Slå adgang med tegn til/fra

Er du blevet ledig

På din første ledighedsdag skal du melde dig ledig på jobnet.dk (nyt vindue)

Dagpengemodtagere skal også melde sig ledig hos sin arbejdsløshedskasse samt have lagt deres CV ind på jobnet.dk (nyt vindue) inden 2 uger efter de er blevet meldt ledig. 

Andre ledighedsgrupper skal senest 3 uger efter de er tilmeldt som ledig, lægge deres CV på jobnet.dk (nyt vindue). Jobcentret kan dog bestemme en kortere frist. Det er vigtigt, at du overholder fristen, da en overskridelse af fristen kan få konsekvenser for hjælpen til dig. 

Du kan finde en online guide, hvor du kan se hvad du skal gøre, hvis du bliver ledig eller får nyt job på borger.dk (nyt vindue)

Min plan, jobrettede kontaktforløb
 • Min Plan
  Min Plan er en skriftlig aftale digitalt på Jobnet mellem dig og jobcentret, hvor I angiver, hvilke aftaler og aktiviteter, der skal iværksættes på hvilke tidspunkter, for at du hurtigst muligt kan komme i arbejde eller uddannelse. 

  Det nærmere indhold i Min Plan tilpasses de forskellige målgrupper i form af forskellige plantyper, det vil sige arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, uddannelseshjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, ledighedsydelsesmodtagere og førtidspensionister. 

  Læs mere om Min Plan i faktaark
     
 • Jobrettede kontaktforløb via samtaler
  Når du bliver ledig vil jobcentret og din arbejdsløshedskasse, hvis du modtager dagpenge, hurtigst muligt hjælpe dig med at komme i arbejde eller uddannelse. Det foregår via et kontaktforløb med jobrettede samtaler, som blandt andet kan handle om din jobsøgningsstrategi, brancheskifte, kompetenceafklaring eller om optimering af ansøgningsmateriale. 

  Læs mere om Jobrettede samtaler, også kaldt kontaktforløb i faktaark
   
 • Studievejledning og karrierevejledning
  Du kan få hjælp til
  • At sætte skub i en afklaringsproces, hvis man er i tvivl om, hvilken videregående uddannelse man ønsker at tage.
  • Faktuel information om videregående uddannelse, adgangskrav og optagelsesregler.
  • Jobmuligheder efter endt uddannelse.
  • Faglig supplering, hvis man mangler fag for at blive optaget på et studie.
  • Efteruddannelse og videreuddannelse.
  • Statens uddannelsesstøtte.
  • Mulighed for tidsbestilling til studievejledning og karrierevejledning. Læs mere på www.studievalg.dk (nyt vindue)
 • Realkompetencevurdering
  Med en realkompetencevurdering kan du få synliggjort og dokumenteret alle de uformelle kvalifikationer, som du har opnået via din tidligere erhvervserfaring. Det styrker dine muligheder for at få merit ved videre voksenuddannelse og efteruddannelse og kan også bruges i din jobsøgning, for eksempel som bevis for dine kompetencer i dit cv. 

  Læs mere om Realkompetencevurdering i faktaark
   
 • Webinar
  Jobcentret holder jævnligt webinar. I webinarerne kan du møde arbejdsgivere der mangler arbejdskraft, få præsenteret jobcenterets jobåbninger, hører om mulighed for uddannelse og meget mere. Du kan på jobnet.dk (nyt vindue) se kommende webinarer og udvalgte tidligere webinarer.
   
 • Mentorordning
  Hvis du har brug for særlig introduktion til et nyt arbejdsområde eller af andre grunde har brug for ekstra støtte til din jobfunktion. 

  Læs mere om Mentorordning i faktaark
   
 • Handicapservice
  Med handicapservice kan jobcentret bevilge dig redskaber og støtte, der kan hjælpe dig med at få eller fastholde et arbejde. 

  Læs mere om Handicapservice i faktaark
   
 • Forberedende Voksenundervisning og Ordblindeundervisning
  Forberedende Voksenundervisning der også kaldes FVU, og Ordblindeundervisning der også kaldes OBU, kan tilbydes ledige ved udarbejdelse af min plan og eller jobrettede samtaler kaldt kontaktforløb. Forberedende voksenundervisning er for dig, der ønsker at styrke dine færdigheder i dansk, matematik og engelsk. Med undervisningen står du stærkere i forhold til at klare et job eller blive klar til at tage en almen voksenuddannelse, et AMU kursus eller en Erhvervsuddannelse for voksne der også kaldes EUV. 

  Læs mere om Forberedende Voksenundervisning i faktaark 
  Læs mere om Erhvervsuddannelse for voksne i faktaark

  De fleste job kræver basale læse og skrivefærdigheder, så hvis du er ordblind kan du forbedre dine muligheder for at finde og klare et job, hvis du deltager i ordblindeundervisning. 

  Læs mere om Ordblindeundervisning i faktaark
 • Samtale via Microsoft Teams
  I nogle tilfælde afholder vi samtaler via det videokonferencesystem der hedder Microsoft Teams, også kaldet Teams. Microsoft Teams er gratis for dem, der skal deltage i samtalen. 

  Hvordan deltager du ?

  For at deltage via din telefon skal du have hentet app'en til Teams. Det gør du der, hvor du henter dine øvrige apps til telefonen. 

  I invitationen fra os vil du modtage et link til samtalen. Linket i brevet vil du skulle kopiere ind i en browser for at kunne deltage. Hvis du modtager linket via SMS, kan du trykke på det, og din telefon vil åbne mødet direkte i appen hvor du logger på som gæst.

  Sikkerhed ? Teams er sikkert at gennemføre samtaler i.

