Lys på Østerstrand
Slå adgang med tegn til/fra

Spørgsmål til situationen i Ukraine

Situation i Ukraine er alvorlig, og mange lokale borgere vil gerne hjælpe på forskellig vis eller har spørgsmål.

Krigen i Ukraine betyder, at der i øjeblikket kommer mange ukrainere til Danmark. Nogle kommer af egen drift, andre er blevet hentet ved den polsk-ukrainske grænse af for eksempel ukrainere, der bor i Danmark.

Situationen er ekstraordinær, og der kan nemt opstå spørgsmål, som man har brug for svar på. Det kan dreje sig om for eksempel lægehjælp, pleje, indkvartering, jura, pligter og rettigheder.

Hvis du har et spørgsmål, som du mener, vi kan hjælpe med at svare på, så skriv til ukraine@fredericia.dk eller ring til Jobcenteret inden for almindelig åbningstid på 7211 3600.
Her sidder vores medarbejderne klar til at guide dig videre. Vores åbningstid er:
Mandag - onsdag kl. 9.00-15.00
Torsdag kl. 9.00 - 17.00
Fredag kl. 9.00-14.00

Fredericia Kommune vil hverken opfordre til eller fraråde kommunens borgere at køre til den ukrainske grænse og hente ukrainere til Danmark. Det er helt op til den enkelte borger. Men vi opfordrer til, at man sætter sig ind i regler og lovgivning og tænker det hele nøje igennem, hvis man vælger at hjælpe på denne måde. Kommunen kan ikke yde økonomisk støtte til løsning af opgaven. 

Ophold i Danmark
Det er nu muligt for flygtninge fra Ukraine at søge om ophold i Danmark under den nye særlov. Du finder linket her: Søg om ophold

Siden opdateres løbende

 

Information til ukrainske statsborgere

Udlændingestyrelsen og SIRI har grundet den særlige situation i Ukraine lavet denne informationsside målrettet ukrainske statsborgere.

Formålet med siden er at give relevante oplysninger til ukrainske statsborgere, der enten er i Danmark eller som ønsker at komme til Danmark, om bl.a. muligheden for at bevare eller få opholdstilladelse. Siden vil løbende blive opdateret og udbygget med relevant information.

Læs mere på Udlændingestyrelsens side med information til ukrainske statsborgere

Få også svar på spørgsmål om ukrainske statsborgere i Danmark
 

Bybusser
Nytilkomne flygtninge fra Ukraine kan køre gratis med bybusserne i Fredericia indtil videre, hvis de viser deres pas.

Sådan modtager vi dig, når du har fået din opholdstilladelse

Vores medarbejdere i jobcentret er klar til at tage imod flygtninge fra Ukraine, der har fået en opholdstilladelse.

Vi skal tage imod dig inden for fire hverdage, når du har fået svar fra Udlændingestyrelsen. Falder den dag i weekenden, vil det være mandag, vi er klar til at tage imod dig.

Jobcenteret får besked fra Udlændingestyrelsen om din opholdstilladelse, hvorefter vi kontakter dig. Du er også velkommen til at kontakte Jobcenter Fredericia og aftale tid for første samtale. Du ringer til os på 7211 3600.

Bolig, ydelse, bankkonto og digital post

Når du kommer til din første samtale i jobcenteret, har vi fundet en bolig til dig, vi søger for bevilling af ydelse, hjælper med bankkonto og digital post.

I jobcenteret sørger vi for at give besked til dagtilbuds- og skoleafdelingen, så dine børn kan komme i børnehave eller skole.

Job og danskundervisning

Vi vil efter første samtale tage en snak om jobmuligheder og eventuelt godkendelse af udenlandsk uddannelse. Du vil få en fast jobformidler i Jobcenteret, som vil guide dig i forhold til job- og uddannelsesmuligheder.

Derud over vil du blive visiteret til danskundervisning på Sprogcenter Fredericia, Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia. Sprogcentret vil kontakte dig for at lave en aftale om et interview. Hvis du ikke taler engelsk, kan vi bestille en tolk til samtalen. Her får du flere informationer om danskundervisningen, og vi finder det rette dansktilbud til dig. Vi tilbyder dansk om dagen eller om aftenen.

Vi glæder os til at byde dig velkommen i Jobcenter Fredericia.

Privat indkvartering - kost og logi

Har du flygtninge fra Ukraine indkvarteret et sted i Fredericia Kommune, så kan du som logivært få udbetalt penge til at dække kost og logi.

