Slå adgang med tegn til/fra

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen tilbyder råd og vejledning til gravide, forældre og børn fra 0-16 år i Fredericia kommune.

Formålet med sundhedsplejen er, at sundhedsplejersken i samarbejde med forældrene medvirker til at børn og unge får en sund opvækst og dermed gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.

Sundhedsplejersken har en faglig baggrund som sygeplejerske med videreuddannelse indenfor børneområdet.

Gravid

Sundhedsplejen tilbyder 1-2 graviditetsbesøg i hjemmet efter henvisning fra jordemoder, egen læge eller familierådgiver. 

Alle førstegangsforældre tilbydes forældre-forberedelses-kurset ”Klar til barn”, som er et supplement til sygehusets tilbud om fødselsforberedelse.

Barn 0 - 1 år

Sundhedsplejersken modtager ved fødslen en elektronisk fødselsanmeldelse fra sygehuset. Herefter kontakter sundhedsplejersken familien med tilbud om første besøg i hjemmet på barnets 4.-5. dag, hvis barnet er udskrevet fra sygehuset indenfor 72 timer efter fødslen.

Ved første barn aflægges typisk 8 besøg i hjemmet i perioden fra 0 - 8 mdr. og har familien børn fra tidligere aflægges typisk 6 besøg i hjemmet i perioden fra 0 - 8 mdr.

Der vil være mulighed for ekstra besøg af sundhedsplejersken ved behov.

Sundhedsplejen inviterer til opstart i mødreguppe.

Barn 1 - 6 år

Familier kan henvende sig til sundhedsplejen ved behov.

Skolebørn 0. - 9. Klasse

Sundhedsplejersken tilbyder sundhedssamtaler og undersøgelser på forskellige klassetrin.

0. klasse: 
Indskolingsundersøgelse. Barnets generelle trivsel og udvikling vurderes ved en sundhedssamtale i fællesskab mellem barn, forældre og sundhedsplejerske. Barnet vejes, måles og får undersøgt syn og hørelse. Barnet får desuden lavet en motorisk undersøgelse, enten forud for indskolingsundersøgelsen eller undervejs i denne. 

1. klasse, 4. klasse og 7. klasse: 
Individuel sundhedssamtale og undersøgelse med fokus på barnets trivsel, udvikling og sundhed. Barnet vejes og måles og får synet undersøgt. Hørelsen undersøges ved behov. 

9. klasse:
Udskolingsundersøgelse. Individuel sundhedssamtale og undersøgelse med fokus på den unges trivsel, udvikling og sundhed. Den unge vejes og måles og får synet undersøgt. Hørelsen undersøges ved behov. Desuden kan farvesyn undersøges ved behov, hvis dette kan have betydning for senere uddannelses-/erhvervsvalg.

Øvrige indsatser på skolen:
Sundhedsplejersken har mulighed for at tilbyde undervisning i pubertet i 4.- 6. klasse og i sex og prævention i 7. - 9. klasse.
Sundhedsplejersken kan tilbyde samtale/undersøgelse af børn ved behov og kan ligeledes være behjælpelig med at henvise børn til de kommunale tilbud som fx skilsmissegruppe, savnegruppe, trivselsgruppe m.m.
Er du i tvivl om, hvem der er sundhedsplejerske på dit barns skole, kan du kontakte skolens sekretær, som kan være behjælpelig med at oplyse navn og kontaktoplysninger på sundhedsplejersken.

Familie- og Børnesundhedsteam

Familie- og Børnesundhedsteam

Et tværfagligt team på skoler og i daginstitutioner, som tilbyder støtte og vejledning i forhold til børn som ikke trives.

Familie- og Børnesundhedsteamet består af en familierådgiver, en psykolog og en sundhedsplejerske på skolerne. I daginstitutionerne er der desuden mulighed for at inddrage en tale-/hørekonsulent.

Forældre møder op sammen med lærer, klassepædagog eller kontaktpædagog i daginstitution.
 

Samarbejdspartnere

Sundhedsplejen har en bred vifte af samarbejdspartnere, som kan inddrages i samarbejde med forældrene.

•    Jordemoder og andre relevante fagpersoner fra sygehus
•    Praktiserende læge
•    Dagplejer
•    Daginstitution
•    Tandplejen
•    Skolelærer og pædagog
•    Familierådgiver
•    Familiekonsulent
•    KKP (Koordinerende Kontaktperson)
•    PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)
•    Fysio- og ergoterapeut
•    Tale-/hørekonsulent