  Download Microsoft Teams til desktop og mobil på Microsoft hjemmeside (nyt vindue)
   
 • Læs mere om min plan, jobnet.dk, lovgivning med mere på borger.dk (nyt vindue)
Hjælp til jobsøgning
 • Jobindsats
  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udgiver datarapporten ’Vores Arbejdsmarked’, her kan du følge udviklingen i din kommune og sammenligne med andre kommuner, region og hele landet. Læs mere på jobindsats.dk (nyt vindue)
   
 • Positivliste for RAR Sydjylland
  Gældende positivliste for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjyllands område, kaldt RAR Sydjylland.
  Jobcentrene kan via uddannelsespuljens positivliste tilbyde ledige korte, erhvervsrettede kurser på fagområder, hvor der er mangel på arbejdskraft, eller hvor man forventer mange jobåbninger det næste halve år. Læs mere på De Regionale Arbejdsmarkedsråd
   
 • Få styr på de praktiske ting ved ledighed
  Få viden om, hvem du kommer til at møde som ledig og det praktiske på info.jobnet.dk (nyt vindue)
   
 • Tilskud til transport når du søger job
  Hvis du skal til en ansættelsessamtale, der ligger mere end halvanden times kørsel fra din bopæl, har du mulighed for at søge om befordringsgodtgørelse. Tilskuddets størrelse svarer til statens lave kilometertakst. Du skal dog altid selv dække de første 200 kroner for hver ansættelsessamtale. Du kan ikke få tilskud, hvis udgiften til kørsel helt eller delvis kan dækkes på anden vis. Det kan for eksempel være, hvis virksomheden, som du er til samtale hos, betaler for transporten. Ansøg om tilskud til befording på borger.dk (nyt vindue)
   
 • Skab struktur i din jobsøgning
  ANNAWAY er et gratis online forløb for jobsøgere. Læs mere på jobindex.dk (nyt vindue)
   
 • Faktaark for borgere
  Vi opdaterer løbende informationer om vejledning, indsatser og ydelser, som vi tilbyder i jobcentret.

  Læs mere i faktaark
   
 • Brug vores virksomhedskonsulenter
  Du er altid velkommen til at kontakte vores virksomhedskonsulenter, som har føling med det lokale arbejdsmarked, hvor det bevæger sig henad og måske kan finde en åbning for dig.

  Du kan snakke med dem mandag, onsdag og torsdag fra klokken 10.00 til12.00. Ring til 72 11 36 00 og spørg efter jobguiden.
   
 • Brug jobcentrets jobbutik
  I jobcentrets jobbutik finder lokale opslåede stillinger og som måske kan være her du finder dit job.
   
 • Hvis du er ledig kan uddannelse og kurser føre til nye jobmuligheder
  Dine muligheder for uddannelse afhænger af, om du er medlem af en arbejdsløshedskasse, om du allerede har en uddannelse, og hvor lang uddannelsen er. Husk at kontakte dit jobcenter eller din arbejdsløshedskasse, hvis du er interesseret i kurser og uddannelse. Læs eventuelt i jobbarometer og positivliste jævnfør ovenfor her, om hvilke jobområder der har jobmuligheder, uddannelse og kursus i tilknytning hertil.
   
 • Jobsøgningsnetværk
  Netværk for alle jobsøgende fra 50 år og opefter 50+ Senior Erhverv Fredericia (nyt vindue)
  Brug dit private netværk
   
 • Liste over lokale jobportaler

  www.sydjob.dk (nyt vindue)
   

 • Liste over landsdækkende jobportaler
Når du får job

Når det falder på plads, og du igen har fået arbejde, skal du lige huske et par ting.

Hvis du bliver indkaldt til samtaler eller tilbud af dit jobcenter
Hvis du bliver indkaldt til samtaler eller tilbud af dit jobcenter, din arbejdsløshedskasse eller anden aktør, har du stadig mødepligt frem til den dag, du starter på dit nye arbejde. Kontakt din kontaktperson, måske kan I klare det formelle over telefonen, når du nu har fået job, jævnfør Bekendtgørelse om aktiv beskæftigelsesindsats § 106  (nyt vindue)

Jobcenteret kan fritage dig for jobsøgning, samtaler og indsatser 6 uger op til du går i job, på pension, uddannelse, barsel eller efterløn.

Husk af afmelde dig som ledig.
På Jobnet kan du afmelde dig op til 30 dage frem i tid, læs mere på jobnet.dk (nyt vindue)

Er du medlem af en arbejdsløshedskasse får de besked når du afmelder dig på Jobnet. Du skal også huske at indsende dit dagpengekort, når det er tid, så du kan få de sidste dagpenge.

 

Arbejdsløshedsdagpenge

For at få arbejdsløshedsdagpenge skal du

 • Være registreret som arbejdssøgende fra den første dag, du er ledig.
 • Være medlem af en arbejdsløshedskasse og være berettiget til dagpenge.
 • Stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
 • Have et fyldestgørende og godkendt CV på jobnet.dk senest to uger efter, du er tilmeldt som ledig i jobcentret.

  Det er arbejdsløshedskassen, der vurderer om du er dagpengeberettiget.
   
 • Læs mere om dagpenge
  Hvem der er omfattet, betingelser, økonomi, særlige regler for ledige under 25 år, forlængelse af perioden med dagpenge, fleksibel genoptjening, karantæne, karens og afkortning af dagpengeperioden, lovgivning og med mere.

  Læs mere om de ovenfor nævnte emner i faktaark og på borger.dk (nyt vindue)
   
 • Dagpenge for selvstændige, freelancere, honorarlønnede og kombinerede indkomster
  Der gælder specielle regler for dig, der er selvstændig, freelancer, honorarlønnet eller kombinerer flere forskellige indkomster. Det er din arbejdsløshedskasse, der vurderer om du er dagpengeberettiget samt dine muligheder for at modtage supplerende dagpenge.

  Læs mere om dagpenge for selvstændige, freelancere, honorarlønnede og kombinerede indkomster i faktaark og læs mere om lovgivning med mere på borger.dk (nyt vindue)
   
 • Dagpenge og ferie
  Som dagpengemodtager har du ret til at holde op til 25 dages ferie om året med feriedagpenge. Du kan se hvor meget ferie, du har optjent på din arbejdsløshedskasses hjemmeside. 

  Læs mere i om arbejdsløshedsdagpenge, hvem der kan få dagpenge, hvor meget du kan få i dagpenge i faktaark og om lovgivning med mere på borger.dk (nyt vindue)
   
 • Aktivering og uddannelse
  Aktivering for dagpengemodtagere, når du modtager dagpenge, har du ret og pligt til at deltage i et aktiveringstilbud, der skal forbedre dine muligheder for at komme i arbejde, indenfor de første 26 ugers ledighed. Aktivering kan være virksomhedspraktik, løntilskud, jobrotation, elevplads som voksenlærling, nytteindsats eller vejledning eller opkvalificering. 