Du skal henvende dig i Jobcenter Fredericia, Danmarksstræde 13, 7000 Fredericia. Ring gerne i forvejen på tlf. 7211 3600, så vi ved, at du kommer.

Du kan komme om tirsdagen og torsdagen fra kl. 10.00-14.00. Det er vigtigt, at de flygtninge fra Ukraine, der bos hos dig, kommer med. Vi har brug for at registrere det i forbindelse med udbetalingen.

Pengene udbetales til værtens nemkonto ved oplysning om navn og cpr. nr.

Den økonomiske hjælp er:

 • Kost – 60 kr. pr. person pr. dag
 • Logi – 40 kr. pr. person pr. dag
 • Bleer – 100 kr. pr. barn pr. uge
 • Hygiejneartikler – et engangsbeløb på 100 kr. pr. person
When you are from Ukraine and get a job in Denmark

Denmark has passed a special act to help Ukrainian refugees. This allows you to quickly get started with schools, education and work in Denmark.

You will find more information her: Skat.dk: When you are from Ukraine and get a job in Denmark

Dagtilbud

Engelsk introduktion til det danske dagtilbudssystem
På vores hjemmeside finder du en kort introduktion på engelsk til det danske dagtilbudssystem: https://www.fredericia.dk/borger/familie-boern-unge/daginstitutioner/chi...

Indskrivning og optagelse i dagtilbud
Dit barn er garanteret en plads i et dagtilbud senest tre måneder, efter du har skrevet dit barn op. Barnet skal dog mindst være 26 uger. 

Indskrivning i dagtilbud kræver, at: 

 • barnet har en opholdstilladelse 
 • barnet og forælderen har et cpr-nummer 
 • barnet og forælderen har en folkeregisteradresse i Fredericia Kommune 

Pladsanvisningen sender et tilbud om plads til familien, som I kan takke ja eller nej til. Hvis ikke forælderen har en e-boks, vil tilbuddet automatisk blive printet og sendt til forælderens postadresse.  

Du kan få dit barn skrevet op til en plads i vores dagtilbud ved at henvende dig i Danmarksstræde 13, hos Job og Kompensation, hvor konsulenter hjælper med at sende disse oplysninger til Pladsanvisningen:

 • Barnets cpr-nummer 
 • Forælderens cpr-nummer 
 • Modersmål 
 • Adresse, samt oplysning om hvorvidt bopælen er midlertidig eller mere permanent 
 • Tlf. nr. 
 • Mailadresse 

Det er også muligt at blive skrevet op med NemID via Digital Pladsanvisning på: https://www.fredericia.dk/borger/familie-boern-unge/daginstitutioner/soe...

Ved behov for akut pasning skal du kontakte Pladsanvisningen på telefon: 7210 7000 i rådhusets åbningstid.
Rådhusets åbningstid er: 
Mandag - onsdag kl. 9.00-15.00
Torsdag kl. 9.00 - 17.00
Fredag kl. 9.00-14.00

Forældrebetaling og økonomisk hjælp
Når du får dit barn optaget i vores dagtilbud, skal du betale for, at barnet går i tilbuddet. Ukrainere med opholdstilladelse har mulighed for at søge om økonomisk fripladstilskud (economic subsidy), der reducerer forældrenes egenbetaling.   

Du kan først søge om tilskud, når du har accepteret en plads i dagtilbud.  

Du kan læse mere om økonomisk fripladstilskud her: 
https://www.fredericia.dk/borger/familie-boern-unge/daginstitutioner/soe...

Det er muligt at få hjælp til ansøgning om tilskud i Borgerservice på rådhuset eller i Vejledningsbutikken i Korskærparkens Medborgerhus.  

Se mere om vejledningsbutikken her: http://skparken.dk/aktiviteter/vejledningsbutik/

Sundhedsplejen

Forældre, der har behov for vejledning om barnets udvikling, sundhed og trivsel, kan henvende sig til Sundhedsplejens administration:
Mandag-torsdag kl. 8-15 og fredag kl. 8-14 på tlf. 7210 7474 eller sende en e-mail til: familieogsundhed@fredericia.dk  

Når familien har fået opholdstilladelse, vil barnet være en del af Sundhedsplejens almindelige tilbud. Sundhedsplejen har en særlig opmærksomhed på nytilkomne familier.  

Er der tale om syge børn, skal familien henvende sig til praktiserende læge/vagtlæge. 

Tandpleje for børn

For børn uden opholdstilladelse vil akut tandbehandling uden for Tandplejens åbningstid, foregå hos en privat praktiserende tandlæge og være for egen regning. 

