Slå adgang med tegn til/fra

Støtte til frivilligt socialt arbejde (§18)

Byrådet i Fredericia Kommune har i henhold til Servicelovens § 18 afsat et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.

Støtten uddeles 1 gang om året og kan søges af frivillige organisationer eller grupper, som har et socialt formål.
 

HVAD KAN DER SØGES STØTTE TIL?

  • Aktiviteter, der medinddrager borgere i bredt omfang
  • Aktiviteter, der bidrager til styrkelse af det sociale netværk
  • Aktiviteter, der gennem tilbud og rådgivning søger at forebygge problemer for ensomme og socialt vanskeligt stillede borgere og give øget livskvalitet.
  • Aktiviteter, hvor den frivillige indsats er kernen i projektet.
  • Aktiviteter der er lokalt forankrede og at de aktiviteter og udgifter, der søges om støtte til står i rimeligt forhold til størrelsen af den søgte støtte.  

 

HVORDAN OG HVORNÅR KAN DER SØGES?

Ansøgningen foregår digitalt via linket "Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde § 18 (Digitalt)”, som du finder øverst på siden under ”selvbetjening". 
Der kan ansøges én gang om året. Ansøgningsfristen for ansøgning af midler til 2025 er 15. september 2024.

OBS. du modtager IKKE en kvittering på mail efter indsendelse af ansøgningen. Du kan dog selv downloade kvitteringen, hvis du ønsker det, efter du har trykket sendt. 

Har du spørgsmål til ovenstående kan du sende en mail til: paragraf18@fredericia.dk

Regnskab m.m. indsendes året efter til paragraf18@fredericia.dk