  Læs mere om aktivering i faktaark

  Job med løntilskud for ledige, når du er ledig, kan en ansættelse med løntilskud være din genvej til et ordinært arbejde. Du kan komme i løntilskud i op til 6 måneder. Du vil modtage løn af virksomheden, som får et tilskud fra kommunen.

  Læs mere om løntilskud i faktaark

  Vejledning eller opkvalificering, et tilbud om vejledning eller opkvalificering kan hjælpe med at afdække eller udvikle dine faglige, sociale eller sproglige kompetencer, så du nemmere kan få et job.

  Læs mere om vejledning og opkvalificering i faktaark

  Seks ugers jobrettet uddannelse, med 6 ugers jobrettet uddannelse kan du forbedre dine jobmuligheder og få flere af de færdigheder og kompetencer, som virksomhederne har brug for. Det er din arbejdsløshedskasse, der beslutter om du er berettiget. 

  Læs mere om seks ungers jobrettet uddannelse i faktaark 

  Virksomhedspraktik, du kan komme i virksomhedspraktik, hvis du gerne vil have foden indenfor i en virksomhed, har behov for at få afklaret, hvor du i fremtiden skal søge job, eller hvis du mangler faglige, sociale eller sproglige færdigheder for at kunne få et job. 

  Læs mere om virksomhedspraktik i faktaark

  Uddannelsesløft, jobcentret kan bevilge dele af eller hel erhvervsuddannelse, hvis du er fyldt 30 år, får dagpenge og er ufaglært eller faglært med en forældet erhvervsuddannelse, det vil sige en uddannelse, som ikke er brugt de seneste fem år. 

  Læs mere om uddannelsesløft i faktaark 

  Opkvalificering før eller efter ansættelse i ordinært job, tilbuddet om opkvalificering før eller efter ansættelse i ordinært job kan gøre det nemmere at søge og finde job inden for områder, hvor du næsten har alle kvalifikationerne, men bare lige mangler et enkelt kursus eller certifikat. 

  Læs mere om opkvalificering i faktaark 

  Voksenlærling med tilskud, med voksenlærlingeordningen kan du slå to fluer med ét smæk og tage en faglært uddannelse, mens du er i lønnet ansættelsesforhold. 

  Læs mere voksenlærling i faktaark

  Læs mere om aktivering, økonomi, uddannelse, vejledning, opkvalificering, lovgivning med mere på borger.dk (nyt vindue)
   
 • Nyttejob
  Med nytteindsats skal du arbejde for din offentlige ydelse ved at udføre en samfundsnyttig opgave. Det vil typisk være almennyttige gøremål i offentlige virksomheder, der ikke må erstatte eller udkonkurrere almindelig job. For eksempel at klippe hæk, renholde grønne områder, gå ture med plejehjemsbeboere med videre. 

  Læs mere om nytterjob i faktaark
   
 • Seniorjob
  Med et seniorjob er du sikret en ansættelse i kommunen, indtil du kan gå på efterløn. Et seniorjob er som udgangspunkt et almindeligt fuldtidsarbejde på overenskomstmæssige vilkår. Hvem det gælder, økonomi, betingelser og sådan gør du. 

  Læs mere om seniorjob i faktaark og læs mere om at søge seniorjob i Fredericia Kommune på Fredericia.dk
   
 • Godtgørelse til transport og andet
  Der kan gives godtgørelse til modtagere af dagpenge, der deltager i vejledningsforløb og opkvalificeringsforløb, uddannelse eller virksomhedspraktik. Læs mere om tilbud, virksomhedspraktik, løntilskud, vejledning, lovgivning med mere på borger.dk (nyt vindue)

  Er du ledigt medlem af en arbejdsløshedskasse og har spørgsmål, kan du booke en samtale, når det passer dig, via Min side på Jobnet. 
   
 • Åben vejledning

  Du kan få konkrete råd og vejledning om for eksempel,
   
  • Vejledning i erhvervsskifte og brancheskift.
  • skrive CV, der skiller dig ud fra mængden.
  • Råd til jobsamtalen, så du bliver husket.
  • Uddannelsesvalg. 
  • Hjælp til at finde den rigtige efteruddannelse.
  • Information om 6 ugers jobrettet uddannelse.
  • Regler om virksomhedspraktik og løntilskud.
  • Gældende positivliste for RAR Sydjyllands område.

   Jobcentrene kan via uddannelsespuljens positivliste tilbyde ledige korte, erhvervsrettede kurser på fagområder, hvor der er mangel på arbejdskraft, eller hvor man forventer mange jobåbninger det næste halve år. Læs mere om hvilke arbejdsområder hvor der er gode jobmuligheder ved De Regionale Arbejdsmarkedsråd (nyt vindue)

   Målet for rådgivningen er, at du efterfølgende ved, hvad dit næste skridt skal være i forhold til job og uddannelse.
Kontanthjælp - hvis du er 30 år eller derover

Hvis du er over 30 år, og du har været ude for en social begivenhed, for eksempel sygdom, arbejdsløshed eller ophør af samliv, kan du søge om kontanthjælp. Forudsætningen for at få kontanthjælp er, at den sociale begivenhed har medført, at man ikke kan forsørge sig selv og sin familie. at behovet for forsørgelse ikke kan dækkes af andre ydelser, for eksempel arbejdsløshedsdagpenge, pension med videre.

Er du berettiget til kontanthjælp vil der blive foretaget en vurdering af, om du er jobparat eller aktivitetsparat. 

Læs mere om kontanthjælp i faktaark

 • Hvis du vurderes at være jobparat
  Skal du stå til rådighed for arbejde med videre og aktivt søge job.
   
 • Hvis du vurderes at være aktivitetsparat
  Hvis jobcentret vurderer, at du ikke kan påtage dig et ordinært arbejde, der gør dig i stand til at forsøge dig selv inden for tre måneder, som for eksempel skyldes sammensatte eller komplekse problemer af for eksempel faglig, social eller helbredsmæssig karakter.

  I forhold til de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, og hvor der er væsentlige udfordringer som ikke er arbejdsrelateret, her tilbyder Fredericia Kommune en hjælpeinstans som man kalder Din Indgang via Serviceloven. Du kan på hjemmesiden dinindgang.dk (nyt vindue) læse om de muligheder for hjælp de kan tilbyde.