Børn under 18 år med opholdstilladelse, og som har en folkeregisteradresse i Fredericia Kommune, får automatisk adgang til Tandplejens tilbud. Tandplejen registrerer automatisk nye tilflyttere og tilbyder gratis løbende undersøgelser og tandbehandlinger.  Hvis dit barn har ondt i tænderne, så ring til på Tandplejens hovednummer 7210 6730. Læs mere om Tandplejen her: https://www.fredericia.dk/borger/familie-boern-unge/tandplejen  

Skoler

Engelsk introduktion til det danske skolesystem
På vores hjemmeside finder du en kort introduktion på engelsk til det danske skolesystem: https://www.fredericia.dk/borger/familie-boern-unge/skoler-i-fredericia/...

Indskrivning 
I Fredericia Kommune indskrives ukrainske børn, der ifølge særloven har fået midlertidigt ophold i Danmark, i modtageklasser.

Indskrivningen sker ved henvendelse i Danmarksstræde 13, hos Job og Kompensation, hvor konsulenter hjælper dig med at sende følgende oplysninger til de to skoler, som har modtageklasser:

 • Barnets cpr-nummer 
 • Forælderens cpr-nummer 
 • Modersmål 
 • Adresse, samt oplysning om hvorvidt bopælen er midlertidig eller mere permanent 
 • Tlf. nr. 
 • Mailadresse 

Der er også mulighed for at kontakte skolerne, som har modtageklasser, direkte

Modtageklasserne er er placeret på Fjordbakkedistriktet (Taulov og Skærbæk) og Kirstinebjergdistriktet (nord- og midtbyen).

Skolesøgende børn fra Ukraine med adresse i Fjordbakkedistriktet indskrives på de enkelte afdelinger i distriktet.

Kontaktpersoner i Fjordbakkedistriktet:  

Skolesøgende børn fra Ukraine som har adresse i byens øvrige skoledistrikter samles på Kirstinebjergskolen på afdeling Høgevej.

Kontaktperson Høgevej:  

Skolernes fritids- og klubtilbud
Indskrevne skoleelever har mulighed for også at blive meldt til fritids- eller klubtilbud. 

Får du dit barn optaget i fritids- og klubtilbud, skal du betale for, at dit bar går i tilbuddet. Ukrainere med opholdstilladelse har mulighed for at søge om økonomisk fripladstilskud (economic subsidy), der reducerer forældrenes egenbetaling.   

Du kan først søge om tilskud, når du har accepteret en plads i fritids- og klubtilbud. Læs mere om økonomisk fripladstilskud: https://www.fredericia.dk/borger/familie-boern-unge/daginstitutioner/soe...

Det er muligt at få hjælp til ansøgning om tilskud i Borgerservice på rådhuset eller i Vejledningsbutikken i Korskærparkens Medborgerhus.  

Se mere om vejledningsbutikken her: http://skparken.dk/aktiviteter/vejledningsbutik/

Vil du gerne hjælpe?

Hvis du har lyst til at hjælpe, er der forskellige muligheder.

Vil du være frivillig?
Vil du gerne være frivillig i en af de mange organisationer i Fredericia Kommune, kan du kontakte frivilligcentret. Frivilligcenteret har kontakt til mange forskellige organisationer i kommunen, der har forskellige initiativer for at hjælpe de ukrainske flygtninge. Du kan læse mere her: https://www.fc-fa.dk/

Vil du gerne være frivillig i Dansk flygtningehjælp, kan du tilmelde dig her: https://drc.ngo/da/vores-arbejde/frivillige-i-danmark/bliv-frivillig/
Dansk flygtningehjælp opretter blandt andet kontakt mellem flygtningefamilier og frivillige, der kan være kontaktpersoner.

Hvis du ønsker at hjælpe i form af frivillig arbejdskraft, donationer eller andet, kan du også tage fat i Røde Kors eller andre anerkendte hjælpeorganisationer. Læs mere om, hvordan du kan hjælpe på f.eks. Dansk Røde Kors

Vil du donere tøj, sko, tæpper og lignende?
Har du tøj, sko, tæpper eller lignende, du gerne vil donere, skal du kontakte de relevante hjælpeorganisationer, der er specialister i genbrug. Siden opdateres med relevante oplysninger omkring lokale hjælpeorganisationer snarest.

Har du generelle spørgsmål, er du altid velkommen til at skrive til os på ukraine@fredericia.dk

Donationer
Ønsker du at give en donation, som skal hjælpe lokalt i Ukraine, så se, hvordan du gør på Røde Kors hjemmeside.

