Indskrivning i skole

Alle børn skal som udgangspunkt starte i skole i det år, hvor barnet fylder 6 år.

Har du et barn, der skal starte i skole i august 2019, skal du som forælder/værge indskrive dit barn i periosen 25. oktober 2018 - 16. november 2018.

Det gælder, uanset om dit barn skal gå i folkeskole eller privatskole.

Selvbetjeningen øverst på denne side skal benyttes og er aktiv i det tidsrum, hvor du kan indskrive dit barn.

Du kan samtidig melde dit barn til et fritidstilbud ved skolen med opstart 1. august 2019, og du kan ønske glidende overgang for dit barn i foråret 2019. Taksterne for fritidstilbuddene for indeværende skoleår kan du finde under "Læs også" her på siden.

Første skoledag i Fredericia Kommunes folkeskoler er mandag den 12. august 2019.

I perioden fra søndag d. 21. januar 2019 til søndag d. 3. februar 2019 vil du igen kunne logge på og se, hvilken skole og afdeling dit barn er optaget på. Har du søgt om glidende overgang, får du svar i din e-Boks.

Tilhører dit barn Ullerup Bæk distriktet, vil du igen kunne logge på fra mandag den 28. januar 2019 til søndag den 3. februar 2019 for at se, hvilken skole og afdeling dit barn er optaget på. Har du søgt om glidende overgang, får du svar i din e-Boks.

Er du tilflytter til kommunen og har børn i skolealderen, skal du blot tage direkte kontakt til den skole, hvor du ønsker, at dit barn skal gå.  Du kan besøge skolernes hjemmesider via "Læs også" til højre på denne side.

Bilag

Hvem skal indskrives?

Hvis barnet fylder 6 år i 2019, skal det indskrives i 0. klasse.

Tidlig skolegang: Hvis barnet fylder 5 år inden den 1. oktober 2019, kan det indskrives i 0. klasse - dog kun efter drøftelse med distriktsskolen.

Udsættelse af skolegang: Hvis skolegangen skal udsættes for børn født i 2013, skal det drøftes med distriktsskolen og godkendes af distriktsskolelederen på Børne- og Skoleudvalgets vegne.

Åbent hus på skolerne

Du kan komme og besøge skolerne, når de holder åbent hus:

Ullerup Bæk Skolen Afd. Skjoldborgsvej - Tirsdag den 30. oktober klokken 14.30-17.00.

Ullerup Bæk Skolen Afd. Skolesvinget - Tirsdag den 30. oktober klokken 14.30-17.00.

Kirstinebjergskolen Afd. Højevej - Mandag den 5. november klokken 16.00-17.00.

Kirstinebjergskolen Afd. Bøgeskovvej - Tirsdag den 6. november klokken 16.00-17.00.

Kirstinebjergskolen Afd. Indre Ringvej - Onsdag den 7. november klokken 16.00-17.00.

 

Glidende overgang fra børnehave til skole

Har du et barn, der skal starte i 0. klasse, kan du samtidig med skoleindskrivningen ønske, at barnet kommer i glidende overgang i foråret. Der er et begrænset antal pladser i glidende overgang.

Når skiftet fra børnehave til skole bliver fordelt hen over foråret, har både børn og pædagoger tid og ro til at finde hinanden i en ny hverdag. Vi har gode erfaringer med, at nye elever møder skolen på denne måde.

Mindre grupper af børn kan følges fra børnehaven til skolen, og der vil ved overgangen til skolens fritidstilbud blive taget hensyn til kammeratskabsgrupper, så vidt det er muligt.

I 2019 planlægger vi glidende overgang ved distriktsskolerne Kirstinebjergskolen, Ullerup Bæk Skolen, Erritsø Fællesskole og Fjordbakkeskolen.

Det er skolen, der har den centrale rolle i et tæt samarbejde med Pladsanvisningen og barnets daginstitution. Hvis flere børn ønsker glidende overgang, end der er pladser til, sker udvælgelsen ud fra en samlet vurdering af behovet for pladser i området.

Børn, der bliver passet hjemme, kan normalt ikke komme i glidende overgang.

Taksten for glidende overgang er den samme som en heldagsplads i fritidstilbud på 0. årgang.

Frit skolevalg

Du har ret til at få dit barn optaget i distriktsskolen. Ønsker du en anden skole end distriktsskolen, kan du få dit barn optaget i en folkeskole efter eget valg i Fredericia Kommune eller en anden kommune, hvis der er plads på den ønskede skole.

Andet valg end folkeskole i Fredericia Kommune eller ønske om udsat skolestart

Hvis dit barn skal starte i privatskole eller folkeskole i en anden kommune, eller hvis du ønsker barnets skolestart udsat, skal du også meddele dette via den digitale indskrivning i Selvbetjeningen.

Kørselsordning - Transport til- og fra skole

Der kan bevilges kørselsordning efter reglerne i Folkeskoleloven.

Vær opmærkosm på, at kørselordning først kan bevilges fra skoleårets start (1. august 2019) og derfor ikke er en mulighed, hvis barnet skal gå i glidende overgang i foråret 2019.

Se mere om transport til- og fra skole her.

Oversigtskort - Fredericia Kommunes folkeskoler

Når du klikker på kortet herunder, kan du se folkeskolernes geografiske placering og søge via din egen adresse. På kortet kan du også vælge at få vist kommunale dagplejere og kommunale daginstitutioner i Fredericia Kommune.

Fredericias folkeskoler

Feedback