  Som aktivitetsparat har du blandt andet krav på en koordinerende sagsbehandler, tidlig og helhedsorienteret indsats, indsats rettet mod arbejde, tæt opfølgning på din indsats, du kan få en mentor med videre.
  Du har som kontanthjælpsmodtager pligt til at stå til rådighed for arbejde og beskæftigelsesfremmende tilbud som for eksempel løntilskud, virksomhedspraktik med videre. 

  Læs mere om aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i faktaark
   
 • Småjob
  Selv få ordinære løntimer kan øge din motivation og give dig fornyet tro på at få et fast arbejde og muligheden for at forsørge dig selv. Småjobs på ned til seks timer om ugen kan også hjælpe med at sikre, at du som kontanthjælpsmodtager ikke bliver ramt af kontanthjælpsloftet og 225 timersreglen. 

  Læs mere om småjob i faktaark
   
 • Nyttejob
  Med nytteindsats skal du arbejde for din offentlige ydelse ved at udføre en samfundsnyttig opgave. Det vil typisk være almennyttige gøremål i offentlige virksomheder, der ikke må erstatte eller udkonkurrere almindelig job, for eksempel at klippe hæk, renholde grønne områder, gå ture med plejehjemsbeboere med videre.

  Læs mere om nyttejob i faktaark
   
 • Socialt frikort
  Forsøgsordningen med socialt frikort giver dig mulighed for at tjene op til 20.000 kroner skattefrit om året, uden at du bliver trukket i dine forsørgelsesydelser for eksempel kontanthjælp, førtidspension eller boligsikring. Ordningen løber frem til udgangen af juni måned i 2023. 

  Læs mere i faktaark
   
 • Ferie på kontanthjælp
  Når du får kontanthjælp, kan du efter 12 måneder på kontanthjælp holde op til 4 ugers ferie. En ferieperiode må højst vare 2 uger og det er en betingelse for at afholde ferie, at feriens placering er aftalt med kommunen. Ferien skal afholdes inden for de 12 følgende måneder, jævnfør lov om aktiv socialpolitik.
   
 • Læs mere om kontanthjælp
  Hvis du er 30 år eller derover, ansøgning om kontanthjælp, hvor meget du kan få i kontanthjælp, jobparat, aktivitetsparat, kontanthjælpsloft, 225 timersreglen, barsel og på kontanthjælp, nytteindsats, lovgivning med mere. Læs mere på borger.dk (nyt vindue)
Kontanthjælp - hvis du er under 30 år og har en uddannelse

Hvis du er under 30 år og har en erhvervskompetencegivende uddannelse, og du har været ude for en social begivenhed, for eksempel sygdom, arbejdsløshed eller ophør af samliv, kan du søge om kontanthjælp. Forudsætningen for at få kontanthjælp er, at den sociale begivenhed har medført, at man ikke kan forsørge sig selv og sin familie. at behovet for forsørgelse ikke kan dækkes af andre ydelser, for eksempel arbejdsløshedsdagpenge, pension med videre.

Er du berettiget til kontanthjælp vil der blive foretaget en vurdering af, om du er jobparat eller aktivitetsparat. 

Læs mere om kontanthjælp i faktaark

 • Hvis du vurderes at være jobparat
  Skal du stå til rådighed for arbejde med videre og aktivt søge job.

  Læs mere kontanthjælp og jobparat i faktaark
   
 • Hvis du vurderes at være aktivitetsparat
  Hvis jobcentret vurderer, at du ikke kan påtage dig et ordinært arbejde, der gør dig i stand til at forsøge dig selv inden for tre måneder, og som skyldes sammensatte eller komplekse problemer af for eksempel faglig, social eller helbredsmæssig karakter.

  I forhold til de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, og hvor der er væsentlige udfordringer som ikke er arbejdsrelateret, her tilbyder Fredericia Kommune en hjælpeinstans som man kalder Din Indgang via Serviceloven. Du kan på hjemmesiden dinindgang.dk (nyt vindue) læse om de muligheder for hjælp de kan tilbyde.

  Som aktivitetsparat har du blandt andet krav på en koordinerende sagsbehandler, tidlig og helhedsorienteret indsats, indsats rettet mod arbejde, tæt opfølgning på din indsats, du kan få en mentor med videre.

  Du har som kontanthjælpsmodtager pligt til at stå til rådighed for arbejde og beskæftigelsesfremmende tilbud som for eksempel løntilskud, virksomhedspraktik med videre.

  Læs mere om kontanthjælp og aktivitetsparat i faktaark
   
 • Småjob
  Selv få ordinære løntimer kan øge din motivation og give dig fornyet tro på at få et fast arbejde og muligheden for at forsørge dig selv. Småjobs på ned til seks timer om ugen kan også hjælpe med at sikre, at du som kontanthjælpsmodtager ikke bliver ramt af kontanthjælpsloftet og 225 timersreglen.

  Læs mere om småjob i faktaark
   
 • Nyttejob
  Med nytteindsats skal du arbejde for din offentlige ydelse ved at udføre en samfundsnyttig opgave. Det vil typisk være almennyttige gøremål i offentlige virksomheder, der ikke må erstatte eller udkonkurrere almindelig job, for eksempel at klippe hæk, renholde grønne områder, gå ture med plejehjemsbeboere med videre. 

  Læs mere om nyttejob i faktaark
 • Socialt frikort
  Forsøgsordningen med socialt frikort giver dig mulighed for at tjene op til 20.000 kroner skattefrit om året, uden at du bliver trukket i dine forsørgelsesydelser for eksempel kontanthjælp, førtidspension eller boligsikring. Ordningen løber frem til udgangen juni måned 2023. 

  Læs mere socialt frikort i faktaark
   
 • Ferie på kontanthjælp
  Når du får kontanthjælp, kan du efter 12 måneder på kontanthjælp holde op til 4 ugers ferie. En ferieperiode må højst vare 2 uger og det er en betingelse for at afholde ferie, at feriens placering er aftalt med kommunen. Ferien skal afholdes inden for de 12 følgende måneder. Jævnfør lov om aktiv socialpolitik.
   
