Slå adgang med tegn til/fra

Indskrivning i skole

Alle børn skal som udgangspunkt starte i skole i det år, hvor barnet fylder 6 år.

Har du et barn, der skal starte i skole i august 2022, skal du som forælder/værge indskrive dit barn via linket i selvbetjeningsløsningen øverst på siden senest d. 1. november 2021.

Det gælder, uanset om dit barn skal gå i folkeskole eller privatskole.

Når du logger på, har du som udgangspunkt følgende valgmuligheder:

• Skriv op til distriktsskolen
• Skriv op til anden folkeskole end distriktsskolen
• Skriv op til privatskole
• Ønske om udsat skolestart

Hvis linket melder fejl, når du klikker på det i Internet Explorer, så prøv evt. en anden browser (fx Google Chrome). 

Hvis du vil skrive op til distriktsskolen, men ikke kan se den mulighed, når du logger ind, skal du blot vælge "Anden skole end distriktsskole" og følge vejledningen (her har du mulighed for at vælge den ønskede skole).

Du kan samtidig melde dit barn til et fritidstilbud ved skolen med opstart 1. august 2022, og du kan ønske glidende overgang for dit barn i foråret 2022. Taksterne for fritidstilbuddene for indeværende skoleår kan du finde under "Læs også" her på siden.

 

Efterfølgende vil du igen kunne logge på i perioden 6. januar 2022 til 31. januar 2022 og se, hvilken skole og afdeling dit barn er optaget på. Har du søgt om glidende overgang, får du svar i din e-Boks.

Første skoledag i Fredericia Kommunes folkeskoler er mandag den 8. august 2022.
 

Er du tilflytter til kommunen og har børn i skolealderen, skal du blot tage direkte kontakt til den skole, hvor du ønsker, at dit barn skal gå.  Du kan besøge skolernes hjemmesider via "Læs også" til højre på denne side.

Hvem skal indskrives?

Hvis barnet fylder 6 år i 2022, skal det indskrives i 0. klasse.

Tidlig skolegang: Hvis barnet fylder 5 år inden den 1. oktober 2022, kan det indskrives i 0. klasse - dog kun efter drøftelse med distriktsskolen.

Udsættelse af skolegang: Hvis skolegangen skal udsættes for børn født i 2016, skal det drøftes med distriktsskolen og godkendes af distriktsskolelederen på Børne- og Skoleudvalgets vegne.

Udmeldelse af dagtilbud inden glidende overgang og skolestart

Hvis dit barn går i et kommunalt dagtilbud og skal gå i glidende overgang på en folkeskole, sker udmeldingen automatisk enten pr. 28.02.2022 eller 31.03.2022, alt efter om barnet skal starte i glidende overgang 01.03.2022 eller 01.04.2022.

Hvis dit barn går i et kommunalt dagtilbud og skal starte skole til august, sker udmeldingen automatisk pr. 31.07.2022, uanset om barnet skal gå i folkeskole eller privatskole.

Hvis dit barn går i et kommunalt dagtilbud og skal gå i glidende overgang på en privatskole, skal du selv udmelde dit barn. Vær opmæksom på udmeldelsesvarsel.

Hvis dit barn går i et privat dagtilbud, skal du selv udmelde dit barn, uanset om det skal i glidende overgang eller starte skole i august. Vær opmærksom på udmeldelsesvarsel.

 

FRITIDSTILBUD PR. 01.08.2022

  • Skal dit barn starte i fritidstilbuddet den 01.08.2022, indmeldes barnet automatisk i det fritidstilbud, der er fremsat ønske om. Du skal ikke foretage dig yderligere.
    • Er dit barn tilmeldt morgenpasning, kan det komme fra kl. 6.30-14.00 fra 1. august og frem til skolestart
    • Er dit barn tilmeldt eftermiddagspasning, kan det komme fra kl. 8.00 til lukketid fra 1. august og frem til skolestart
    • Er dit barn tilmeldt heldagsplads, kan det komme fra kl. 6.30 til lukketid fra 1. august og frem til skolestart
  • Skal dit barn starte i skole den 08.08.2022, og har du ikke ønsket fritidstilbud, skal du være opmærksom på, at der ikke er pasning til dit barn i perioden 01.08.2022 til 07.08.2022.
Glidende overgang fra børnehave til skole

Har du et barn, der skal starte i 0. klasse, kan du samtidig med skoleindskrivningen ønske, at barnet kommer i glidende overgang i foråret. Der er et begrænset antal pladser i glidende overgang.

Når skiftet fra børnehave til skole bliver fordelt hen over foråret, har både børn og pædagoger tid og ro til at finde hinanden i en ny hverdag. Vi har gode erfaringer med, at nye elever møder skolen på denne måde.

Mindre grupper af børn kan følges fra børnehaven til skolen, og der vil ved overgangen til skolens fritidstilbud blive taget hensyn til kammeratskabsgrupper, så vidt det er muligt.

I 2022 planlægger vi glidende overgang ved distriktsskolerne Kirstinebjergskolen, Ullerup Bæk Skolen, Erritsø Fællesskole og Fjordbakkeskolen.

Det er skolen, der har den centrale rolle i et tæt samarbejde med Pladsanvisningen og barnets daginstitution. Hvis flere børn ønsker glidende overgang, end der er pladser til, sker udvælgelsen ud fra en samlet vurdering af behovet for pladser i området.

Børn, der bliver passet hjemme, kan normalt ikke komme i glidende overgang.

Taksten for glidende overgang er den samme som en heldagsplads i fritidstilbud på 0. årgang.

Frit skolevalg

Du har ret til at få dit barn optaget i distriktsskolen. Ønsker du en anden skole end distriktsskolen, kan du få dit barn optaget i en folkeskole efter eget valg i Fredericia Kommune eller en anden kommune, hvis der er plads på den ønskede skole.

Andet valg end folkeskole i Fredericia Kommune eller ønske om udsat skolestart

Hvis dit barn skal starte i privatskole i Fredericia Kommune eller folkeskole/privatskole i en anden kommune, eller hvis du ønsker barnets skolestart udsat, skal du også meddele dette via den digitale indskrivning i Selvbetjeningen.

Kørselsordning - Transport til- og fra skole

Der kan bevilges kørselsordning efter reglerne i Folkeskoleloven.

Vær opmærksom på, at kørselordning først kan bevilges fra skoleårets start (1. august 2022 for skolekort, 8. august 2022 for særlig kørselsordning) og derfor ikke er en mulighed, hvis barnet skal gå i glidende overgang i foråret 2022.

Se mere om transport til- og fra skole her.

Oversigtskort - Fredericia Kommunes folkeskoler

Når du klikker på kortet herunder, kan du se folkeskolernes geografiske placering og søge via din egen adresse. På kortet kan du også vælge at få vist kommunale dagplejere og kommunale daginstitutioner i Fredericia Kommune.

Fredericias folkeskoler