaglige fag, historie, dansk og matematik.

MÅL
At styrke klassens/børnegruppens fællesskab og deres sociale kompetencer gennem fælles oplevelser.
At give børnene et indblik i livet på landet i gamle dage. Vi arbejder ud fra pædagogiske, praktiske principper, når vi formidler de forskellige temaer. Inden vi går i gang med dagens tema, fortæller vi historien om gården og om de gamle traditioner.

FØR BESØGET - JERES FORBEREDELSE
Gennemgå programmet med eleverne.

 

JULETRADITIONER
Vi snakker om julen og de traditioner der var på gården fra omkring 1930 og frem til 1950. Hvorfor spiser vi kun risengrød til jul, hvad spiser men ellers til jul.
Hvordan så julepynten ud i den tid, Julenissen laver sjov med bonden på gården - hvorfor?

PRAKTISK
Kl. 10.00 serveres der madam blå kaffe og fedtemadder. Husk: Praktisk fodtøj og påklædning efter vejret! Programmet kan variere efter aftale eller vejrforhold.

ALDERSGRUPPE
Undervisningen indretter sværhedsgraden efter klassetrin.

STED OG VARIGHED
Mødested
: Museumsgaarden Kringsminde, Kringsmindevej 9, 7000 Fredericia Undervisningen er fra. kl. 9.00-12.00 eller 9.00-13.00 i april-juni. Se nedenstående kalender.

FAG
Vi tager udgangspunkt i de læringsmål, der er opsat for de forskellige klassetrin især naturfaglige fag, historie, dansk og matematik.

MÅL
At styrke klassens/børnegruppens fællesskab og deres sociale kompetencer gennem fælles oplevelser.
At give børnene et indblik i livet på landet i gamle dage. Vi arbejder ud fra pædagogiske, praktiske principper, når vi formidler de forskellige temaer. Inden vi går i gang med dagens tema, fortæller vi historien om gården og om de gamle traditioner.

FØR BESØGET - JERES FORBEREDELSE
Gennemgå programmet med eleverne.

BOOK TID ALLEREDE NU!
Aldersgruppe: Undervisningen indretter sværhedsgraden efter klassetrin.

 

AKTIVITETS KALENDER 2023

MARTS

14.   Påsketema + Lave mad i folkekøkkenet

15.   Påsketema + Lave mad i folkekøkkenet

16.   Påsketema + Lave mad i folkekøkkenet

21.   Påsketema + Lave mad i folkekøkkenet

22.   Påsketema + Lave mad i folkekøkkenet

23.   Påsketema + Lave mad i folkekøkkenet

28.   Påsketema + Lave mad i folkekøkkenet

29.   Påsketema + Lave mad i folkekøkkenet

30.   Påsketema + Lave mad i folkekøkkenet

 

APRIL

12.  Uld  + Skolehave + Lave mad i folkekøkkenet

13.  Uld  + Skolehave + Lave mad i folkekøkkenet

 

MAJ

2.   Uld + Skolehave/Save brænde + Lave mad i folkekøkkenet

3.   Uld + Skolehave/Save brænde + Lave mad i folkekøkkenet

9.   Uld + Skolehave/Save brænde + Lave mad i folkekøkkenet

10.  Uld + Skolehave/Save brænde + Lave mad i folkekøkkenet

11.  Uld + Skolehave/Save brænde + Lave mad i folkekøkkenet

16.  Slagt en høne/koge suppe + Bier + Skolehave

23.  Slagt en høne/koge suppe + Bier + Skolehave

24.  Slagt en høne/koge suppe + Bier + Skolehave

25.  Uld  + Bier + Skolehave + Bage brød

31.  Uld  + Bier + Skolehave + Bage brød

 

JUNI

1.    Syltning & henkogning + Skolehave + Lave mad i folkekøkkenet

6.    Syltning & henkogning + Skolehave + Lave mad i folkekøkkenet

7.    Skolehave + Hugge brænde + Bålmad

8.    Bier + Skolehave + Hugge brænde + Bålmad

20.  Bier + Skolehave + Hugge brænde + Bålmad

21.  Bier + Skolehave + Hugge brænde +Bålmad

22.  Skolehave + Bålmad + Sankt Hans

 

AUGUST

29.  Skolehave + Høst og høsttraditioner + Lave mad i folkekøkkenet

30.  Skolehave + Høst og høsttraditioner + Lave mad i folkekøkkenet

31.  Skolehave + Høst og høsttraditioner + Lave mad i folkekøkkenet

 