 • Læs mere om kontanthjælp
  Hvis du er under 30 år og har en erhvervskompetencegivende uddannelse, læs mere om ansøgning af kontanthjælp, hvor meget du kan få i kontanthjælp, jobparat, aktivitetsparat, kontanthjælpsloft, 225 timersreglen, barsel og på kontanthjælp, nytteindsats, lovgivning med mere på borger.dk (nyt vindue)
Uddannelseshjælp - hvis du er under 30 år og ikke har en uddannelse

Hvis du er under 30 år og du ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, og du har været ude for en social begivenhed, for eksempel sygdom, arbejdsløshed eller ophør af samliv, kan du søge om uddannelseshjælp. Du kan ikke få kontanthjælp.

Forudsætningen for at få uddannelseshjælp er, at den sociale begivenhed har medført, at man ikke kan forsørge sig selv og sin familie. at behovet for forsørgelse ikke kan dækkes af andre ydelser, for eksempel arbejdsløshedsdagpenge, pension med videre.

Er du berettiget til uddannelseshjælp vil der blive foretaget en vurdering af, om du er uddannelsesparat eller aktivitetsparat. 

Læs mere om uddannelseshjælp i faktaark

 • Hvis du vurderes at være åbenlyst uddannelsesparat
  Skal du hurtigst muligt i gang med en uddannelse. Når du modtager uddannelseshjælp, får du et uddannelsespålæg. Indtil du starter på din uddannelse, skal du i videst mulig omfang arbejde og forsørge dig selv. Alternativt skal du arbejde for din uddannelseshjælp i for eksempel en nytteindsats.

  Læs mere om uddannelseshjælp og uddannelsesparat i faktaark
   
 • Hvis du vurderes at være uddannelsesparat
  Kommunen vil hurtigst muligt igangsætte en indsats, der skal hjælpe dig til at blive i stand til at påbegynde og gennemføre en uddannelse på ordinære vilkår.

  Når du modtager uddannelseshjælp, får du et uddannelsespålæg, uddannelsespålægget fungerer som en slags ramme for samarbejdet mellem dig og din kommune, indtil du vælger uddannelse og starter på den. I uddannelsespålægget bliver din indsats hen imod uddannelse beskrevet.

  Du kan også få tilbud om en jobrettet indsats uden et uddannelsespålæg, formålet er at blive mere motiveret og afklaret i forhold til fremtidige uddannelsesmuligheder. Jobrettet indsats er et initiativ, som løber i perioden fra den 1. april 2022 til den 31. december 2023.

  Du har ret til læseundervisning, skriveundervisning og regneundervisning, din indsats bliver individuelt tilrettelagt, du vil få hjælp og støtte i overgangen til uddannelse.

  Læs mere om uddannelsesparat og undervisning i faktaark
   
 • Hvis du vurderes at være aktivitetsparat
  Hvis kommunen vurderer, du er aktivitetsparat, vil målet for kommunens indsats fortsat være målrettet uddannelse.

  Læs mere uddannelseshjælp og aktivitetsparat i faktaark

  I forhold til de aktivitetsparate, og hvor der er væsentlige udfordringer som ikke er arbejdsrelateret, her tilbyder Fredericia Kommune en hjælpeinstans som man kalder Din Indgang via Serviceloven. Du kan på hjemmesiden dinindgang.dk (nyt vindue) læse om de muligheder for hjælp de kan tilbyde.

  Når du modtager uddannelseshjælp, får du et uddannelsespålæg. Det gælder også, selvom din kommune vurderer, at du ikke umiddelbart har de nødvendige forudsætninger for at starte på en uddannelse.

  Du kan også få tilbud om en jobrettet indsats uden et uddannelsespålæg, for derigennem at blive mere motiveret og afklaret i forhold til fremtidige uddannelsesmuligheder. 

  Jobrettet indsats er et initiativ, som løber i perioden fra den 1. april 2022 til den 31. december 2023.

  Du har ret til læseundervisning, skriveundervisning og regneundervisning, ret til en koordinerende sagsbehandler, at din indsats bliver individuelt tilrettelagt og du har ret til en mentor.

  Hvis du ikke lever op til de krav, som kommunen stiller til dig, mens du modtager uddannelseshjælp, kan du få en sanktion.

  Læs mere om uddannelseshjælp, hvis du er under 30 år og ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, hvor meget du kan få i Uddannelseshjælp, uddannelsesparat, aktivitetsparat, kontanthjælpsloft, 225 timersreglen, barsel og på uddannelseshjælp, nytteindsats, lovgivning med mere på borger.dk (nyt vindue)
   
 • Nyttejob
  Med nytteindsats skal du arbejde for din offentlige ydelse ved at udføre en samfundsnyttig opgave. Det vil typisk være almennyttige gøremål i offentlige virksomheder, der ikke må erstatte eller udkonkurrere almindelig job, for eksempel at klippe hæk, renholde grønne områder, gå ture med plejehjemsbeboere med videre. 

  Læs mere om nyttejob i faktaark
   
 • Socialt frikort
  Forsøgsordningen med socialt frikort giver dig mulighed for at tjene op til 20.000 kroner skattefrit om året, uden at du bliver trukket i dine forsørgelsesydelser, for eksempel kontanthjælp, førtidspension eller boligsikring. Ordningen løber frem til udgangen af juni 2023. 

  Læs mere om socialt frikort i faktaark
   
 • Ferie på uddannelseshjælp
  Når du får uddannelseshjælp, kan du efter 12 måneder på uddannelseshjælp holde op til 4 ugers ferie. En ferieperiode må højst vare 2 uger og det er en betingelse for at afholde ferie, at feriens placering er aftalt med kommunen. Ferien skal afholdes inden for de 12 følgende måneder. jævnfør lov om aktiv socialpolitik.
   
 • Læs mere om uddannelseshjælp 
  Læs mere om uddannelseshjælp, ansøgning, betingelser, lovgivning, 225 timersreglen, kontanthjælpsloftet med mere på borger.dk (nyt vindue)
Ledighedsydelse for ledige tilkendt fleksjob

Hvis du er godkendt til et fleksjob

Men endnu ikke har fundet et fleksjob, kan du modtage ledighedsydelse som forsørgelsesgrundlag i ledighedsperioden.

Hvem det gælder, betingelser, ledighedsydelse under ferie, økonomi  og sådan gør du. 

