Slå adgang med tegn til/fra

Strakspuljen

Her finder du mere information om Strakspuljen.
Hvem kan søge Strakspuljen?

Det kan alle beboerforeninger, fællesråd, grundejerforeninger og øvrige foreninger der arbejder med at skabe aktive fællesskaber i Fredericia Kommune.  

Udbetaling af tilskud

Når kommunen har modtaget en udfyldt version af ansøgningsskemaet, kan der gå op til en måned, inden der gives besked om hvorvidt der gives støtte eller ej. Herefter har ansøger fire måneder til at gennemføre projektet.

Senest en måned efter projektets afslutning skal Fredericia Kommune modtage dokumentation samt billeddokumentation for det gennemførte projekt, og herefter går der maksimalt en måned, inden tilskuddet udbetales til ansøger.

Disse procedurer vil stå nærmere beskrevet i den kontrakt man modtager, hvis projektet godkendes til at modtage støtte. 

Hvordan og hvornår søger man?

Ansøgningsfrist er løbende. Det er en forudsætning for at modtage støtte, at ansøger har et CVR-nummer og en Nemkonto, som er forbundet med dette CVR-nummer.  

Hvad støtter puljen? 
 • Projekter, der fremmer grøn bæredygtig udvikling i et lokalområde – eksempelvis inden for biodiversitet, cirkulær økonomi eller energibesparelser.
 • Projekter, der skaber attraktive og levende lokalsamfund. 
 • Projekter, der fremmer samarbejde mellem borgere og foreninger. 
 • Projekter, der fremmer aktiviteter for børn og unge og støtter udvikling af stærke og attraktive lokalsamfund. 
 • Projekter, der understøtter kommunes arbejde med grønne fællesskaber. 
 • Projekter, der fremmer, at flest mulige får gavn af projektet, er innovativt eller nytænkende, vil blive foretrukket. 
Betingelser for støtte 
 • Strakspuljen støtter udelukkende projekter udenfor Voldene.
 • Projektet skal være alment, dvs. det typisk skal komme et lokalsamfund til gavn. 
 • Projektet skal indeholde nye idéer, som skal være med til at skabe nye muligheder for den brede befolkning. 
 • Projektets aktiviteter skal foregå i Fredericia Kommune. 
 • Der skal gerne inddrages mindst to parter i projektet. Ved parter forstås privatpersoner, foreninger, virksomheder, borgergrupper, institutioner, lodsejere, skoleklasser m.v. (Hvis børn under 18 år søger, skal der være en voksen med). 

Puljen kan støtte projekter og aktiviteter, der understøtter kommunens strategi for bæredygtig udvikling “Fredericia for Verdensmålene” og kommunens Klimaplan 2020.

Hvis et projekt har søgt eller modtaget støtte i andre puljer fra Fredericia Kommune, skal dette oplyses i ansøgningen.

Projekterne skal gennemføres indenfor fire måneder. 

Der gives ikke støtte til drift. Med drift forstås bl.a. vedligeholdelse af områder og ejendomme, administration af hjemmesider, revision, generalforsamling, handleplan, udarbejdelse af vedtægter samt interne møder. 

Søg om tilskud til Strakspuljen