Slå adgang med tegn til/fra

Pasning på tværs af kommunegrænser

I nogle situationer kan det være praktisk, at dit barn bliver passet i en anden kommune end bopælskommunen

Det kan for eksempel være, hvis I bor tæt på en kommunegrænse og har kortest afstand til et tilbud i nabokommunen. En anden situation kan være, at det letter jeres hverdag, at barnet går i et dagtilbud i den kommune, hvor en forælder arbejder eller studerer.

For at få sit barn passet i en anden kommune, kræver det, at den anden kommune ikke har lukket sin venteliste for børn uden for kommunen.

Forældrenes egenbetaling for en plads i et dagtilbud i en anden kommune udgør forskellen mellem tilskuddet fra bopælskommunen og bruttodriftsudgiften for det benyttede dagtilbud i institutionskommunen.

Hvis bruttodriftsudgifterne for en plads er højere i institutionskommunen end i jeres egen kommune, kan det betyde, at I som forældre skal betale ekstra for pladsen i institutionskommunen. Der gives ikke søskendetilskud, eller fripladstilskud på differencen.

Hvis det er omvendt, kan det betyde, at I skal betale mindre for pladsen. Jeres kommune kan beslutte at give et ekstra tilskud til jer og andre forældre og/eller til den anden kommune. Det ekstra tilskud kan benyttes til at reducere den anden kommunes udgifter og/eller jeres egenbetaling.

I skal henvende jer til jeres bopælskommune, hvis I ønsker en beregning af forældrebetalingen.