Slå adgang med tegn til/fra

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen arbejder med børn og familier fra graviditet til barnet forlader grundskolen

Sundhedsplejen har skal være med til at sikre, at børn og unge får en sund opvækst og kan mestre voksentilværelsen. 
Vi har sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, som er tilbud til alle børnefamilier i kommunen. Både de sundhedsfremmende og forbyggende indsatser bliver lavet i tæt samarbejde med andre faggrupper i kommunen. 

Vores sundhedsplejersker er uddannede sygeplejersker, og er videreuddannet indenfor børneområdet.

Vores tilbud i sundhedsplejen er til kommende forældre og børn fra 0 - 16 år.

Nedenstående bilag er foldere over sundhedsplejens tilbud.

Bilag

Gravid

I sundhedsplejen har vi forskellige tilbud til kommende forældre.

Bl.a. tilbyder vi hjemmebesøg til kommende forældre. Graviditetsbesøg bliver tilbudt ved særlige behov og efter en henvisning fra jordemoder, praktiserende læge eller familierådgiver. Sundhedsplejersken tager kontakt til de kommende forældre og tilbyder dem et til to hjemmebesøg før fødslen.

Forældre-forberedelseskurset ”Klar til barn” er et tilbud vi har til alle førstegangsforældre, unge forældre og sårbare gravide. 

Barn 0 – 6 år

Formål

Formålet med hjemmebesøget er at i som forældre skal føle jer trygge ved forældrerollen og opleve at i får den støtte, der er brug for i forhold til jeres barns udvikling.

Sundhedsplejersken får besked om fødslen

Når et barn fødes, så får sundhedsplejersken en fødselsanmeldelse fra jordemoderen. Sundhedsplejersken kontakter jer for at aftale et hjemmebesøg.
I har dog mulighed for at kontakte sygehusets barselklinik indtil syv dage efter, at I er blevet udskrevet fra sygehuset.

Hjemmebesøg

Sundhedsplejersken kommer på hjemmebesøg efter behov indtil jeres barn er ca. 8 måneder.

Forældregruppe

Sundhedsplejen står for at sammensætte forældregrupper efter fødslen, hvis det ønskes. Det er sundhedsplejerskens opgave at aflale hvem der er i gruppe sammen, og hvor første møde kan forgå. Herefter mødes gruppen på skift ved hinanden privat.

Barn 1-6 år

Børn og familier, der har særlige behov, kan få tilbudt besøg af sundhedsplejersken efter aftale. I er altid velkomne til at kontakte sundhedsplejen ved behov.

Se vores kontaktoplysninger her på siden. 

Kommuniker med din sundhedsplejerske

Du kan via www.sundhedsvejen.dk kommunikerer med din sundhedsplejerske. Der logges ind med Nemid hvorefter I bliver bedt om at oplyse E-mail og mobilnummer.

Tilbud til skolebørn

Vores tilbud til skolebørn skal, i samarbejde med forældre og lærere, være med til at sikre, at skolebørnene får en sund opvækst, og at de gradvist bliver i stand til at forholde sig til deres egen sundhed. 

Sundhedsplejen undersøger børnene på forskellige klassetrin gennem hele deres skolegang.  

 • I 0. klasse laver vi en motorisk undersøgelse af børnene. Den foregår i gymnastiksalen/hallen i samarbejde med klasselæreren. Børnene bliver indelt i hold og er med på en ”Rejse til Afrika”. På "rejsen" vurderer vi det enkelte barns motorik gennem leg.
 • Vi laver også en indskolingsundersøgelse efter den motoriske undersøgelse. Her er forældre inviteret med. Barnet bliver vejet og målt, får foretaget syns- og høreprøve. Vi snakker også om barnets trivsel i hverdagen, og forældrene får en tilbagemelding på den motoriske undersøgelse.
 • I 1., 4. og 7. klasse laver vi en individuel sundhedssamtale, hvor vi også måler højde og vægt og laver en synsprøve. Vi undersøgee hørelsen ved behov.
 • I 9. klasse laver vi en udskolingsundersøgelse, som indeholder en individuel sundhedssamtale, måling af højde og vægt og en synsprøve. Igen så undersøger vi hørelse ved behov.
  Vi laver også en farvesynstest, som kan have betydning for den unges erhvervsvalg senere i livet.

Ud over disse tilbud, så har vi også mulighed for at tilbyde: 

 • Et sundhedsværksted i 3. klasse. Det er fire lektioner, som vi laver i samarbejde med klasselærer, tandplejen og sundhedsplejersken. Børnene kommer i ”værksteder”, som handler om hygiejne og smitteveje, kroppens opbygning, førstehjælp, kost og tænder, muskler, skelet og afslapning.
 • Menstruationsundervisning for piger i 4. klasse .
 • Pubertetsundervisning for henholdvis drenge og piger i 5. klasse. Undervisningen foregår kønsopdelt.  
 • Undervisning i sex og prævention i 8. klasse

Herudover har sundhedsplejersken mulighed for at se børn efter behov. Det kan f.eks. være børn med forskellige problemer som dårlig trivsel, spiseforstyrrelser, overvægt og dødsfald i nærmeste familie.

Hvem samarbejder vi med?

Vores nærmeste samarbejdspartnere er forældrene.

Efter aftale med forældrene arbejder sundhedsplejersken sammen med eksempelvis:

 • Jordemødre
 • Praktiserende læger
 • Dagplejere
 • Daginstitution
 • Tandplejen
 • Skolelærere og pædagoger
 • Socialrådgivere
 • Psykologer
 • Fysioterapeuter
 • Tale-/hørekonsulenter
 • Børneafdeling