Læs mere om fleksjob og ledighedsydelse i faktaark

 • Uddannelse og aktivering
  Seks ugers jobrettet uddannelse. Med 6 ugers jobrettet uddannelse for ledige fleksjobbere kan du forbedre dine jobmuligheder og få flere af de færdigheder og kompetencer, som virksomhederne har brug for. 

  Læs mere om uddannelse og aktivering i faktaark

  Godtgørelse til transport og andet. Der kan gives godtgørelse til modtagere af ledighedsydelse, der deltager i vejledningsforløb og opkvalificeringsforløb, uddannelse eller virksomhedspraktik.
    
 • Ferie
  Hvis du endnu ikke har optjent ret til 25 dage med løn under ferie eller feriegodtgørelse, kan du modtage ledighedsydelse for de resterende dage. 

  Du har ret til at holde ferie med ledighedsydelse allerede det første ferieår, du er ansat i et fleksjob eller er ledig og søger et fleksjob. Ferieåret går fra 1. september til 31. august. Du optjener 2,08 feriedag per måned du er ansat. Du har i alt 25 dages betalt ferie, som du skal afholde i løbet af ferieåret plus de fire måneder frem til årsskiftet. Læs mere om ferie på borger.dk (nyt vindue)
   
 • Læs mere om ledighedsydelse, hvor meget du kan få i ledighedsydelse, fleksjobbevis, hvordan du ansøger om ledighedsydelse, lovgivning med mere på borger.dk (nyt vindue)
Sådan ansøger du om kontanthjælp, uddannelseshjælp og ledighedsydelse

Er du ledig og under 30 år med en uddannelse, og kan du ikke forsørge dig selv, kan du få kontanthjælp. Du kan læse mere om hvordan du melder dig ledig og ansøger om kontanthjælp på borger.dk (nyt vindue)

Er du ledig og fyldt 30 år, og kan du ikke forsørge dig selv, vil du kunne modtage kontanthjælp. Du kan læse mere om hvordan du melder dig ledig og ansøger om kontanthjælp på borger.dk (nyt vindue)

Uddannelseshjælp - er du ledig og under 30 år og har du ikke en uddannelse? Unge under 30 år uden uddannelse får uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp. Du kan læse mere om hvordan du ansøger om uddannelseshjælp på borger.dk (nyt vindue)

Ledighedsydelse - Ledighedsydelse og jobsøgning, hvis du er ledig og godkendt til fleksjob. Du kan læse mere om hvordan du ansøger om ledighedsydelse med mere på borger.dk (nyt vindue)

Job med løntilskud

Ansættelse med løntilskud er et tilbud for ledige med ret til at blive aktiveret.

Generelt skal man have været ledig i 6 måneder for at komme i løntilskud

Formålet er at give den ledige nye kompetencer, erfaringer og kontakter og dermed et bedre udgangspunkt for at søge job.

Job med løntilskud for ledige

 • Du kan læse mere om, hvem det gælder, privat job med løntilskud, offentligt job med løntilskud, betingelser og sådan gør du ved ansøgning om oprettelse af løntilskudsforløb for ledige i privat virksomhed i faktaark og offentlig virksomhed i faktaark

Job med løntilskud for førtidspensionister (tidligere skånejob)

 • Du kan læse mere om, hvem det gælder, betingelser, økonomi og øvrig støtte og sådan gør du ved ansøgning om oprettelse af løntilskudsforløb for førtidspensionster i faktaark

Læs mere om job med løntilskud, lovgivning med mere på styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings hjemmeside star.dk (nyt vindue)

Førtidspension og job
 • Job med løntilskud for førtidspensionister
  Job med løntilskud for førtidspensionister, det der tidligere hed skånejob, er en mulighed for dig, der modtager førtidspension og stadig ønsker at bidrage på arbejdsmarkedet. 

  Læs mere om job med løntilskud for førtidspensionister i faktaark

  Læs mere om løntilskud for førtidspensionister, lovgivning, løntilskud, mentorordning med mere på borger.dk (nyt vindue)
   
 • Hvilende pension
  Du kan få sat din førtidspension i bero, hvis du i en periode arbejder så meget, at du kan forsørge dig selv, eller for eksempel prøver et særlig tilrettelagt fleksjob eller uddannelsesforløb. Det kan du også selv anmode om. Førtidspensionen kan udbetales igen, hvis det viser sig, at du alligevel ikke kan arbejde. 

  Læs mere om hvilende pension i faktaark
   
 • Socialt frikort
  Forsøgsordningen med socialt frikort giver dig mulighed for at tjene op til 40.000 kroner skattefrit om året, uden at du bliver trukket i dine forsørgelsesydelser, for eksempel kontanthjælp, førtidspension eller boligsikring. Ordningen løber frem til 31. december 2024.

  Læs mere om socialt frikort i faktaark
   
 • Klapjob
  Det vil sige job til mennesker, der for eksempel har udviklingshæmning, autisme, ADHD, spasticitet, epilepsi, muskelsvind eller erhvervet hjerneskade, der gør, at de har behov for støtte til for at få job på det almindelige arbejdsmarked. Fredericia Kommune har et samarbejde med KLAPjob, som er en beskæftigelsesindsats under foreningen Lev, som laver løntilskudsjob og fleksjob til mennesker med udviklingshandicap og andre kognitive vanskeligheder. Du kan på hjemmesiden klapjob finde ledige klapjob i dit område jævnfør klapjob.dk (nyt vindue)
Udlandsdanskere, der flytter hjem og er ledig

Udlandsdanskere der vender hjem til Danmark, og har lovlig ophold og er ledige, kan enten få dagpenge fra arbejdsløshedskasse, uddannelseshjælp og kontanthjælp, eller selvforsørgelsesydelse, hjemrejseydelse eller overgangsydelse. 

Hjemkomst fra et EU eller EØS land og du har været medlem af en arbejdsløshedskasse i pågældende land

 • Hvis du har været medlem af en dansk arbejdsløshedskasse indenfor de seneste 5 år. Har du været medlem af en arbejdsløshedskasse i Danmark inden for de sidste 5 år, kan du få overført dine forsikringstimer og arbejdstimer fra det EU eller EØS-land, hvor du har boet og arbejdet. Det tæller derfor med i din optjening af en dagpengeret i Danmark.

