Slå adgang med tegn til/fra

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning – også kaldet PPR, består af psykologer, tale-hørekonsulenter, koordinerende kontaktpersoner og fysioterapeut. PPR rådgiver og vejleder forældre, pædagoger og lærere og undersøger børn/unge med særlige behov (0-18 år).

Alle børn mellem 0 og 18 år kan få behov for hjælp fra PPR.

Hvad kan jeg få hjælp til?

PPR kan hjælpe børn og unge, hvis de har:

  • Tale-, sprog- og hørevanskeligheder
  • Trivselsvanskeligheder
  • Motoriske vanskeligheder (5-18 år)
  • Følelsesmæssige vanskeligheder
  • Indlæringsvanskeligheder

 

Hvad kan PPR gøre?

PPR laver:

  • undersøgelser og vurderinger,
  • tale-høreundervisning,
  • samtaler,
  • konsultativ bistand,
  • rådgivning og vejledning til forældre, pædagoger og lærere og familier med handicappede børn.

Alt efter behov samarbejder PPR med

  • praktiserende læger/speciallæger,
  • sundhedsplejerske,
  • børnepsykiatrien,
  • socialrådgivere og
  • Center for pædagogisk viden og udvikling (CPU).

Vi har også anonym rådgivning på tlf. 7210 7900.

Hvem arbejder i PPR?

Psykologerne i PPR arbejder med 

  • Udredninger af enkeltbørn i forhold til indsatser
  • Rådgivning af forældre, teams, ledelse og børn
  • Supervision af teams – lærere og pædagoger
  • Grupper for børn og forældre – mindre behandlingsopgaver  
  • Inklusionsopgaver og visitationsopgaver

Tale-hørekonsulenter arbejder med

  • Tale-sprogvanskeligheder – udredning, behandling og undervisning – til børn, forældre og personale
  • Børn med høretab
  • Børn med stammen og løbsk tale – behandlingsopgaver
  • Fokus på aktionslæringsforløb – sproglig opmærksomhed
  • Opkvalificering af 1.leds personaler

Koordinerende Kontaktpersoner (KKP) arbejder med

  • Deltagelse i SSP-møder
  • Netværksgrupper for plejefamilier
  • Sund start – vejledning til unge mødre
  • Integrationsopgaver i samarbejde med Borgerservice og Pladsanvisning
  • Krisecenter. Sikrer kontakt til andre instanser
  • Forebyggende samtaler med børn, unge og familier

Fysioterapeuten arbejder med

  • Understøttelse af børn over 5 år med fysiske handicap i skoler og institutioner
  • Udredning af motoriske vanskeligheder hos børn
  • Forslag til indsatser og hjælpemidler i skolerne
  • Understøttelse af øvrige faggrupper
Hvad siger loven?

Folkeskoleloven – herunder to Bekendtgørelser:

Kommunen skal give gratis PPR-bistand til private grundskoler og efterskoler – og til private institutioner og børn, der bliver passet/undervist i hjemmet.