Ønsker du at give en donation, som skal hjælpe lokale flygtninge fra Ukraine i Fredericia, så tag fat i Knud-Erik Sørensen fra Røde Kors i Fredericia på fredericia.kasserer@rodekors.dk, hvis du har spørgsmål. Røde Kors i Fredericia har oprettet en konto, som I kan bruge til donationer, der skal hjælpe lokalt i Fredericia, som du kan bruge. Det er reg.nr. 3193, konto: 3272801444.

Du kan også donere gennem Shelterbox, der indsamler midler til katastroferamte, der helt eller delvist har mistet deres hjem eller er tvunget på flugt. De hjælper også i Ukraine, og du kan læse mere på Shelterboxs hjemmeside.

Siden opdateres løbende

Spørgsmål og svar om Ukraine

Krigen i Ukraine rejser mange spørgsmål. Det gælder både for ukrainere i eller på vej til Danmark, ligesom mange danskere har spørgsmål til, hvad den nye situation kommer til at betyde for dem.

Det nationale kommunikationscenter i Udenrigsministeriet har oprettet en side, hvor du kan få svar på de mest stillede spørgsmål. Du finder siden her: Spørgsmål og svar om Ukraine

TIl virksomheder

Ledige stillinger og vejledning i forhold til situationen i Ukraine
Ønsker din virksomhed at byde ind med ledige stillinger til de ukrainske flygtninge, så er du meget velkommen til at kontakte vores Virksomhedsservice på telefon 7211 3699 eller skrive til os på virksomhedsservice@fredericia.dk.

Det samme gælder, hvis din virksomhed har en afdeling, opgaver eller medarbejdere i og fra Ukraine, og du har brug for vejledning i relation til konflikten i Ukraine.

Lige nu kender vi ikke behovet, men vi registrer vi din henvendelse og vender tilbage, når der er brug for din hjælp.

Spørgsmål vedr. udenlandsk arbejdskraft
Har du spørgsmål omkring at ansætte udenlandsk arbejdskraft, så kan du kontakte Work in Denmark.

Work in denmark er en offentlig service til danske virksomheder, der har brug for hjælp til at finde kvalificerede medarbejdere i udlandet. De hører under Beskæftigelsesministeriet og er medlem af EURES (European Employment Service).

Du kan finde mere information om Work in Denmark her: https://www.workindenmark.dk/til-arbejdsgivere

Donationer
Ønsker du at give en donation, som skal hjælpe lokalt i Ukraine, så se, hvordan du gør på Røde Kors hjemmeside.

Ønsker du at give en donation, som skal hjælpe lokale flygtninge fra Ukraine i Fredericia, så tag fat i Knud-Erik Sørensen fra Røde Kors i Fredericia på fredericia.kasserer@rodekors.dk, hvis du har spørgsmål. Røde Kors i Fredericia har oprettet en konto, som I kan bruge til donationer, der skal hjælpe lokalt i Fredericia, som du kan bruge. Det er reg.nr. 3193, konto: 3272801444.

Virksomhedsguiden
På Virksomhedsguiden kan du læse mere om, hvordan din virksomhed kan blive påvirket af Ruslands invasion af Ukraine.
Virksomhedsguiden

Veteraner og pårørende

Den aktuelle situation i Ukraine kan påvirke dig, og du kan få behov for nogen at tale med. Du kan tale med en af dine nærmeste eller gøre brug af en professionel.

Både som veteran og pårørende har du mulighed for at kontakte vores veterankoordinator, som står klar til at hjælpe dig.

Du finder hendes kontaktoplysninger her: https://www.fredericia.dk/borger/omsorg-sundhed/veterankoordinator-i-fre...

Ved akut behov for støtte kan følgende døgntelefoner benyttes 24/7:

Veterancentret 7281 9700.

Veteranstøttens telefon 8060 8030

Dit akuttilbud i Fredericia 2066 0335

Regionens krisehotline

Region Syddanmarks psykiatriske akutmodtagelse står klar med en krisehotline, hvor borgere med ukrainsk statsborgerskab eller anden tilknytning til Ukraine, som bor i Syd- og Sønderjylland og på Fyn, kan få akut krisehjælp.  

De borgere, der bor i Region Syddanmark og har behov for krisehjælp i forbindelse med krigen i Ukraine, kan kontakte Region Syddanmarks krisehotline på tlf. 9944 5060. Ud over hotlinen kan borgere i psykiatrisk krise altid og uden henvisning møde op på de psykiatriske akutmodtagelser i Vejle, Aabenraa, Esbjerg og Odense.