  Forudsætningen er, at du søger om genoptagelse i en dansk arbejdsløshedskasse senest 8 uger efter du er kommet til Danmark, at du har opsagt din arbejdsløshedsforsikring i det andet EU eller EØS land. Hvis du opfylder betingelserne for ret til dagpenge, kan du få dagpenge, hvis du bliver ledig efter din hjemkomst til Danmark.

 • Hvis du ikke tidligere har været medlem af en dansk arbejdsløshedskasse eller der er gået mere end 5 år siden, at du har været medlem af dansk arbejdsløshedskasse.

  Du skal både melde dig ind i arbejdsløshedskassen og starte arbejde inden 8 uger, fra du ikke længere er arbejdsløshedsforsikret i det andet EU eller EØS land. Når du har arbejdet i 296 timer inden for 12 uger altså 3 måneder i Danmark, kan arbejdsløshedskassen medregne dine forsikringsperioder og arbejdsperioder i udlandet i beregning af hvornår du har ret til dagpenge.

  Læs mere om lovgivning om udlandsdanskere, der flytter hjem til Danmark på borger.dk (nyt vindue) og læs mere om arbejdsløshedsforsikring i EØS lande og Schweiz på borger.dk (nyt vindue)

Hjemkomst fra et EU/EØS land og du ikke har været medlem af en arbejdsløshedskasse i pågældende land

 • Du kan, hvis du opfylder et af de tre nævnte kriterier skitseret nedenfor, være berettiget til enten kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Betingelsen er at du i en periode ikke er i stand til at forsørge dig selv eller din familie, du skal henvende dig i jobcentret og melde dig ledig. Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være aktiv jobsøgende.
   
  • Opholdskravet
   Det er en betingelse for at modtage uddannelseshjælp og kontanthjælp
   • At du har haft lovligt ophold her i riget i sammenlagt ni år inden for de seneste 10 år, kaldt opholdskravet.
   • Endvidere skal du have haft ordinært arbejde, svarende til 2 år og 6 måneders fuldtidsarbejde inden for de seneste 10 år.
   • Opholdskravet gælder både for danskere og udlændinge.
   • Opholdskravet gælder ikke for EU og EØS borgere, der efter EU retten er berettigede til hjælp. Læs mere her om hvilke lande der er omfattet af EU EØS samarbejdet (nyt vindue)
   • Læs mere om opholdskravet og lovgivning på hjemmeside administreret af Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration også kaldt SIRI på nyidanmark.dk (nyt vindue)
  • Arbejdstagerstatus
   En EU eller EØS borger er efter EU retten berettiget til kontanthjælp eller uddannelseshjælp, når personen har opnået arbejdstagerstatus på det danske arbejdsmarked. En dansk statsborger er efter EU retten berettiget til hjælp, når personen vender tilbage til Danmark fra ophold i et andet EU eller EØS land og opnår arbejdstagerstatus i Danmark.

   Man opnår arbejdstagerstatus i Danmark, når man har haft beskæftigelse på det danske arbejdsmarked efter sin tilbagevenden til Danmark og i øvrigt opfylder betingelserne for at blive anset som arbejdstager efter EU retten.

   Du kan læse mere om hvem der kan blive registreret som arbejdstager, betingelserne for at blive registreret som arbejdstager, rettigheder, lovgivning, hvor længe kan du blive i Danmark, hvis du ikke længere har lønnet arbejde, kan familie få EU opholdsdokument, på hjemmesiden nyidanmark.dk (nyt vindue)

   Hvis en dansk statsborger ikke opfylder opholdskrav eller arbejdstagerstatus, kan vedkommende dog have ret til kontanthjælp eller uddannelseshjælp, hvis der er en tilstrækkelig grad af tilknytning til Danmark, jævnfør tilknytning til Danmark nedenfor her.
    
  • Tilknytning til Danmark
   En udlandsdansker, som hverken opfylder opholdskravet eller har opnået arbejdstagerstatus i Danmark, kan være berettiget til kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Det vil beror på en konkret vurdering.

   I vurderingen af tilknytning til Danmark kan følgende kriterier indgå:
    
   • Samlet ophold i Danmark set i forhold til varigheden af ophold i andre EU eller EØS lande.
   • Beskæftigelse i Danmark eller øvrige økonomiske bånd til Danmark.
   • Nære familiemedlemmer i Danmark.
   • Taget grundskole eller uddannelse i Danmark.
   • Danskkundskaber.
   • Sociale bånd til Danmark.
   Det kan være relevant at inddrage andre kriterier end de ovenfor nævnte, som kan bidrage til at fastslå, om personen har en tilstrækkelig grad af tilknytning til Danmark. Udlændingestyrelsen er den ansvarlige myndighed. De nævnte kriterier er vejledende, og der skal foretages et konkret og individuelt skøn i den enkelte sag, skønnet kan også tage højde for tidligere afgørelser i ankestyrelsen og eventuel domstolssystemet.

   Læs mere om tilknytning til Danmark og lovgivning på hjemmesiden nyidanmark.dk, administreret af Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration, også kaldt SIRI.
 • Selvforsørgelsesydelse og hjemrejseydelse eller overgangsydelse
  Selvforsørgelsesydelse og hjemrejseydelse eller overgangsydelse er en økonomisk ydelse til dig, hvis ikke du opfylder enten opholdskravet, arbejdstagerstatus eller tilknytningsbegrebet.

  Krav blandt andet:
   
  • Lovligt ophold i Danmark.
  • Du har været ude for en social begivenhed, for eksempel sygdom, arbejdsløshed eller ophør af samliv.
  • Den sociale begivenhed har medført, at du ikke kan skaffe det nødvendige til dig selv eller din familie, og at du ikke forsørges af andre.
  • Dit behov for forsørgelse kan ikke dækkes af andre ydelser, for eksempel arbejdsløshedsdagpenge, pension med videre.

  Læs mere om betingelser, økonomi, lovgivning, dansktillæg og danskbonus med mere i faktaark og borger.dk (nyt vindue)

Arbejdstagere der er udstationeret af dansk arbejdsgivere
Kan bibehold dansk medlemskab af dansk arbejdsløshedskasse, det samme kan studerende.

Arbejdstagere i EU eller EØS skal melde sig ind i arbejdsløshedskasse i det EU eller EØS land hvor arbejdsgiver har hjemsted.

