Slå adgang med tegn til/fra

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning – også kaldet PPR, består af psykologer, tale-hørekonsulenter, koordinerende kontaktpersoner og fysioterapeut. PPR rådgiver og vejleder forældre, pædagoger og lærere og undersøger børn/unge med særlige behov (0-18 år).

Alle børn mellem 0 og 18 år kan få behov for hjælp fra PPR.

Hvad kan jeg få hjælp til?

PPR kan hjælpe børn og unge, hvis de har:

 • Tale-, sprog- og hørevanskeligheder
 • Trivselsvanskeligheder
 • Motoriske vanskeligheder (5-18 år)
 • Følelsesmæssige vanskeligheder
 • Indlæringsvanskeligheder

 

Hvad kan PPR gøre?

PPR laver:

 • undersøgelser og vurderinger,
 • tale-høreundervisning,
 • samtaler,
 • konsultativ bistand,
 • rådgivning og vejledning til forældre, pædagoger og lærere og familier med handicappede børn.

Alt efter behov samarbejder PPR med

 • praktiserende læger/speciallæger,
 • sundhedsplejerske,
 • børnepsykiatrien,
 • socialrådgivere og
 • Pædagogisk Konsulentteam (PKT).

Vi har også anonym rådgivning på tlf. 7210 7900.

Hvem arbejder i PPR?

Psykologerne i PPR arbejder med 

 • Udredninger af enkeltbørn i forhold til indsatser
 • Rådgivning af forældre, teams, ledelse og børn
 • Supervision af teams – lærere og pædagoger
 • Grupper for børn og forældre – mindre behandlingsopgaver  
 • Inklusionsopgaver og visitationsopgaver

Tale-hørekonsulenter arbejder med

 • Tale-sprogvanskeligheder – udredning, behandling og undervisning – til børn, forældre og personale
 • Børn med høretab
 • Børn med stammen og løbsk tale – behandlingsopgaver
 • Fokus på aktionslæringsforløb – sproglig opmærksomhed
 • Opkvalificering af 1.leds personaler

Koordinerende Kontaktpersoner (KKP) arbejder med

 • Deltagelse i SSP-møder
 • Netværksgrupper for plejefamilier
 • Sund start – vejledning til unge mødre
 • Integrationsopgaver i samarbejde med Borgerservice og Pladsanvisning
 • Krisecenter. Sikrer kontakt til andre instanser
 • Forebyggende samtaler med børn, unge og familier

Fysioterapeuten arbejder med

 • Understøttelse af børn over 5 år med fysiske handicap i skoler og institutioner
 • Udredning af motoriske vanskeligheder hos børn
 • Forslag til indsatser og hjælpemidler i skolerne
 • Understøttelse af øvrige faggrupper
Hvad siger loven?

Folkeskoleloven – herunder to Bekendtgørelser:

Kommunen skal give gratis PPR-bistand til private grundskoler og efterskoler – og til private institutioner og børn, der bliver passet/undervist i hjemmet.