SEPTEMBER

5.   Høst og høsttraditioner + Sylt/henkogning + Skolehave

6.   Høst og høsttraditioner + Sylt/henkogning + Skolehave

7.   Høst og høsttraditioner + Sylt/henkogning + Skolehave

12.  Høst og høsttraditioner + Sylt/henkogning + Skolehave

13.  Høst og høsttraditioner + Sylt/henkogning + Skolehave

19.  Høst og høsttraditioner + Sylt/henkogning + Skolehave

20.  Slagt en høne/koge suppe + Fodre dyr + Hugge brænde + Pigesysler

26.  Slagt en høne/koge suppe + Fodre dyr + Hugge brænde + Pigesysler

27.  Slagt en høne/koge suppe + Fodre dyr + Hugge brænde + Pigesysler

 

OKTOBER

3.   Fodre dyr + Hugge brænde + Pigesysler + Lave mad i folkekøkkenet

4.   Fodre dyr + Hugge brænde + Pigesysler + Lave mad i folkekøkkenet

19.  Fodre dyr + Hugge brænde + Pigesysler + Lave mad i folkekøkkenet

24.  Fodre dyr + Hugge brænde + Pigesysler + Lave mad i folkekøkkenet

25.  Fodre dyr + Hugge brænde + Pigesysler + Lave mad i folkekøkkenet

26.  Fodre dyr + Hugge brænde + Pigesysler + Lave mad i folkekøkkenet

31.  Fodre dyr + Hugge brænde + Pigesysler + Lave mad i folkekøkkenet

 

NOVEMBER

7.   De gamle juletraditioner og pynt + Bage småkager + Lave risengrød og æbleskiver

8.   De gamle juletraditioner og pynt + Bage småkager + Lave risengrød og æbleskiver

29. De gamle juletraditioner og pynt + Bage småkager + Lave risengrød og æbleskiver

30. De gamle juletraditioner og pynt + Bage småkager + Lave risengrød og æbleskiver

 

DECEMBER

5.   De gamle juletraditioner og pynt + Bage småkager + Lave risengrød og æbleskiver

6.   De gamle juletraditioner og pynt + Bage småkager + Lave risengrød og æbleskiver

7.   De gamle juletraditioner og pynt + Bage småkager + Lave risengrød og æbleskiver

13. De gamle juletraditioner og pynt + Bage småkager + Lave risengrød og æbleskiver

14. De gamle juletraditioner og pynt + Bage småkager + Lave risengrød og æbleskiver

19. De gamle juletraditioner og pynt + Bage småkager + Lave risengrød og æbleskiver

20. De gamle juletraditioner og pynt + Bage småkager + Lave risengrød og æbleskiver

 

2024

 

MARTS

5.   Påsketema + Lave mad i folkekøkkenet

6.   Påsketema + Lave mad i folkekøkkenet

7.   Påsketema + Lave mad i folkekøkkenet

13.   Påsketema + Lave mad i folkekøkkenet

14.   Påsketema + Lave mad i folkekøkkenet

19.   Påsketema + Lave mad i folkekøkkenet

20.   Påsketema + Lave mad i folkekøkkenet

21.   Påsketema + Lave mad i folkekøkkenet

 

APRIL

3.    Uld  + Skolehave + Lave mad i folkekøkkenet

4.    Uld  + Skolehave + Lave mad i folkekøkkenet

23.  Uld  + Skolehave + Lave mad i folkekøkkenet

24.  Uld  + Skolehave + Lave mad i folkekøkkenet

25.  Uld  + Skolehave + Lave mad i folkekøkkenet

30.  Uld  + Skolehave + Lave mad i folkekøkkenet

 

MAJ

1.    Uld + Skolehave/Save brænde + Lave mad i folkekøkkenet

2.    Uld + Skolehave/Save brænde + Lave mad i folkekøkkenet

7.    Uld + Skolehave/Save brænde + Lave mad i folkekøkkenet

8.    Slagt en høne/koge suppe + Bier + Skolehave

14.  Slagt en høne/koge suppe + Bier + Skolehave

15.  Uld  + Bier + Skolehave + Bage brød

16.  Uld  + Bier + Skolehave + Bage brød

22.  Uld  + Bier + Skolehave + Bage brød

23.  Uld  + Bier + Skolehave + Bage brød

 

JUNI

4.    Syltning & henkogning + Skolehave + Lave mad i folkekøkkenet

5.    Syltning & henkogning + Skolehave + Lave mad i folkekøkkenet

6.    Syltning & henkogning + Skolehave + Lave mad i folkekøkkenet

18.  Skolehave + Hugge brænde + Bålmad

19.  Skolehave + Hugge brænde + Bålmad

25.  Bier + Skolehave + Hugge brænde + Bålmad

26.  Bier + Skolehave + Hugge brænde + Bålmad

27.  Bier + Skolehave + Hugge brænde + Bålmad