Arbejdsløshedskasse uden for EU eller EØS
Hvis du får arbejde uden for EU eller EØS, kan du i udgangspunktet bevare dit medlemskab af en dansk arbejdsløshedskasse.

Eventuelle forsikringsperioder fra lande uden for EU og EØS kan medregnes til at opfylde de danske betingelser for ret til dagpenge i Danmark. Bliver du ledig i udlandet er du nød til at flytte hjem for at få danske dagpenge.

Arbejder du uden for EU eller EØS, uden medlemskab af dansk arbejdsløshedskasse og vender tilbage til Danmark som ledig
Hvis du ikke kan forsørge dig selv og din familie kan du søge kontanthjælp, uddannelsehjælp eller selvforsørgelsesydelse og hjemrejseydelse eller overgangsydelse. Kriterierne er de samme som hvis du kommer fra et EU eller EØS land, nemlig opholdskravet, arbejdstagerstatus og tilknytningskravet.
 

Udlændinge, der arbejder i Danmark og bliver ledige

EU eller EØS borgere

 • Når du har haft lovligt ophold i Danmark efter EU reglerne i 5 år eller mere, kan du søge om et bevis på, at du har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark. Styrelsen for International Rekruttering og Integration udsteder EU og EØS registreringsbeviser. Det betyder at du bliver behandlet ligesom statsborgerne i landet, du kan ansøge om et bevis for retten til permanent ophold.
   
 • Hvis du har været i Danmark under 5 år, kan du frit rejse ind og opholde dig i Danmark i op til tre måneder. Hvis du søger arbejde i denne periode, kan du forlænge opholdet fra tre til seks måneder. Læs mere om lovgivning vedrørende borgere fra EU eller EØS lande på borger.dk (nyt vindue) 

Nordiske borgere
Er du statsborger fra Sverige, Norge, Finland eller Island, kan du frit rejse ind og opholde dig i Danmark på ubestemt tid uden at skulle have en arbejdstilladelse og opholdstilladelse. Det samme gælder, hvis du vil studere eller arbejde i landet.
Læs mere om lovgivning vedrørende borgere fra Norden på borger.dk (nyt vindue)

Tredjepartslande
Hvis man er tredjelandsstatsborger, det vil sige statsborger i et land uden for Norden, EU eller EØS samt Schweiz, skal man have en gyldig opholdstilladelse for at opholde sig lovligt i Danmark.

Der findes forskellige typer af opholdstilladelser der giver forskellige rettigheder. Nogle giver indehaveren ret til at arbejde i Danmark, ofte på visse betingelser eller med visse begrænsninger. Læs mere om lovgivning for borgere fra et land uden for EU og EØS lande på borger.dk (nyt vindue)

Ved arbejde skal man søge om opholdstilladelse og arbejdstilladelse i Danmark

 • På hjemmesiden nyidanmark kan du læse om de lister og lovgivning om opholdstilladelse, der giver adgang til at arbejde i Danmark læs mere på nyidanmark.dk (nyt vindue)
 • På hjemmesiden nyidanmark kan du læse lovgivning om permanent opholdstilladelse i Danmark, læs mere på nyidanmark.dk (nyt vindue)
 • På hjemmesiden Work in Denmark kan du finde jobannoncer på engelsk og du kan lægge dit CV op, du kan finde information om økonomisk støtte til jobsamtaler eller flytning hvis du er statsborger eller bosiddende i EU, Norge eller Island og du kan finde information om arbejdskultur, arbejdsmarkedslovgivning med mere. Læs mere på workindenmark.dk (nyt vindue)
Enkeltydelser, økonomisk hjælp og tilskud

Er du i en vanskelig økonomisk situation, hvor du ikke selv kan en udgift, kan du søge kommunen om økonomisk hjælp i form af en enkeltydelse.

Vær opmærksom på, at du som hovedregel ikke kan få hjælp til udgifter, du har påtaget dig, inden du søger kommunen om hjælp.

Hvad kan man søge om hjælp til ?

 • Uforudsete, men nødvendige udgifter
 • Udsættelsestruet på grund af huslejerestancer
 • Udgifter til sygebehandling, medicin, tandlægebehandling eller lignende
 • Udgifter til samvær med sine børn
 • Udgifter til flytning

Hvem kan søge økonomisk hjælp i form af en enkeltydelse ?

Som udgangspunkt kan alle søge om økonomisk hjælp i form af en enkeltydelse, dog ikke folkepensionister og førtidspensionister under gammel ordning det vil sige bevilget før 2003, der i stedet kan søge om personligt tillæg eller helbredstillæg.

Hvordan søger man en enkeltydelse ?

Det gør du på borger.dk (nyt vindue)

 • Vælg Menu i højre hjørne på borger.dk
 • Vælg linket, ansøg om enkeltydelse
 • Du kan også i søgefeltet søge på enkeltydelse

Hvilken dokumentation skal du vedhæfte

 • Ved ansøgning om enkeltydelse skal dokumentation vedhæftes ansøgning.
 • Er du gift skal samme dokumentation vedlægges for din ægtefælle.

Uddybende information om økonomisk hjælp til enkeltudgifter og dokumentation herfor, læs mere på borger.dk (nyt vindue)

Bilag

Dit samtykke til videregivelse af personoplysninger til kommunen

Blanketten anvendes ved dit samtykke til kommunen om indhentning og videregivelse af oplysninger til læge, arbejdsløshedskasse med flere efter retssikkerhedslovens § 11a, stk. 1/integrationslovens § 50, stk. 1/forvaltningslovens § 28/persondataloven i forbindelse med en sag.

Læs mere om dit samtykke til videregivelse af personoplysninger til kommunen, ansøgning med mere på borger.dk (nyt vindue)

Klagevejledning

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse

Skal du klage til kommunen inden fire uger. Kommunen skal så genvurdere sin afgørelse inden fire uger fra kommunen har modtaget din klage. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Jævnfør retssikkerhedslovens § 67 stk. 1.

Læs mere om klagemuligheder i Danmark, klage over sagsbehandling, afgørelse, aktindsigt, klagefrister, klage til folketingets ombudsmand, klage over kommunen til borgmesteren, borgerjournal, anmeldelse af skade, lovgivning med mere på borger.dk (nyt vindue)